หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว   วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561   

แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว

    ติดต่อ
       Earthquake Hotline
       1182 กด 3
       02-366-9410
       02-399-0969
       02-399-4547
       Fax.
       02-399-0968
       02-399-0974
       Email
      
เตรียมตัวเตรียมใจ ลดภัยพิบัติ
Thai Weather
Thai Weather Thai Weather


กรมอุตุนิยมวิทยา

ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

เครือข่ายเพื่อนเตือนภัยแห่งประเทศไทย


วัน-เวลา *ประเทศไทย ขนาด Lat. Long. ลึก(Km.) บริเวณศูนย์กลาง
2018-02-19 20:53:08
2018-02-19 13:53:08 UTC
2.2 20.06 98.01 1 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 65 กม.
2018-02-19 20:49:12
2018-02-19 13:49:12 UTC
2.5 20.03 97.95 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 64 กม.
2018-02-19 20:05:38
2018-02-19 13:05:38 UTC
2.3 20.00 98.04 3 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 57 กม.
2018-02-19 19:08:47
2018-02-19 12:08:47 UTC
2.8 20.07 98.05 6 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 64 กม.
2018-02-19 19:01:02
2018-02-19 12:01:02 UTC
2.5 20.11 98.08 9 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 68 กม.
2018-02-19 18:37:04
2018-02-19 11:37:04 UTC
2.3 20.11 97.95 3 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 72 กม.
2018-02-19 09:08:01
2018-02-19 02:08:01 UTC
2.3 20.06 98.12 5 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 61 กม.
2018-02-17 08:38:26
2018-02-17 01:38:26 UTC
4.5 17.18 96.21 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 202 กม.
2018-02-16 17:52:27
2018-02-16 10:52:27 UTC
3.5 18.41 95.09 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 301 กม.
2018-02-16 14:59:16
2018-02-16 07:59:16 UTC
3.4 18.13 96.72 7 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 128กม.
2018-02-14 14:13:58
2018-02-14 07:13:58 UTC
5.1 18.72 95.20 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 289 กม.
2018-02-14 11:27:29
2018-02-14 04:27:29 UTC
3.5 18.19 96.13 9 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 190 กม.
2018-02-12 04:20:54
2018-02-11 21:20:54 UTC
2.4 20.63 99.63 3 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 34 กม.
2018-02-11 06:37:40
2018-02-10 23:37:40 UTC
2.4 19.78 101.02 2 ประเทศลาว
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ บ้านน้ำช้าง ต.ขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน ประมาณ 33 กม.
2018-02-10 22:19:21
2018-02-10 15:19:21 UTC
3.3 19.08 96.51 6 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน 153 กม.
2018-02-10 06:46:21
2018-02-09 23:46:21 UTC
2.7 19.84 98.38 15 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 38 กม.
2018-02-10 01:04:27
2018-02-09 18:04:27 UTC
4.0 18.31 96.19 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 185 กม.
2018-02-09 21:58:06
2018-02-09 14:58:06 UTC
4.9 22.29 100.89 10 พรมแดนประเทศพม่า-จีน
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 231 กม.
2018-02-09 19:49:42
2018-02-09 12:49:42 UTC
4.5 21.39 103.46 10 ประเทศเวียดนาม
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ บ้านน้ำช้าง ต.ขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน ประมาณ 312 กม.
2018-02-09 17:53:11
2018-02-09 10:53:11 UTC
1.2 18.57 98.85 2 อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

