หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว   วันอังคารที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2562   
แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว    ติดต่อ
       Earthquake Hotline
       1182 กด 3
       02-366-9410
       02-399-0969
       02-399-4547
       Fax.
       02-399-0967
       02-399-0968
       Email
      


เตรียมตัวเตรียมใจ ลดภัยพิบัติ
Thai Weather
Thai Weather Thai Weather


กรมอุตุนิยมวิทยา

ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

เครือข่ายเพื่อนเตือนภัยแห่งประเทศไทย


2019-03-23 23:28:58 : ขณะนี้ไม่มีเหตุการณ์แผ่นดินไหว ที่ส่งผลให้เกิดสึนามิ ที่มีผลกระทบต่อประเทศไทย โปรดอย่าเชื่อข่าวลือ และติดตามข่าวสารได้จาก กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา

วัน-เวลา *ประเทศไทย ขนาด Latitude
degrees
Longitude
degrees
ลึก
Km.
บริเวณศูนย์กลาง
2019-03-26 06:47:10
2019-03-25 23:47:10 UTC
2.9 20.41°N 98.18°E 6 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 99 กม.
2019-03-26 03:04:59
2019-03-25 20:04:59 UTC
4.3 22.48°N 98.75°E 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 255 กม.
2019-03-25 15:43:23
2019-03-25 08:43:23 UTC
3.9 16.13°N 97.01°E 10 ใกล้ชายฝั่งทางตอนใต้ของประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.แม่สอด จ.ตาก ประมาณ 179 กม.
2019-03-25 11:56:38
2019-03-25 04:56:38 UTC
4.4 22.16°N 94.21°E 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 504 กม.
2019-03-25 07:26:34
2019-03-25 00:26:34 UTC
3.0 20.6°N 99.55°E 2 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 39 กม.
2019-03-24 18:03:21
2019-03-24 11:03:21 UTC
2.7 19.24°N 99.6°E 3 อ.วังเหนือ จ.ลำปาง
2019-03-24 12:12:24
2019-03-24 05:12:24 UTC
2.3 20.59°N 100.02°E 2 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 22 กม.
2019-03-23 17:38:41
2019-03-23 10:38:41 UTC
2.2 18.49°N 98.18°E 2 อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
2019-03-22 22:44:39
2019-03-22 15:44:39 UTC
1.8 18.99°N 98.98°E 10 อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
2019-03-22 12:26:45
2019-03-22 05:26:45 UTC
2.3 19.26°N 99.62°E 2 อ.วังเหนือ จ.ลำปาง
2019-03-22 02:11:30
2019-03-21 19:11:30 UTC
3.1 19.25°N 99.62°E 2 อ.วังเหนือ จ.ลำปาง
2019-03-21 20:42:32
2019-03-21 13:42:32 UTC
4.5 7.45°N 94.24°E 20 หมู่เกาะอันดามัน ประเทศอินเดีย
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.เมือง จ.ภูเก็ต ประมาณ 459 กม.
2019-03-21 03:46:12
2019-03-20 20:46:12 UTC
1.9 19.24°N 99.65°E 2 อ.วังเหนือ จ.ลำปาง
2019-03-20 17:27:35
2019-03-20 10:27:35 UTC
4.9 11.82°N 92.74°E 70 หมู่เกาะอันดามัน ประเทศอินเดีย
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ ย่างกุ้ง ประเทศพม่า ประมาณ 632 กม.
2019-03-18 23:54:30
2019-03-18 16:54:30 UTC
4.6 21.97°N 94.51°E 78 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 467 กม.
2019-03-18 02:37:36
2019-03-17 19:37:36 UTC
1.3 19.27°N 99.59°E 2 อ.วังเหนือ จ.ลำปาง
2019-03-18 02:03:37
2019-03-17 19:03:37 UTC
2.0 19.25°N 99.61°E 1 อ.วังเหนือ จ.ลำปาง
2019-03-17 18:54:11
2019-03-17 11:54:11 UTC
2.6 15.5°N 98.48°E 4 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.พบพระ จ.ตาก ประมาณ 101 กม.
2019-03-17 12:23:57
2019-03-17 05:23:57 UTC
2.4 15.94°N 98.23°E 4 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.พบพระ จ.ตาก ประมาณ 70 กม.
2019-03-17 03:04:14
2019-03-16 20:04:14 UTC
2.4 19.42°N 98.01°E 4 อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน

