หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว   วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2560   

แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว

    ติดต่อ
       Earthquake Hotline
       1182 กด 3
       02-366-9410
       02-399-0969
       02-399-4547
       Fax.
       02-399-0968
       02-399-0974
       Email
      
เตรียมตัวเตรียมใจ ลดภัยพิบัติ
Thai Weather
Thai Weather Thai Weather


กรมอุตุนิยมวิทยา

ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

เครือข่ายเพื่อนเตือนภัยแห่งประเทศไทย


วัน-เวลา *ประเทศไทย ขนาด Lat. Long. ลึก(Km.) บริเวณศูนย์กลาง
2017-06-21 20:41:13
2017-06-21 13:41:13 UTC
2.5 15.00 99.09 1 อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี
2017-06-21 18:55:58
2017-06-21 11:55:58 UTC
2.8 17.30 98.18 5 อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
2017-06-21 11:55:41
2017-06-21 04:55:41 UTC
2.1 16.02 98.49 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.พบพระ จ.ตาก ประมาณ 46 กม.
2017-06-18 23:41:36
2017-06-18 16:41:36 UTC
1.5 19.72 99.69 4 อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
2017-06-18 22:37:33
2017-06-18 15:37:33 UTC
3.4 22.41 95.25 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 447 กม.
2017-06-17 12:31:48
2017-06-17 05:31:48 UTC
2.6 19.71 99.50 4 อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
2017-06-17 10:54:20
2017-06-17 03:54:20 UTC
3.1 20.58 98.52 12 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ประมาณ 103 กม.
2017-06-16 21:57:42
2017-06-16 14:57:42 UTC
3.9 23.34 94.39 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน 583 กม.
2017-06-16 13:31:20
2017-06-16 06:31:20 UTC
1.5 18.93 98.98 9 อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
2017-06-15 19:45:22
2017-06-15 12:45:22 UTC
1.4 18.06 99.91 1 อ.ลอง จ.แพร่
2017-06-15 07:32:27
2017-06-15 00:32:27 UTC
2.9 20.26 98.28 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 82 กม.
2017-06-13 19:55:30
2017-06-13 12:55:30 UTC
1.9 19.13 97.63 2 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 40 กม.
2017-06-12 22:31:49
2017-06-12 15:31:49 UTC
4.3 22.53 102.92 10 ยูนนาน ประเทศจีน
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ ต.ริมโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย ประมาณ 358 กม.
2017-06-12 08:09:33
2017-06-12 01:09:33 UTC
1.5 18.70 99.18 3 อ.บ้านธิ จ.ลำพูน
2017-06-11 14:49:28
2017-06-11 07:49:28 UTC
3.8 19.65 95.50 5 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 262 กม.
2017-06-10 00:46:17
2017-06-09 17:46:17 UTC
2.0 18.94 97.55 5 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 43 กม.
2017-06-09 00:55:48
2017-06-08 17:55:48 UTC
1.8 19.13 100.36 9 อ.ปง จ.พะเยา
2017-06-07 09:23:07
2017-06-07 02:23:07 UTC
3.4 16.88 97.27 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 139 กม.
2017-06-06 18:50:32
2017-06-06 11:50:32 UTC
2.2 18.41 98.27 2 อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
2017-06-04 20:01:07
2017-06-04 13:01:07 UTC
2.1 19.71 99.69 4 ต.ธารทอง อ.พาน จ.เชียงราย

