หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว   วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2560   

แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว

    ติดต่อ
       Earthquake Hotline
       1182 กด 3
       02-366-9410
       02-399-0969
       02-399-4547
       Fax.
       02-399-0968
       02-399-0974
       Email
      
เตรียมตัวเตรียมใจ ลดภัยพิบัติ
Thai Weather
Thai Weather Thai Weather


กรมอุตุนิยมวิทยา

ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

เครือข่ายเพื่อนเตือนภัยแห่งประเทศไทย


วัน-เวลา *ประเทศไทย ขนาด Lat. Long. ลึก(Km.) บริเวณศูนย์กลาง
2017-12-15 21:49:45
2017-12-15 14:49:45 UTC
4.7 6.20 95.45 10 หมู่เกาะนิโคบาร์ ประเทศอินเดีย
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.เมือง จ.ภูเก็ต ประมาณ 375 กม.
2017-12-15 21:11:29
2017-12-15 14:11:29 UTC
2.3 20.11 97.86 9 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 77 กม.
2017-12-15 05:04:39
2017-12-14 22:04:39 UTC
1.5 19.47 98.52 1 อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน
2017-12-14 09:00:47
2017-12-14 02:00:47 UTC
1.8 19.78 99.75 4 อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
2017-12-14 08:47:28
2017-12-14 01:47:28 UTC
2.8 19.79 99.71 1 อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
2017-12-09 00:37:29
2017-12-08 17:37:29 UTC
4.5 3.27 97.34 124 ตอนเหนือของหมู่เกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.เมือง จ.ภูเก็ต ประมาณ 527 กม.
2017-12-08 10:23:18
2017-12-08 03:23:18 UTC
2.6 18.93 99.09 2 อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
2017-12-07 17:26:51
2017-12-07 10:26:51 UTC
3.5 17.25 98.38 1 อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
2017-12-07 14:53:14
2017-12-07 07:53:14 UTC
1.2 18.68 99.08 4 อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
2017-12-03 16:47:21
2017-12-03 09:47:21 UTC
4.7 22.05 95.01 67 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 434 กม.
2017-12-03 05:03:49
2017-12-02 22:03:49 UTC
2.4 20.30 98.00 1 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 90 กม.
2017-12-03 02:36:21
2017-12-02 19:36:21 UTC
4.2 12.10 95.50 10 หมู่เกาะอันดามัน ประเทศอินเดีย
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี ประมาณ 454 กม.
2017-12-01 20:45:05
2017-12-01 13:45:05 UTC
4.4 23.71 94.96 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 576 กม.
2017-12-01 20:37:27
2017-12-01 13:37:27 UTC
2.8 20.06 97.97 1 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 66 กม.
2017-12-01 20:31:57
2017-12-01 13:31:57 UTC
2.1 17.02 97.86 1 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.แม่สอด จ.ตาก ประมาณ 83 กม.
2017-12-01 20:02:11
2017-12-01 13:02:11 UTC
4.0 22.78 95.79 13 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 443 กม.
2017-11-30 08:45:34
2017-11-30 01:45:34 UTC
2.5 19.91 97.94 9 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 54 กม.
2017-11-29 20:34:20
2017-11-29 13:34:20 UTC
4.9 5.38 94.60 10 ตอนเหนือหมู่เกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.เมือง จ.ภูเก็ต ประมาณ 502 กม.
2017-11-28 06:16:38
2017-11-27 23:16:38 UTC
2.7 21.24 99.78 3 พรมแดนประเทศพม่า-จีน
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 89 กม.
2017-11-27 02:32:41
2017-11-26 19:32:41 UTC
2.1 17.55 98.02 4 อ.ท่าสองยาง จ.ตาก

