หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว   วันพุธที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2561   













แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว





    ติดต่อ
       Earthquake Hotline
       1182 กด 3
       02-366-9410
       02-399-0969
       02-399-4547
       Fax.
       02-399-0968
       02-399-0974
       Email
      




เตรียมตัวเตรียมใจ ลดภัยพิบัติ








Thai Weather
Thai Weather Thai Weather


กรมอุตุนิยมวิทยา

ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

เครือข่ายเพื่อนเตือนภัยแห่งประเทศไทย


วัน-เวลา *ประเทศไทย ขนาด Lat. Long. ลึก(Km.) บริเวณศูนย์กลาง
2018-03-21 02:53:18
2018-03-20 19:53:18 UTC
2.1 14.96 98.56 1 อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี
2018-03-20 11:24:31
2018-03-20 04:24:31 UTC
3.2 19.73 99.68 18 อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
2018-03-19 17:33:59
2018-03-19 10:33:59 UTC
2.9 20.97 100.36 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ ต.ริมโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย ประมาณ 66 กม.
2018-03-19 04:21:18
2018-03-18 21:21:18 UTC
3.8 16.35 96.40 2 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.แม่สอด จ.ตาก ประมาณ 235 กม.
2018-03-18 02:59:04
2018-03-17 19:59:04 UTC
5.2 18.27 96.15 13 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 186 กม.
2018-03-17 17:33:51
2018-03-17 10:33:51 UTC
2.4 16.72 98.37 2 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.แม่สอด จ.ตาก ประมาณ 22 กม.
2018-03-15 22:47:42
2018-03-15 15:47:42 UTC
1.7 18.91 99.11 1 อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
2018-03-15 12:50:40
2018-03-15 05:50:40 UTC
4.0 6.41 95.90 10 หมู่เกาะนิโคบาร์ ประเทศอินเดีย
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.เมือง จ.ภูเก็ต ประมาณ 320 กม.
2018-03-15 12:24:07
2018-03-15 05:24:07 UTC
4.7 5.41 96.23 10 นอกชายฝั่งทางตอนเหนือของหมู่เกาะสุมาตรา, ประเทศอินโดนีเซีย
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.เมือง จ.ภูเก็ต ประมาณ 364 กม.
2018-03-14 10:15:09
2018-03-14 03:15:09 UTC
4.9 24.71 98.74 10 พรมแดนประเทศพม่า-จีน
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 489 กม.
2018-03-14 00:06:29
2018-03-13 17:06:29 UTC
2.8 21.62 101.72 13 พรมแดนประเทศพม่า-จีน เขตปกครองตนเองชนชาติไท สิบสองปันนา
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ ต.ริมโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย ประมาณ 199 กม.
2018-03-13 06:33:38
2018-03-12 23:33:38 UTC
3.8 21.38 98.08 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ประมาณ 201 กม.
2018-03-11 20:52:06
2018-03-11 13:52:06 UTC
3.5 18.21 96.15 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 188 กม.
2018-03-11 15:13:06
2018-03-11 08:13:06 UTC
4.0 19.64 96.42 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 167 กม.
2018-03-11 13:02:07
2018-03-11 06:02:07 UTC
2.1 19.63 99.07 1 อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
2018-03-10 05:08:40
2018-03-09 22:08:40 UTC
4.4 23.54 98.34 12 พรมแดนประเทศพม่า-จีน
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 380 กม.
2018-03-10 03:28:14
2018-03-09 20:28:14 UTC
2.0 20.61 99.57 2 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 38 กม.
2018-03-09 10:17:00
2018-03-09 03:17:00 UTC
3.1 18.14 96.62 3 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 139 กม.
2018-03-08 08:11:39
2018-03-08 01:11:39 UTC
3.1 20.02 96.36 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 187 กม.
2018-03-08 06:33:03
2018-03-07 23:33:03 UTC
3.2 19.73 96.24 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 188 กม.

