หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว   วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561   
แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว    ติดต่อ
       Earthquake Hotline
       1182 กด 3
       02-366-9410
       02-399-0969
       02-399-4547
       Fax.
       02-399-0968
       02-399-0974
       Email
      
เตรียมตัวเตรียมใจ ลดภัยพิบัติ
Thai Weather
Thai Weather Thai Weather


กรมอุตุนิยมวิทยา

ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

เครือข่ายเพื่อนเตือนภัยแห่งประเทศไทย


วัน-เวลา *ประเทศไทย ขนาด Lat. Long. ลึก(Km.) บริเวณศูนย์กลาง
2018-05-28 01:16:01
2018-05-27 18:16:01 UTC
3.5 17.48 97.91 5 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 54 กม.
2018-05-27 07:58:56
2018-05-27 00:58:56 UTC
1.9 20.02 99.39 2 อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
2018-05-27 06:42:26
2018-05-26 23:42:26 UTC
4.0 22.71 94.91 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 495 กม.
2018-05-26 13:24:03
2018-05-26 06:24:03 UTC
3.8 19.41 95.61 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 248 กม.
2018-05-26 13:19:18
2018-05-26 06:19:18 UTC
2.3 19.77 99.86 3 อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
2018-05-23 01:19:30
2018-05-22 18:19:30 UTC
3.3 22.48 100.99 4 มณฑลยูนนาน ประเทศจีน
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ ต.ริมโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย ประมาณ 244 กม.
2018-05-22 23:58:40
2018-05-22 16:58:40 UTC
3.2 21.80 100.64 21 มณฑลยูนนาน ประเทศจีน
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ ต.ริมโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย ประมาณ 162 กม.
2018-05-21 20:20:33
2018-05-21 13:20:33 UTC
4.4 21.83 100.66 10 พรมแดนประเทศพม่า-จีน
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ ต.ริมโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย ประมาณ 165 กม.
2018-05-21 02:12:17
2018-05-20 19:12:17 UTC
3.9 21.77 99.78 10 พรมแดนประเทศพม่า-จีน
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 149 กม.
2018-05-20 20:29:54
2018-05-20 13:29:54 UTC
1.9 18.38 99.42 2 อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
2018-05-20 06:12:40
2018-05-19 23:12:40 UTC
4.7 21.68 100.61 10 มณฑลยูนนาน ประเทศจีน
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ ต.ริมโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย ประมาณ 148 กม.
2018-05-19 01:33:30
2018-05-18 18:33:30 UTC
2.5 20.65 100.47 4 ประเทศลาว
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย ประมาณ 60 กม.
2018-05-18 07:17:06
2018-05-18 00:17:06 UTC
2.6 20.87 97.96 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 153 กม.
2018-05-16 15:26:07
2018-05-16 08:26:07 UTC
4.5 24.71 99.64 10 มณฑลยูนนาน ประเทศจีน
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 476 กม.
2018-05-14 20:10:06
2018-05-14 13:10:06 UTC
1.6 20.19 100.06 1 อ.แม่จัน จ.เชียงราย
2018-05-14 01:46:04
2018-05-13 18:46:04 UTC
4.5 7.47 93.65 10 หมู่เกาะนิโคบาร์ ประเทศอินเดีย
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.เมือง จ.ภูเก็ต ประมาณ 524 กม.
2018-05-14 01:21:00
2018-05-13 18:21:00 UTC
5.0 7.50 93.64 77 หมู่เกาะนิโคบาร์ ประเทศอินเดีย
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.เมือง จ.ภูเก็ต ประมาณ 525 กม.
2018-05-13 22:28:52
2018-05-13 15:28:52 UTC
2.4 20.63 99.66 1 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 32 กม.
2018-05-11 07:07:10
2018-05-11 00:07:10 UTC
2.0 20.49 99.46 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 44 กม.
2018-05-11 07:05:50
2018-05-11 00:05:50 UTC
2.6 20.64 99.57 1 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ ต.ริมโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย ประมาณ 87 กม.

