หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว   วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2560   

แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว

    ติดต่อ
       Earthquake Hotline
       1182 กด 0 กด 4
       02-366-9410
       02-399-0969
       02-399-4547
       Fax.
       02-399-0968
       02-399-0974
       Email
      
เตรียมตัวเตรียมใจ ลดภัยพิบัติ
Thai Weather
Thai Weather Thai Weather


กรมอุตุนิยมวิทยา

ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

เครือข่ายเพื่อนเตือนภัยแห่งประเทศไทย


วัน-เวลา *ประเทศไทย ขนาด Lat. Long. ลึก(Km.) บริเวณศูนย์กลาง
2017-01-19 17:01:24
2017-01-19 10:01:24 UTC
1.5 18.60 98.59 2 อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
2017-01-18 22:42:40
2017-01-18 15:42:40 UTC
4.9 12.14 95.43 10 หมู่เกาะอันดามัน ประเทศอินเดีย
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี ประมาณ 458 กม.
2017-01-18 20:28:23
2017-01-18 13:28:23 UTC
1.6 18.61 98.58 8 อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
2017-01-18 20:19:16
2017-01-18 13:19:16 UTC
1.7 18.57 98.60 4 อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
2017-01-18 18:09:48
2017-01-18 11:09:48 UTC
2.3 18.98 98.99 4 อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
2017-01-18 16:06:23
2017-01-18 09:06:23 UTC
2.7 20.48 99.50 5 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 40 กม.
2017-01-18 07:32:39
2017-01-18 00:32:39 UTC
1.9 18.59 98.56 2 อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
2017-01-17 23:10:07
2017-01-17 16:10:07 UTC
2.8 20.96 98.30 7 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ประมาณ 151 กม.
2017-01-17 13:04:54
2017-01-17 06:04:54 UTC
2.7 18.54 98.54 3 อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
2017-01-17 03:30:01
2017-01-16 20:30:01 UTC
2.2 20.10 98.11 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 66 กม.
2017-01-17 00:34:07
2017-01-16 17:34:07 UTC
3.8 22.25 100.50 5 พรมแดนประเทศพม่า-จีน
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ ต.ริมโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย ประมาณ 209 กม.
2017-01-16 20:41:27
2017-01-16 13:41:27 UTC
1.9 18.57 98.58 4 อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
2017-01-16 17:41:23
2017-01-16 10:41:23 UTC
1.3 18.46 98.66 10 อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
2017-01-16 16:48:29
2017-01-16 09:48:29 UTC
2.9 18.83 97.23 2 พม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 75 กม.
2017-01-16 06:04:04
2017-01-15 23:04:04 UTC
1.2 18.56 98.61 1 อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
2017-01-16 03:46:37
2017-01-15 20:46:37 UTC
1.5 18.57 98.63 2 อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
2017-01-16 02:33:42
2017-01-15 19:33:42 UTC
1.5 18.59 98.56 1 อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
2017-01-15 23:54:13
2017-01-15 16:54:13 UTC
2.4 20.68 97.99 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 132 กม.
2017-01-15 23:31:00
2017-01-15 16:31:00 UTC
1.2 18.61 98.53 1 อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
2017-01-15 22:37:32
2017-01-15 15:37:32 UTC
1.2 18.59 98.55 1 อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่