แผ่นดินไหวในประเทศและใกล้เคียงทั้งหมด

วัน-เวลา *ประเทศไทย ขนาด Lat. Long. ลึก(Km.) บริเวณศูนย์กลาง
2018-03-21 08:18:25
2018-03-21 01:18:25 UTC
4.6 -21.48 -67.31 178 Chile-Bolivia Border Region
2018-03-21 06:51:38
2018-03-20 23:51:38 UTC
4.8 -2.70 139.34 10 Near North Coast of Irian Jaya
2018-03-21 00:46:58
2018-03-20 17:46:58 UTC
4.9 16.42 -98.44 10 Near Coast of Guerrero, Mexico
2018-03-20 23:44:04
2018-03-20 16:44:04 UTC
4.6 16.22 -98.58 85 Near Coast of Guerrero, Mexico
2018-03-20 22:46:07
2018-03-20 15:46:07 UTC
4.6 -23.94 -66.69 204 Jujuy Province, Argentina
2018-03-20 21:25:22
2018-03-20 14:25:22 UTC
4.6 3.27 65.30 10 Carlsberg Ridge
2018-03-20 20:56:05
2018-03-20 13:56:05 UTC
4.5 -1.58 119.55 28 Sulawesi, Indonesia
2018-03-20 20:10:14
2018-03-20 13:10:14 UTC
4.7 -23.89 -66.58 205 Jujuy Province, Argentina
2018-03-20 19:58:25
2018-03-20 12:58:25 UTC
4.6 -5.06 132.49 34 Aru Islands Region, Indonesia
2018-03-20 18:10:45
2018-03-20 11:10:45 UTC
4.8 6.60 123.59 605 Mindanao, Philippines
แผ่นดินไหวทั่วโลกทั้งหมด

ข้อปฏิบัติ ป้องกันภัยแผ่นดินไหว สึนามิ

ภัยแผ่นดินไหวในประเทศไทย และการเตรียมพร้อมรับมือ

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแผ่นดินไหว


          ภัยแผ่นดินไหวยังคงเป็นภัยธรรมชาติที่ยังไม่สามารถพยากรณ์ได้ การป้องกันและบรรเทาภัยแผ่นดินไหวที่มีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีและความรู้ในปัจจุบัน จำเป็นต้องการข้อมูลความสั่นสะเทือนของพื้นดินที่ถูกต้องจากระบบตรวจวัดที่มีมาตรฐาน สำหรับงานด้านแผ่นดินไหวและวิศวกรรมแผ่นดินไหว ปัจจุบันหน่วยงานที่มีระบบเครื่อข่ายตรวจความสั่นสะเทือนในระดับชาติและเป็นมาตรฐานสากล ได้แก่ สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา ทำหน้าที่ในการตรวจและวิเคราะห์แผ่นดินไหวทั้งภายในและต่างประเทศ โดยมีเครือข่ายสถานีตรวจแผ่นดินไหวแบบอัตโนมัติ สถานีตรวจวัดอัตราเร่งของพื้นดิน สถานีวัดการเคลื่อนตัวของเปลือกโลก และสถานีวัดระดับน้ำทะเล ติดตั้งอยู่ทั่วประเทศไทย เพื่อตรวจวัด เฝ้าระวัง และให้บริการข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องภัยแผ่นดินไหวในประเทศอย่างต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง ตลอดจนแจ้งเตือนภัยให้กับพื้นที่เสียงภัยกรณีเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ในทะเล
          การเตรียมการล่วงหน้าเพื่องานป้องกันภัยแผ่นดินไหว เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งจำเป็นต้องเตรียมพร้อมก่อนล่วงหน้าเหตุการณ์ ขณะเกิดเหตุการณ์ และหลังเหตุการณ์ จำเป็นต้องมีการวางแผน ทั้งทางด้านนโยบาย ด้านปฏิบัติการ ด้านวิชาการ วิเคราะห์วิจัย และด้านมวลชนเพื่อให้ประชาชนมีความรู้ในการปฏิบัติตนอย่างไรเมื่อเกิดภัย เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งที่จะบรรลุถึง วัตถุประสงค์ และภารกิจ ข้างต้น แม้ว่าจากสถิติในอดีตประเทศไทยจัดว่าอยู่ในบริเวณที่มีความเสี่ยงภัยแผ่นดินไหวน้อยกว่าบริเวณอื่นๆ ของโลก แต่มิได้หมายความว่า ประเทศไทยปลอดภัยจากภัยแผ่นดินไหว