หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว   วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2560   

แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว

    ติดต่อ
       Earthquake Hotline
       1182 กด 0 กด 4
       02-366-9410
       02-399-0969
       02-399-4547
       Fax.
       02-399-0968
       02-399-0974
       Email
      
เตรียมตัวเตรียมใจ ลดภัยพิบัติ
Thai Weather
Thai Weather Thai Weather


กรมอุตุนิยมวิทยา

ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

เครือข่ายเพื่อนเตือนภัยแห่งประเทศไทย


วัน-เวลา *ประเทศไทย ขนาด Lat. Long. ลึก(Km.) บริเวณศูนย์กลาง
2017-03-27 06:55:05
2017-03-26 23:55:05 UTC
5.4 25.87 99.54 10 ยูนนาน ประเทศจีน
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 605 กม.
2017-03-27 06:40:24
2017-03-26 23:40:24 UTC
5.1 26.53 100.38 10 ยูนนาน ประเทศจีน
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 679 กม.
2017-03-26 04:27:31
2017-03-25 21:27:31 UTC
2.0 20.47 99.58 4 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 32 กม.
2017-03-25 22:11:44
2017-03-25 15:11:44 UTC
2.8 20.44 99.55 5 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 35 กม.
2017-03-25 12:35:26
2017-03-25 05:35:26 UTC
3.3 20.62 101.54 6 ประเทศลาว
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย ประมาณ 121 กม.
2017-03-25 09:06:17
2017-03-25 02:06:17 UTC
4.3 23.49 96.03 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน 497 กม.
2017-03-25 06:30:22
2017-03-24 23:30:22 UTC
2.4 20.79 100.15 1 ประเทศลาว
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ ต.ริมโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย ประมาณ 51 กม.
2017-03-23 08:22:24
2017-03-23 01:22:24 UTC
2.9 20.68 99.88 19 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 27 กม.
2017-03-21 20:11:06
2017-03-21 13:11:06 UTC
2.5 20.44 98.96 5 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ประมาณ 64 กม.
2017-03-21 19:00:30
2017-03-21 12:00:30 UTC
2.4 19.56 99.16 7 อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
2017-03-20 23:05:31
2017-03-20 16:05:31 UTC
2.8 21.49 99.76 5 พรมแดนประเทศพม่า-จีน
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 118 กม.
2017-03-19 10:44:41
2017-03-19 03:44:41 UTC
3.7 15.90 96.45 3 ใกล้ชายฝั่งทางตอนใต้ของประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.แม่สอด จ.ตาก ประมาณ 244 กม.
2017-03-19 02:34:43
2017-03-18 19:34:43 UTC
3.3 17.45 96.10 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 202 กม.
2017-03-18 08:44:17
2017-03-18 01:44:17 UTC
1.8 18.87 100.29 2 อ.เชียงม่วน จ.พะเยา
2017-03-18 07:24:06
2017-03-18 00:24:06 UTC
2.4 18.82 98.02 1 อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน
2017-03-17 07:13:42
2017-03-17 00:13:42 UTC
2.5 18.80 102.33 1 ประเทศลาว
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย ประมาณ 112 กม.
2017-03-16 23:59:33
2017-03-16 16:59:33 UTC
3.2 18.54 96.02 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 205 กม.
2017-03-16 17:53:38
2017-03-16 10:53:38 UTC
2.4 19.12 102.68 34 ประเทศลาว
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ ต.หอคำ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ ประมาณ 110 กม.
2017-03-16 05:18:36
2017-03-15 22:18:36 UTC
3.2 18.34 97.05 7 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 95 กม.
2017-03-14 06:12:44
2017-03-13 23:12:44 UTC
3.9 17.25 96.22 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 198 กม.