แผ่นดินไหวในประเทศและใกล้เคียงทั้งหมด

วัน-เวลา *ประเทศไทย ขนาด Lat. Long. ลึก(Km.) บริเวณศูนย์กลาง
2018-02-19 21:47:02
2018-02-19 14:47:02 UTC
4.7 24.56 121.57 44 Taiwan
2018-02-19 18:02:01
2018-02-19 11:02:01 UTC
4.5 34.17 45.17 10 Iran-Iraq Border Region
2018-02-19 17:38:37
2018-02-19 10:38:37 UTC
5.4 -4.74 132.41 57 Irian Jaya Region, Indonesia
2018-02-19 16:48:57
2018-02-19 09:48:57 UTC
4.6 36.87 141.30 37 Near East Coast of Honshu, Japan
2018-02-19 15:56:22
2018-02-19 08:56:22 UTC
5.0 -15.91 -74.01 10 Near Coast of Peru
2018-02-19 13:57:02
2018-02-19 06:57:02 UTC
5.8 16.49 -97.56 52 Oaxaca, Mexico
2018-02-19 12:38:47
2018-02-19 05:38:47 UTC
5.0 66.95 -18.58 10 Iceland Region
2018-02-19 12:34:11
2018-02-19 05:34:11 UTC
4.8 66.87 -18.68 10 Iceland Region
2018-02-19 01:31:37
2018-02-18 18:31:37 UTC
5.0 32.85 132.15 47 Shikoku, Japan
2018-02-18 23:16:40
2018-02-18 16:16:40 UTC
4.7 -41.19 42.78 10 Prince Edward Islands Region
แผ่นดินไหวทั่วโลกทั้งหมด

ข้อปฏิบัติ ป้องกันภัยแผ่นดินไหว สึนามิ

ภัยแผ่นดินไหวในประเทศไทย และการเตรียมพร้อมรับมือ

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแผ่นดินไหว


          ภัยแผ่นดินไหวยังคงเป็นภัยธรรมชาติที่ยังไม่สามารถพยากรณ์ได้ การป้องกันและบรรเทาภัยแผ่นดินไหวที่มีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีและความรู้ในปัจจุบัน จำเป็นต้องการข้อมูลความสั่นสะเทือนของพื้นดินที่ถูกต้องจากระบบตรวจวัดที่มีมาตรฐาน สำหรับงานด้านแผ่นดินไหวและวิศวกรรมแผ่นดินไหว ปัจจุบันหน่วยงานที่มีระบบเครื่อข่ายตรวจความสั่นสะเทือนในระดับชาติและเป็นมาตรฐานสากล ได้แก่ สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา ทำหน้าที่ในการตรวจและวิเคราะห์แผ่นดินไหวทั้งภายในและต่างประเทศ โดยมีเครือข่ายสถานีตรวจแผ่นดินไหวแบบอัตโนมัติ สถานีตรวจวัดอัตราเร่งของพื้นดิน สถานีวัดการเคลื่อนตัวของเปลือกโลก และสถานีวัดระดับน้ำทะเล ติดตั้งอยู่ทั่วประเทศไทย เพื่อตรวจวัด เฝ้าระวัง และให้บริการข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องภัยแผ่นดินไหวในประเทศอย่างต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง ตลอดจนแจ้งเตือนภัยให้กับพื้นที่เสียงภัยกรณีเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ในทะเล
          การเตรียมการล่วงหน้าเพื่องานป้องกันภัยแผ่นดินไหว เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งจำเป็นต้องเตรียมพร้อมก่อนล่วงหน้าเหตุการณ์ ขณะเกิดเหตุการณ์ และหลังเหตุการณ์ จำเป็นต้องมีการวางแผน ทั้งทางด้านนโยบาย ด้านปฏิบัติการ ด้านวิชาการ วิเคราะห์วิจัย และด้านมวลชนเพื่อให้ประชาชนมีความรู้ในการปฏิบัติตนอย่างไรเมื่อเกิดภัย เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งที่จะบรรลุถึง วัตถุประสงค์ และภารกิจ ข้างต้น แม้ว่าจากสถิติในอดีตประเทศไทยจัดว่าอยู่ในบริเวณที่มีความเสี่ยงภัยแผ่นดินไหวน้อยกว่าบริเวณอื่นๆ ของโลก แต่มิได้หมายความว่า ประเทศไทยปลอดภัยจากภัยแผ่นดินไหว