แผ่นดินไหวในประเทศและใกล้เคียงทั้งหมด

วัน-เวลา *ประเทศไทย ขนาด Lat. Long. ลึก(Km.) บริเวณศูนย์กลาง
2017-01-19 17:15:58
2017-01-19 10:15:58 UTC
5.4 -49.10 127.25 10 Western Indian Antarctic Ridge
2017-01-19 06:17:58
2017-01-18 23:17:58 UTC
4.5 4.21 126.86 10 Talaud Islands, Indonesia
2017-01-18 22:42:40
2017-01-18 15:42:40 UTC
4.7 12.40 94.86 10 Andaman Islands, India Region
2017-01-18 21:35:15
2017-01-18 14:35:15 UTC
4.9 28.11 104.83 14 Sichuan, China
2017-01-18 20:33:39
2017-01-18 13:33:39 UTC
5.1 42.60 13.32 10 Central Italy
2017-01-18 20:31:45
2017-01-18 13:31:45 UTC
4.7 -43.29 -74.15 33 Southern Chile
2017-01-18 18:18:11
2017-01-18 11:18:11 UTC
5.3 51.44 -179.64 10 Andreanof Islands, Aleutian Islands
2017-01-18 17:51:44
2017-01-18 10:51:44 UTC
4.8 -6.92 105.43 75 Sunda Strait, Indonesia
2017-01-18 17:25:26
2017-01-18 10:25:26 UTC
5.5 42.56 13.34 10 Central Italy
2017-01-18 17:14:12
2017-01-18 10:14:12 UTC
5.6 42.64 13.30 10 Central Italy
แผ่นดินไหวทั่วโลกทั้งหมด

เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การแปลผลคลื่นแผ่นดินไหว"

ข้อปฏิบัติ ป้องกันภัยแผ่นดินไหว สึนามิ

ภัยแผ่นดินไหวในประเทศไทย และการเตรียมพร้อมรับมือ

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแผ่นดินไหว


          ภัยแผ่นดินไหวยังคงเป็นภัยธรรมชาติที่ยังไม่สามารถพยากรณ์ได้ การป้องกันและบรรเทาภัยแผ่นดินไหวที่มีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีและความรู้ในปัจจุบัน จำเป็นต้องการข้อมูลความสั่นสะเทือนของพื้นดินที่ถูกต้องจากระบบตรวจวัดที่มีมาตรฐาน สำหรับงานด้านแผ่นดินไหวและวิศวกรรมแผ่นดินไหว ปัจจุบันหน่วยงานที่มีระบบเครื่อข่ายตรวจความสั่นสะเทือนในระดับชาติและเป็นมาตรฐานสากล ได้แก่ สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา ทำหน้าที่ในการตรวจและวิเคราะห์แผ่นดินไหวทั้งภายในและต่างประเทศ โดยมีเครือข่ายสถานีตรวจแผ่นดินไหวแบบอัตโนมัติ สถานีตรวจวัดอัตราเร่งของพื้นดิน สถานีวัดการเคลื่อนตัวของเปลือกโลก และสถานีวัดระดับน้ำทะเล ติดตั้งอยู่ทั่วประเทศไทย เพื่อตรวจวัด เฝ้าระวัง และให้บริการข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องภัยแผ่นดินไหวในประเทศอย่างต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง ตลอดจนแจ้งเตือนภัยให้กับพื้นที่เสียงภัยกรณีเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ในทะเล
          การเตรียมการล่วงหน้าเพื่องานป้องกันภัยแผ่นดินไหว เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งจำเป็นต้องเตรียมพร้อมก่อนล่วงหน้าเหตุการณ์ ขณะเกิดเหตุการณ์ และหลังเหตุการณ์ จำเป็นต้องมีการวางแผน ทั้งทางด้านนโยบาย ด้านปฏิบัติการ ด้านวิชาการ วิเคราะห์วิจัย และด้านมวลชนเพื่อให้ประชาชนมีความรู้ในการปฏิบัติตนอย่างไรเมื่อเกิดภัย เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งที่จะบรรลุถึง วัตถุประสงค์ และภารกิจ ข้างต้น แม้ว่าจากสถิติในอดีตประเทศไทยจัดว่าอยู่ในบริเวณที่มีความเสี่ยงภัยแผ่นดินไหวน้อยกว่าบริเวณอื่นๆ ของโลก แต่มิได้หมายความว่า ประเทศไทยปลอดภัยจากภัยแผ่นดินไหว