แผ่นดินไหวในประเทศและใกล้เคียงทั้งหมด

วัน-เวลา *ประเทศไทย ขนาด Latitude
degrees
Longitude
degrees
ลึก
Km.
บริเวณศูนย์กลาง
2019-03-26 13:51:34
2019-03-26 06:51:34 UTC
4.6 85.14°N 96.02°E 10 North of Severnaya Zemlya
2019-03-26 01:30:21
2019-03-25 18:30:21 UTC
4.6 37.52°N 140.15°E 100 Eastern Honshu, Japan
2019-03-25 19:49:49
2019-03-25 12:49:49 UTC
4.6 23.61°S 179.99°W 530 South of Fiji Islands
2019-03-25 19:41:25
2019-03-25 12:41:25 UTC
4.5 24.23°N 93.61°E 65 Myanmar-India Border Region
2019-03-25 18:25:28
2019-03-25 11:25:28 UTC
4.8 31.05°N 70.23°E 10 Pakistan
2019-03-25 17:52:40
2019-03-25 10:52:40 UTC
5.0 21.3°S 69.93°W 75 Northern Chile
2019-03-25 13:05:10
2019-03-25 06:05:10 UTC
4.7 5.22°S 102.47°E 31 Southern Sumatra, Indonesia
2019-03-25 06:58:01
2019-03-24 23:58:01 UTC
4.8 14.45°S 66.17°E 10 Mid Indian Ridge
2019-03-25 04:17:29
2019-03-24 21:17:29 UTC
5.2 51.41°N 178.6°E 10 Rat Islands, Aleutian Islands
2019-03-24 23:21:15
2019-03-24 16:21:15 UTC
4.7 3.17°S 38.21°E 10 Kenya
แผ่นดินไหวทั่วโลกทั้งหมด

ข้อปฏิบัติ ป้องกันภัยแผ่นดินไหว สึนามิ

ภัยแผ่นดินไหวในประเทศไทย และการเตรียมพร้อมรับมือ

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแผ่นดินไหว


          ภัยแผ่นดินไหวยังคงเป็นภัยธรรมชาติที่ยังไม่สามารถพยากรณ์ได้ การป้องกันและบรรเทาภัยแผ่นดินไหวที่มีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีและความรู้ในปัจจุบัน จำเป็นต้องการข้อมูลความสั่นสะเทือนของพื้นดินที่ถูกต้องจากระบบตรวจวัดที่มีมาตรฐาน สำหรับงานด้านแผ่นดินไหวและวิศวกรรมแผ่นดินไหว ปัจจุบันหน่วยงานที่มีระบบเครื่อข่ายตรวจความสั่นสะเทือนในระดับชาติและเป็นมาตรฐานสากล ได้แก่ กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา ทำหน้าที่ในการตรวจและวิเคราะห์แผ่นดินไหวทั้งภายในและต่างประเทศ โดยมีเครือข่ายสถานีตรวจแผ่นดินไหวแบบอัตโนมัติ สถานีตรวจวัดอัตราเร่งของพื้นดิน สถานีวัดการเคลื่อนตัวของเปลือกโลก และสถานีวัดระดับน้ำทะเล ติดตั้งอยู่ทั่วประเทศไทย เพื่อตรวจวัด เฝ้าระวัง และให้บริการข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องภัยแผ่นดินไหวในประเทศอย่างต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง ตลอดจนแจ้งเตือนภัยให้กับพื้นที่เสียงภัยกรณีเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ในทะเล
          การเตรียมการล่วงหน้าเพื่องานป้องกันภัยแผ่นดินไหว เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งจำเป็นต้องเตรียมพร้อมก่อนล่วงหน้าเหตุการณ์ ขณะเกิดเหตุการณ์ และหลังเหตุการณ์ จำเป็นต้องมีการวางแผน ทั้งทางด้านนโยบาย ด้านปฏิบัติการ ด้านวิชาการ วิเคราะห์วิจัย และด้านมวลชนเพื่อให้ประชาชนมีความรู้ในการปฏิบัติตนอย่างไรเมื่อเกิดภัย เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งที่จะบรรลุถึง วัตถุประสงค์ และภารกิจ ข้างต้น แม้ว่าจากสถิติในอดีตประเทศไทยจัดว่าอยู่ในบริเวณที่มีความเสี่ยงภัยแผ่นดินไหวน้อยกว่าบริเวณอื่นๆ ของโลก แต่มิได้หมายความว่า ประเทศไทยปลอดภัยจากภัยแผ่นดินไหว