แผ่นดินไหวในประเทศและใกล้เคียงทั้งหมด

วัน-เวลา *ประเทศไทย ขนาด Lat. Long. ลึก(Km.) บริเวณศูนย์กลาง
2017-03-27 12:29:10
2017-03-27 05:29:10 UTC
4.6 2.91 -84.23 10 Off Coast of Central America
2017-03-27 10:03:32
2017-03-27 03:03:32 UTC
5.0 -36.24 -71.67 85 Central Chile
2017-03-27 09:42:00
2017-03-27 02:42:00 UTC
5.0 -11.39 161.71 10 Solomon Islands
2017-03-27 06:55:04
2017-03-26 23:55:04 UTC
5.0 25.97 99.68 10 Yunnan, China
2017-03-27 06:40:32
2017-03-26 23:40:32 UTC
4.8 25.92 99.80 10 Yunnan, China
2017-03-27 05:54:48
2017-03-26 22:54:48 UTC
4.6 30.52 83.60 10 Xizang
2017-03-27 04:42:10
2017-03-26 21:42:10 UTC
4.5 27.10 88.51 10 Sikkim, India
2017-03-27 02:14:37
2017-03-26 19:14:37 UTC
4.8 -7.19 129.90 145 Banda Sea
2017-03-27 01:12:17
2017-03-26 18:12:17 UTC
4.7 2.54 125.90 49 Talaud Islands, Indonesia
2017-03-26 16:30:44
2017-03-26 09:30:44 UTC
4.7 4.90 118.85 10 Borneo
แผ่นดินไหวทั่วโลกทั้งหมด

เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การแปลผลคลื่นแผ่นดินไหว"

ข้อปฏิบัติ ป้องกันภัยแผ่นดินไหว สึนามิ

ภัยแผ่นดินไหวในประเทศไทย และการเตรียมพร้อมรับมือ

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแผ่นดินไหว


          ภัยแผ่นดินไหวยังคงเป็นภัยธรรมชาติที่ยังไม่สามารถพยากรณ์ได้ การป้องกันและบรรเทาภัยแผ่นดินไหวที่มีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีและความรู้ในปัจจุบัน จำเป็นต้องการข้อมูลความสั่นสะเทือนของพื้นดินที่ถูกต้องจากระบบตรวจวัดที่มีมาตรฐาน สำหรับงานด้านแผ่นดินไหวและวิศวกรรมแผ่นดินไหว ปัจจุบันหน่วยงานที่มีระบบเครื่อข่ายตรวจความสั่นสะเทือนในระดับชาติและเป็นมาตรฐานสากล ได้แก่ สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา ทำหน้าที่ในการตรวจและวิเคราะห์แผ่นดินไหวทั้งภายในและต่างประเทศ โดยมีเครือข่ายสถานีตรวจแผ่นดินไหวแบบอัตโนมัติ สถานีตรวจวัดอัตราเร่งของพื้นดิน สถานีวัดการเคลื่อนตัวของเปลือกโลก และสถานีวัดระดับน้ำทะเล ติดตั้งอยู่ทั่วประเทศไทย เพื่อตรวจวัด เฝ้าระวัง และให้บริการข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องภัยแผ่นดินไหวในประเทศอย่างต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง ตลอดจนแจ้งเตือนภัยให้กับพื้นที่เสียงภัยกรณีเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ในทะเล
          การเตรียมการล่วงหน้าเพื่องานป้องกันภัยแผ่นดินไหว เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งจำเป็นต้องเตรียมพร้อมก่อนล่วงหน้าเหตุการณ์ ขณะเกิดเหตุการณ์ และหลังเหตุการณ์ จำเป็นต้องมีการวางแผน ทั้งทางด้านนโยบาย ด้านปฏิบัติการ ด้านวิชาการ วิเคราะห์วิจัย และด้านมวลชนเพื่อให้ประชาชนมีความรู้ในการปฏิบัติตนอย่างไรเมื่อเกิดภัย เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งที่จะบรรลุถึง วัตถุประสงค์ และภารกิจ ข้างต้น แม้ว่าจากสถิติในอดีตประเทศไทยจัดว่าอยู่ในบริเวณที่มีความเสี่ยงภัยแผ่นดินไหวน้อยกว่าบริเวณอื่นๆ ของโลก แต่มิได้หมายความว่า ประเทศไทยปลอดภัยจากภัยแผ่นดินไหว