หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว   วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2560   

แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว

    ติดต่อ
       Earthquake Hotline
       1182 กด 0 กด 4
       02-366-9410
       02-399-0969
       02-399-4547
       Fax.
       02-399-0968
       02-399-0974
       Email
      
เตรียมตัวเตรียมใจ ลดภัยพิบัติ
Thai Weather
Thai Weather Thai Weather


กรมอุตุนิยมวิทยา

ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

เครือข่ายเพื่อนเตือนภัยแห่งประเทศไทย


วัน-เวลา *ประเทศไทย ขนาด Lat. Long. ลึก(Km.) บริเวณศูนย์กลาง
2017-03-01 10:16:51
2017-03-01 03:16:51 UTC
4.7 12.17 93.20 10 หมู่เกาะอันดามัน ประเทศอินเดีย
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี ประมาณ 679 กม.
2017-02-27 20:14:36
2017-02-27 13:14:36 UTC
1.6 18.65 98.50 5 อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
2017-02-25 15:01:32
2017-02-25 08:01:32 UTC
4.7 5.27 96.47 10 ตอนเหนือหมู่เกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.เมือง จ.ภูเก็ต ประมาณ 360 กม.
2017-02-25 04:36:37
2017-02-24 21:36:37 UTC
3.8 20.77 94.00 144 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 446 กม.
2017-02-23 00:28:25
2017-02-22 17:28:25 UTC
3.3 20.55 102.97 10 ประเทศลาว
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ บ้านน้ำช้าง ต.ขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน ประมาณ 215 กม.
2017-02-22 23:33:02
2017-02-22 16:33:02 UTC
3.7 20.04 95.53 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 268 กม.
2017-02-22 20:38:37
2017-02-22 13:38:37 UTC
2.5 20.96 98.91 2 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 117 กม.
2017-02-22 02:22:02
2017-02-21 19:22:02 UTC
2.0 20.67 100.00 1 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 28 กม.
2017-02-21 22:18:11
2017-02-21 15:18:11 UTC
1.7 20.16 99.85 2 อ.แม่จัน จ.เชียงราย
2017-02-21 18:26:52
2017-02-21 11:26:52 UTC
4.2 22.82 96.37 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ เนปยีดอ ประเทศพม่า ประมาณ 375 กม.
2017-02-21 03:26:51
2017-02-20 20:26:51 UTC
2.9 20.10 101.75 3 ประเทศลาว
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ บ้านน้ำช้าง ต.ขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน ประมาณ 84 กม.
2017-02-20 23:02:38
2017-02-20 16:02:38 UTC
2.6 21.08 98.80 3 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 133 กม.
2017-02-19 09:31:39
2017-02-19 02:31:39 UTC
1.3 18.59 98.52 1 อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
2017-02-18 23:46:55
2017-02-18 16:46:55 UTC
1.5 16.10 98.73 5 อ.อุ้มผาง จ.ตาก
2017-02-18 12:28:55
2017-02-18 05:28:55 UTC
2.8 20.81 98.28 2 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ประมาณ 139 กม.
2017-02-17 02:26:19
2017-02-16 19:26:19 UTC
4.1 16.63 97.75 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.แม่สอด จ.ตาก ประมาณ 88 กม.
2017-02-14 02:53:09
2017-02-13 19:53:09 UTC
2.3 17.89 97.61 1 พม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 35 กม.
2017-02-14 00:11:21
2017-02-13 17:11:21 UTC
4.8 3.38 98.49 10 ตอนเหนือหมู่เกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.เมือง จ.สตูล ประมาณ 405 กม.
2017-02-13 20:41:18
2017-02-13 13:41:18 UTC
1.6 18.58 98.50 1 อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
2017-02-13 14:21:18
2017-02-13 07:21:18 UTC
3.1 17.54 98.20 5 อ.ท่าสองยาง จ.ตาก