แผ่นดินไหวในประเทศและใกล้เคียงทั้งหมด

วัน-เวลา *ประเทศไทย ขนาด Lat. Long. ลึก(Km.) บริเวณศูนย์กลาง
2017-06-23 18:55:57
2017-06-23 11:55:57 UTC
4.6 0.90 123.11 51 Minahassa Peninsula, Sulawesi
2017-06-23 17:00:52
2017-06-23 10:00:52 UTC
5.0 -39.35 -71.78 111 S. Chile-Argentina Border Region
2017-06-23 11:02:54
2017-06-23 04:02:54 UTC
4.6 6.58 -82.27 10 South of Panama
2017-06-23 10:08:13
2017-06-23 03:08:13 UTC
4.5 13.78 -90.85 54 Near Coast of Guatemala
2017-06-23 07:15:34
2017-06-23 00:15:34 UTC
4.7 -4.47 129.33 39 Banda Sea
2017-06-23 06:59:00
2017-06-22 23:59:00 UTC
4.8 39.35 142.03 49 Near East Coast of Honshu, Japan
2017-06-23 05:36:22
2017-06-22 22:36:22 UTC
4.9 46.19 152.29 33 Kuril Islands
2017-06-23 05:25:19
2017-06-22 22:25:19 UTC
4.5 14.46 -92.58 29 Near Coast of Chiapas, Mexico
2017-06-23 05:04:30
2017-06-22 22:04:30 UTC
5.0 32.46 141.71 10 Southeast of Honshu, Japan
2017-06-23 03:01:49
2017-06-22 20:01:49 UTC
4.5 -6.55 130.10 159 Banda Sea
แผ่นดินไหวทั่วโลกทั้งหมด

ลักษณะเฉพาะของรูปแบบไหวสะเทือนบริเวณชายแดนประเทศไทย-ลาว-พม่า

เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การแปลผลคลื่นแผ่นดินไหว"

ข้อปฏิบัติ ป้องกันภัยแผ่นดินไหว สึนามิ

ภัยแผ่นดินไหวในประเทศไทย และการเตรียมพร้อมรับมือ

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแผ่นดินไหว


          ภัยแผ่นดินไหวยังคงเป็นภัยธรรมชาติที่ยังไม่สามารถพยากรณ์ได้ การป้องกันและบรรเทาภัยแผ่นดินไหวที่มีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีและความรู้ในปัจจุบัน จำเป็นต้องการข้อมูลความสั่นสะเทือนของพื้นดินที่ถูกต้องจากระบบตรวจวัดที่มีมาตรฐาน สำหรับงานด้านแผ่นดินไหวและวิศวกรรมแผ่นดินไหว ปัจจุบันหน่วยงานที่มีระบบเครื่อข่ายตรวจความสั่นสะเทือนในระดับชาติและเป็นมาตรฐานสากล ได้แก่ สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา ทำหน้าที่ในการตรวจและวิเคราะห์แผ่นดินไหวทั้งภายในและต่างประเทศ โดยมีเครือข่ายสถานีตรวจแผ่นดินไหวแบบอัตโนมัติ สถานีตรวจวัดอัตราเร่งของพื้นดิน สถานีวัดการเคลื่อนตัวของเปลือกโลก และสถานีวัดระดับน้ำทะเล ติดตั้งอยู่ทั่วประเทศไทย เพื่อตรวจวัด เฝ้าระวัง และให้บริการข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องภัยแผ่นดินไหวในประเทศอย่างต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง ตลอดจนแจ้งเตือนภัยให้กับพื้นที่เสียงภัยกรณีเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ในทะเล
          การเตรียมการล่วงหน้าเพื่องานป้องกันภัยแผ่นดินไหว เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งจำเป็นต้องเตรียมพร้อมก่อนล่วงหน้าเหตุการณ์ ขณะเกิดเหตุการณ์ และหลังเหตุการณ์ จำเป็นต้องมีการวางแผน ทั้งทางด้านนโยบาย ด้านปฏิบัติการ ด้านวิชาการ วิเคราะห์วิจัย และด้านมวลชนเพื่อให้ประชาชนมีความรู้ในการปฏิบัติตนอย่างไรเมื่อเกิดภัย เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งที่จะบรรลุถึง วัตถุประสงค์ และภารกิจ ข้างต้น แม้ว่าจากสถิติในอดีตประเทศไทยจัดว่าอยู่ในบริเวณที่มีความเสี่ยงภัยแผ่นดินไหวน้อยกว่าบริเวณอื่นๆ ของโลก แต่มิได้หมายความว่า ประเทศไทยปลอดภัยจากภัยแผ่นดินไหว