หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว   วันพุธที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2560   

แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว

    ติดต่อ
       Earthquake Hotline
       1182 กด 3
       02-366-9410
       02-399-0969
       02-399-4547
       Fax.
       02-399-0968
       02-399-0974
       Email
      
เตรียมตัวเตรียมใจ ลดภัยพิบัติ
Thai Weather
Thai Weather Thai Weather


กรมอุตุนิยมวิทยา

ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

เครือข่ายเพื่อนเตือนภัยแห่งประเทศไทย


วัน-เวลา *ประเทศไทย ขนาด Lat. Long. ลึก(Km.) บริเวณศูนย์กลาง
2017-08-21 15:32:53
2017-08-21 08:32:53 UTC
2.4 19.71 99.50 2 อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
2017-08-20 16:13:39
2017-08-20 09:13:39 UTC
2.4 19.87 98.01 1 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 46 กม.
2017-08-20 05:33:51
2017-08-19 22:33:51 UTC
1.9 19.70 99.70 2 อ.พาน จ.เชียงราย
2017-08-20 01:31:53
2017-08-19 18:31:53 UTC
1.5 18.50 98.96 8 อ.เมือง จ.ลำพูน
2017-08-19 14:48:41
2017-08-19 07:48:41 UTC
2.1 15.72 98.58 1 อ.อุ้มผาง จ.ตาก
2017-08-19 14:20:38
2017-08-19 07:20:38 UTC
2.4 19.24 99.04 1 อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
2017-08-16 01:01:53
2017-08-15 18:01:53 UTC
4.5 26.31 101.15 10 มณฑลยูนนาน ประเทศจีน
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ ต.ริมโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย ประมาณ 665 กม.
2017-08-15 23:53:25
2017-08-15 16:53:25 UTC
1.6 19.75 99.45 3 อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
2017-08-15 13:29:50
2017-08-15 06:29:50 UTC
3.9 21.25 98.46 20 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ประมาณ 167 กม.
2017-08-14 20:42:11
2017-08-14 13:42:11 UTC
2.2 20.70 98.37 5 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ประมาณ 123 กม.
2017-08-13 12:02:53
2017-08-13 05:02:53 UTC
2.8 20.82 99.35 17 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 70 กม.
2017-08-12 21:01:59
2017-08-12 14:01:59 UTC
1.3 18.92 98.97 9 อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
2017-08-12 18:57:48
2017-08-12 11:57:48 UTC
1.1 18.68 99.04 4 อ.สารภี จ.เชียงใหม่
2017-08-12 18:47:29
2017-08-12 11:47:29 UTC
1.5 18.67 99.04 3 อ.สารภี จ.เชียงใหม่
2017-08-12 17:17:08
2017-08-12 10:17:08 UTC
3.6 19.64 96.22 24 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 187 กม.
2017-08-10 21:12:58
2017-08-10 14:12:58 UTC
2.4 20.24 98.04 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 83 กม.
2017-08-09 16:20:30
2017-08-09 09:20:30 UTC
2.4 19.16 99.71 6 อ.พาน จ.เชียงราย
2017-08-08 21:05:53
2017-08-08 14:05:53 UTC
2.1 19.44 99.16 2 อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
2017-08-06 20:18:02
2017-08-06 13:18:02 UTC
2.4 18.67 99.12 1 อ.บ้านธิ จ.ลำพูน
2017-08-05 04:38:46
2017-08-04 21:38:46 UTC
3.6 19.72 99.47 11 อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