แผ่นดินไหวในประเทศและใกล้เคียงทั้งหมด

วัน-เวลา *ประเทศไทย ขนาด Lat. Long. ลึก(Km.) บริเวณศูนย์กลาง
2017-03-01 22:08:02
2017-03-01 15:08:02 UTC
4.9 51.71 -175.30 47 Andreanof Islands, Aleutian Islands
2017-03-01 21:25:47
2017-03-01 14:25:47 UTC
4.7 22.08 143.15 10 Volcano Islands, Japan Region
2017-03-01 17:39:48
2017-03-01 10:39:48 UTC
5.2 52.22 -173.41 51 Andreanof Islands, Aleutian Islands
2017-03-01 16:08:16
2017-03-01 09:08:16 UTC
5.0 49.52 -28.72 10 Northern Mid Atlantic Ridge
2017-03-01 13:59:41
2017-03-01 06:59:41 UTC
5.2 -6.51 130.05 150 Banda Sea
2017-03-01 13:43:05
2017-03-01 06:43:05 UTC
4.9 37.60 141.40 52 Near East Coast of Honshu, Japan
2017-03-01 13:08:53
2017-03-01 06:08:53 UTC
5.1 21.54 143.15 279 Mariana Islands Region
2017-03-01 12:00:38
2017-03-01 05:00:38 UTC
4.5 -7.82 127.56 156 Banda Sea
2017-03-01 11:43:27
2017-03-01 04:43:27 UTC
4.7 -21.30 -178.74 544 Fiji Islands Region
2017-03-01 11:35:11
2017-03-01 04:35:11 UTC
4.5 2.06 121.70 10 Celebes Sea
แผ่นดินไหวทั่วโลกทั้งหมด

เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การแปลผลคลื่นแผ่นดินไหว"

ข้อปฏิบัติ ป้องกันภัยแผ่นดินไหว สึนามิ

ภัยแผ่นดินไหวในประเทศไทย และการเตรียมพร้อมรับมือ

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแผ่นดินไหว


          ภัยแผ่นดินไหวยังคงเป็นภัยธรรมชาติที่ยังไม่สามารถพยากรณ์ได้ การป้องกันและบรรเทาภัยแผ่นดินไหวที่มีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีและความรู้ในปัจจุบัน จำเป็นต้องการข้อมูลความสั่นสะเทือนของพื้นดินที่ถูกต้องจากระบบตรวจวัดที่มีมาตรฐาน สำหรับงานด้านแผ่นดินไหวและวิศวกรรมแผ่นดินไหว ปัจจุบันหน่วยงานที่มีระบบเครื่อข่ายตรวจความสั่นสะเทือนในระดับชาติและเป็นมาตรฐานสากล ได้แก่ สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา ทำหน้าที่ในการตรวจและวิเคราะห์แผ่นดินไหวทั้งภายในและต่างประเทศ โดยมีเครือข่ายสถานีตรวจแผ่นดินไหวแบบอัตโนมัติ สถานีตรวจวัดอัตราเร่งของพื้นดิน สถานีวัดการเคลื่อนตัวของเปลือกโลก และสถานีวัดระดับน้ำทะเล ติดตั้งอยู่ทั่วประเทศไทย เพื่อตรวจวัด เฝ้าระวัง และให้บริการข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องภัยแผ่นดินไหวในประเทศอย่างต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง ตลอดจนแจ้งเตือนภัยให้กับพื้นที่เสียงภัยกรณีเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ในทะเล
          การเตรียมการล่วงหน้าเพื่องานป้องกันภัยแผ่นดินไหว เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งจำเป็นต้องเตรียมพร้อมก่อนล่วงหน้าเหตุการณ์ ขณะเกิดเหตุการณ์ และหลังเหตุการณ์ จำเป็นต้องมีการวางแผน ทั้งทางด้านนโยบาย ด้านปฏิบัติการ ด้านวิชาการ วิเคราะห์วิจัย และด้านมวลชนเพื่อให้ประชาชนมีความรู้ในการปฏิบัติตนอย่างไรเมื่อเกิดภัย เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งที่จะบรรลุถึง วัตถุประสงค์ และภารกิจ ข้างต้น แม้ว่าจากสถิติในอดีตประเทศไทยจัดว่าอยู่ในบริเวณที่มีความเสี่ยงภัยแผ่นดินไหวน้อยกว่าบริเวณอื่นๆ ของโลก แต่มิได้หมายความว่า ประเทศไทยปลอดภัยจากภัยแผ่นดินไหว