แผ่นดินไหวในประเทศและใกล้เคียงทั้งหมด

วัน-เวลา *ประเทศไทย ขนาด Lat. Long. ลึก(Km.) บริเวณศูนย์กลาง
2018-05-28 00:50:53
2018-05-27 17:50:53 UTC
5.2 45.33 124.42 10 Northeastern China
2018-05-27 21:23:27
2018-05-27 14:23:27 UTC
4.8 -12.90 45.40 10 Northwest of Madagascar
2018-05-27 13:16:37
2018-05-27 06:16:37 UTC
4.9 -15.99 173.29 44 Fiji Islands Region
2018-05-27 11:27:17
2018-05-27 04:27:17 UTC
4.8 60.07 128.42 10 Northcentral Siberia, Russia
2018-05-26 21:01:36
2018-05-26 14:01:36 UTC
4.8 38.02 141.63 53 Near East Coast of Honshu, Japan
2018-05-26 19:27:26
2018-05-26 12:27:26 UTC
4.7 6.11 125.41 73 Mindanao, Philippines
2018-05-26 10:49:58
2018-05-26 03:49:58 UTC
4.6 -5.70 127.85 397 Banda Sea
2018-05-26 07:32:41
2018-05-26 00:32:41 UTC
4.9 -12.89 45.50 10 Northwest of Madagascar
2018-05-26 05:43:43
2018-05-25 22:43:43 UTC
4.5 19.63 -155.55 10 Hawaii
2018-05-26 05:23:45
2018-05-25 22:23:45 UTC
5.0 -7.65 128.34 168 Banda Sea
แผ่นดินไหวทั่วโลกทั้งหมด

ข้อปฏิบัติ ป้องกันภัยแผ่นดินไหว สึนามิ

ภัยแผ่นดินไหวในประเทศไทย และการเตรียมพร้อมรับมือ

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแผ่นดินไหว


          ภัยแผ่นดินไหวยังคงเป็นภัยธรรมชาติที่ยังไม่สามารถพยากรณ์ได้ การป้องกันและบรรเทาภัยแผ่นดินไหวที่มีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีและความรู้ในปัจจุบัน จำเป็นต้องการข้อมูลความสั่นสะเทือนของพื้นดินที่ถูกต้องจากระบบตรวจวัดที่มีมาตรฐาน สำหรับงานด้านแผ่นดินไหวและวิศวกรรมแผ่นดินไหว ปัจจุบันหน่วยงานที่มีระบบเครื่อข่ายตรวจความสั่นสะเทือนในระดับชาติและเป็นมาตรฐานสากล ได้แก่ กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา ทำหน้าที่ในการตรวจและวิเคราะห์แผ่นดินไหวทั้งภายในและต่างประเทศ โดยมีเครือข่ายสถานีตรวจแผ่นดินไหวแบบอัตโนมัติ สถานีตรวจวัดอัตราเร่งของพื้นดิน สถานีวัดการเคลื่อนตัวของเปลือกโลก และสถานีวัดระดับน้ำทะเล ติดตั้งอยู่ทั่วประเทศไทย เพื่อตรวจวัด เฝ้าระวัง และให้บริการข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องภัยแผ่นดินไหวในประเทศอย่างต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง ตลอดจนแจ้งเตือนภัยให้กับพื้นที่เสียงภัยกรณีเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ในทะเล
          การเตรียมการล่วงหน้าเพื่องานป้องกันภัยแผ่นดินไหว เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งจำเป็นต้องเตรียมพร้อมก่อนล่วงหน้าเหตุการณ์ ขณะเกิดเหตุการณ์ และหลังเหตุการณ์ จำเป็นต้องมีการวางแผน ทั้งทางด้านนโยบาย ด้านปฏิบัติการ ด้านวิชาการ วิเคราะห์วิจัย และด้านมวลชนเพื่อให้ประชาชนมีความรู้ในการปฏิบัติตนอย่างไรเมื่อเกิดภัย เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งที่จะบรรลุถึง วัตถุประสงค์ และภารกิจ ข้างต้น แม้ว่าจากสถิติในอดีตประเทศไทยจัดว่าอยู่ในบริเวณที่มีความเสี่ยงภัยแผ่นดินไหวน้อยกว่าบริเวณอื่นๆ ของโลก แต่มิได้หมายความว่า ประเทศไทยปลอดภัยจากภัยแผ่นดินไหว