แผ่นดินไหวในประเทศและใกล้เคียงทั้งหมด

วัน-เวลา *ประเทศไทย ขนาด Lat. Long. ลึก(Km.) บริเวณศูนย์กลาง
2017-08-23 05:26:13
2017-08-22 22:26:13 UTC
5.0 11.03 124.90 10 Leyte, Philippines
2017-08-23 05:14:55
2017-08-22 22:14:55 UTC
4.7 14.30 -93.26 10 Near Coast of Chiapas, Mexico
2017-08-22 18:05:30
2017-08-22 11:05:30 UTC
4.6 -5.41 146.90 222 Eastern New Guinea Reg., P.N.G.
2017-08-22 07:50:35
2017-08-22 00:50:35 UTC
4.6 29.45 81.15 10 Nepal
2017-08-22 06:53:41
2017-08-21 23:53:41 UTC
4.5 41.30 142.44 21 Hokkaido, Japan Region
2017-08-22 06:31:13
2017-08-21 23:31:13 UTC
4.5 1.04 124.88 135 Minahassa Peninsula, Sulawesi
2017-08-22 06:16:24
2017-08-21 23:16:24 UTC
5.0 -6.03 150.85 113 New Britain Region, P.N.G.
2017-08-22 05:53:23
2017-08-21 22:53:23 UTC
4.7 -9.29 113.51 10 South of Java, Indonesia
2017-08-22 04:12:23
2017-08-21 21:12:23 UTC
5.2 -15.56 -171.59 10 Samoa Islands Region
2017-08-22 03:17:43
2017-08-21 20:17:43 UTC
4.8 -17.60 -178.51 516 Fiji Islands Region
แผ่นดินไหวทั่วโลกทั้งหมด

ลักษณะเฉพาะของรูปแบบไหวสะเทือนบริเวณชายแดนประเทศไทย-ลาว-พม่า

เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การแปลผลคลื่นแผ่นดินไหว"

ข้อปฏิบัติ ป้องกันภัยแผ่นดินไหว สึนามิ

ภัยแผ่นดินไหวในประเทศไทย และการเตรียมพร้อมรับมือ

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแผ่นดินไหว


          ภัยแผ่นดินไหวยังคงเป็นภัยธรรมชาติที่ยังไม่สามารถพยากรณ์ได้ การป้องกันและบรรเทาภัยแผ่นดินไหวที่มีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีและความรู้ในปัจจุบัน จำเป็นต้องการข้อมูลความสั่นสะเทือนของพื้นดินที่ถูกต้องจากระบบตรวจวัดที่มีมาตรฐาน สำหรับงานด้านแผ่นดินไหวและวิศวกรรมแผ่นดินไหว ปัจจุบันหน่วยงานที่มีระบบเครื่อข่ายตรวจความสั่นสะเทือนในระดับชาติและเป็นมาตรฐานสากล ได้แก่ สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา ทำหน้าที่ในการตรวจและวิเคราะห์แผ่นดินไหวทั้งภายในและต่างประเทศ โดยมีเครือข่ายสถานีตรวจแผ่นดินไหวแบบอัตโนมัติ สถานีตรวจวัดอัตราเร่งของพื้นดิน สถานีวัดการเคลื่อนตัวของเปลือกโลก และสถานีวัดระดับน้ำทะเล ติดตั้งอยู่ทั่วประเทศไทย เพื่อตรวจวัด เฝ้าระวัง และให้บริการข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องภัยแผ่นดินไหวในประเทศอย่างต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง ตลอดจนแจ้งเตือนภัยให้กับพื้นที่เสียงภัยกรณีเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ในทะเล
          การเตรียมการล่วงหน้าเพื่องานป้องกันภัยแผ่นดินไหว เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งจำเป็นต้องเตรียมพร้อมก่อนล่วงหน้าเหตุการณ์ ขณะเกิดเหตุการณ์ และหลังเหตุการณ์ จำเป็นต้องมีการวางแผน ทั้งทางด้านนโยบาย ด้านปฏิบัติการ ด้านวิชาการ วิเคราะห์วิจัย และด้านมวลชนเพื่อให้ประชาชนมีความรู้ในการปฏิบัติตนอย่างไรเมื่อเกิดภัย เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งที่จะบรรลุถึง วัตถุประสงค์ และภารกิจ ข้างต้น แม้ว่าจากสถิติในอดีตประเทศไทยจัดว่าอยู่ในบริเวณที่มีความเสี่ยงภัยแผ่นดินไหวน้อยกว่าบริเวณอื่นๆ ของโลก แต่มิได้หมายความว่า ประเทศไทยปลอดภัยจากภัยแผ่นดินไหว