แผ่นดินไหวในประเทศและใกล้เคียงทั้งหมด

วัน-เวลา *ประเทศไทย ขนาด Lat. Long. ลึก(Km.) บริเวณศูนย์กลาง
2017-12-15 19:52:35
2017-12-15 12:52:35 UTC
5.2 -21.84 -174.33 10 Tonga Islands
2017-12-15 19:12:08
2017-12-15 12:12:08 UTC
5.4 -21.78 -174.46 10 Tonga Islands
2017-12-15 16:07:44
2017-12-15 09:07:44 UTC
5.1 14.70 -91.47 118 Guatemala
2017-12-15 15:38:52
2017-12-15 08:38:52 UTC
4.5 54.96 -156.84 10 South of Alaska
2017-12-15 15:09:33
2017-12-15 08:09:33 UTC
4.8 30.19 130.86 48 Kyushu, Japan
2017-12-15 14:04:42
2017-12-15 07:04:42 UTC
4.6 37.31 139.35 143 Eastern Honshu, Japan
2017-12-15 09:42:26
2017-12-15 02:42:26 UTC
5.0 35.17 139.99 99 Near S. Coast of Honshu, Japan
2017-12-15 06:48:35
2017-12-14 23:48:35 UTC
4.5 36.57 71.05 192 Afghanistan-Tajikistan Border Region
2017-12-15 06:40:27
2017-12-14 23:40:27 UTC
5.4 -7.16 155.96 10 Solomon Islands
2017-12-15 03:36:41
2017-12-14 20:36:41 UTC
5.5 -21.03 169.60 35 Southeast of Loyalty Islands
แผ่นดินไหวทั่วโลกทั้งหมด

แผ่นดินไหวฟิลิปปินส์ วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2519 ขนาด 8.0

ข้อปฏิบัติ ป้องกันภัยแผ่นดินไหว สึนามิ

ภัยแผ่นดินไหวในประเทศไทย และการเตรียมพร้อมรับมือ

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแผ่นดินไหว


          ภัยแผ่นดินไหวยังคงเป็นภัยธรรมชาติที่ยังไม่สามารถพยากรณ์ได้ การป้องกันและบรรเทาภัยแผ่นดินไหวที่มีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีและความรู้ในปัจจุบัน จำเป็นต้องการข้อมูลความสั่นสะเทือนของพื้นดินที่ถูกต้องจากระบบตรวจวัดที่มีมาตรฐาน สำหรับงานด้านแผ่นดินไหวและวิศวกรรมแผ่นดินไหว ปัจจุบันหน่วยงานที่มีระบบเครื่อข่ายตรวจความสั่นสะเทือนในระดับชาติและเป็นมาตรฐานสากล ได้แก่ สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา ทำหน้าที่ในการตรวจและวิเคราะห์แผ่นดินไหวทั้งภายในและต่างประเทศ โดยมีเครือข่ายสถานีตรวจแผ่นดินไหวแบบอัตโนมัติ สถานีตรวจวัดอัตราเร่งของพื้นดิน สถานีวัดการเคลื่อนตัวของเปลือกโลก และสถานีวัดระดับน้ำทะเล ติดตั้งอยู่ทั่วประเทศไทย เพื่อตรวจวัด เฝ้าระวัง และให้บริการข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องภัยแผ่นดินไหวในประเทศอย่างต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง ตลอดจนแจ้งเตือนภัยให้กับพื้นที่เสียงภัยกรณีเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ในทะเล
          การเตรียมการล่วงหน้าเพื่องานป้องกันภัยแผ่นดินไหว เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งจำเป็นต้องเตรียมพร้อมก่อนล่วงหน้าเหตุการณ์ ขณะเกิดเหตุการณ์ และหลังเหตุการณ์ จำเป็นต้องมีการวางแผน ทั้งทางด้านนโยบาย ด้านปฏิบัติการ ด้านวิชาการ วิเคราะห์วิจัย และด้านมวลชนเพื่อให้ประชาชนมีความรู้ในการปฏิบัติตนอย่างไรเมื่อเกิดภัย เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งที่จะบรรลุถึง วัตถุประสงค์ และภารกิจ ข้างต้น แม้ว่าจากสถิติในอดีตประเทศไทยจัดว่าอยู่ในบริเวณที่มีความเสี่ยงภัยแผ่นดินไหวน้อยกว่าบริเวณอื่นๆ ของโลก แต่มิได้หมายความว่า ประเทศไทยปลอดภัยจากภัยแผ่นดินไหว