หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว   วันพุธที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   
แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว    ติดต่อ
       Earthquake Hotline
       1182 กด 3
       02-366-9410
       02-399-0969
       02-399-4547
       Fax.
       02-399-0967
       02-399-0968
       Email
      


เตรียมตัวเตรียมใจ ลดภัยพิบัติ


กรมอุตุนิยมวิทยา

ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

เครือข่ายเพื่อนเตือนภัยแห่งประเทศไทย


วัน-เวลา *ประเทศไทย ขนาด Latitude
degrees
Longitude
degrees
ลึก
Km.
บริเวณศูนย์กลาง
2019-05-21 04:05:11
2019-05-20 21:05:11 UTC
3.4 22.224°N 101.033°E 10 พรมแดนประเทศพม่า-จีน
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ ต.ริมโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย ประมาณ 218 กม.
2019-05-20 08:20:16
2019-05-20 01:20:16 UTC
3.7 18.827°N 95.653°E 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 241 กม.
2019-05-18 09:54:35
2019-05-18 02:54:35 UTC
1.7 19.687°N 99.711°E 1 อ.พาน จ.เชียงราย
2019-05-18 02:17:35
2019-05-17 19:17:35 UTC
3.7 21.875°N 95.163°E 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 410 กม.
2019-05-18 01:29:32
2019-05-17 18:29:32 UTC
4.5 7.807°N 94.757°E 10 หมู่เกาะนิโคบาร์ ประเทศอินเดีย
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.เมือง จ.ภูเก็ต ประมาณ 400 กม.
2019-05-17 22:14:34
2019-05-17 15:14:34 UTC
4.3 7.599°N 94.538°E 10 หมู่เกาะนิโคบาร์ ประเทศอินเดีย
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.เมือง จ.ภูเก็ต ประมาณ 425 กม.
2019-05-17 19:13:31
2019-05-17 12:13:31 UTC
3.3 16.481°N 95.904°E 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 271 กม.
2019-05-17 00:58:18
2019-05-16 17:58:18 UTC
1.6 19.736°N 99.482°E 3 อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
2019-05-16 13:52:01
2019-05-16 06:52:01 UTC
4.8 7.592°N 94.305°E 10 หมู่เกาะนิโคบาร์ ประเทศอินเดีย
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.เมือง จ.ภูเก็ต ประมาณ 451 กม.
2019-05-12 05:24:27
2019-05-11 22:24:27 UTC
2.3 19.425°N 98.697°E 1 อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
2019-05-11 21:18:16
2019-05-11 14:18:16 UTC
4.6 22.749°N 101.003°E 10 พรมแดนประเทศพม่า-จีน
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ ต.ริมโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย ประมาณ 273 กม.
2019-05-08 22:26:38
2019-05-08 15:26:38 UTC
2.4 19.237°N 98.446°E 10 อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน
2019-05-06 04:53:51
2019-05-05 21:53:51 UTC
2.4 20.643°N 98.588°E 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ประมาณ 104 กม.
2019-05-03 07:13:17
2019-05-03 00:13:17 UTC
2.3 20.173°N 98.073°E 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 75 กม.
2019-05-03 06:30:19
2019-05-02 23:30:19 UTC
2.2 17.395°N 98.117°E 10 อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
2019-05-03 02:31:23
2019-05-02 19:31:23 UTC
4.6 21.98°N 99.402°E 10 พรมแดนประเทศพม่า-จีน
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 178 กม.
2019-05-02 19:45:04
2019-05-02 12:45:04 UTC
2.4 17.984°N 97.586°E 1 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 37 กม.
2019-05-02 14:50:34
2019-05-02 07:50:34 UTC
2.8 19.236°N 99.608°E 2 อ.วังเหนือ จ.ลำปาง
2019-05-02 09:20:07
2019-05-02 02:20:07 UTC
3.6 22.718°N 98.792°E 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 277 กม.
2019-05-02 06:33:52
2019-05-01 23:33:52 UTC
2.7 18°N 97.568°E 1 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 39 กม.

แผ่นดินไหวในประเทศและใกล้เคียงทั้งหมด

วัน-เวลา *ประเทศไทย ขนาด Latitude
degrees
Longitude
degrees
ลึก
Km.
บริเวณศูนย์กลาง
2019-05-22 02:25:14
2019-05-21 19:25:14 UTC
4.8 30.54°S 71.21°W 52 Near Coast of Central Chile
2019-05-22 01:42:44
2019-05-21 18:42:44 UTC
4.9 0.62°N 122.36°E 42 Minahassa Peninsula, Sulawesi
2019-05-21 20:37:44
2019-05-21 13:37:44 UTC
4.9 15.8°S 71.85°W 32 Southern Peru
2019-05-21 19:55:37
2019-05-21 12:55:37 UTC
4.5 15.87°S 71.8°W 52 Southern Peru
2019-05-21 15:58:26
2019-05-21 08:58:26 UTC
4.5 38.04°N 21.21°E 41 Greece
2019-05-21 14:19:00
2019-05-21 07:19:00 UTC
4.6 23.18°S 66.75°W 201 Jujuy Province, Argentina
2019-05-21 13:33:06
2019-05-21 06:33:06 UTC
4.9 41.13°S 88.56°W 10 West Chile Rise
2019-05-21 10:45:13
2019-05-21 03:45:13 UTC
4.5 75.52°N 110.54°E 10 Near Coast of Central Siberia, Russia
2019-05-21 02:12:05
2019-05-20 19:12:05 UTC
4.7 9.23°N 126.43°E 10 Mindanao, Philippines
2019-05-20 18:18:32
2019-05-20 11:18:32 UTC
5.5 31.5°S 69.91°W 106 San Juan Province, Argentina
แผ่นดินไหวทั่วโลกทั้งหมด

ข้อปฏิบัติ ป้องกันภัยแผ่นดินไหว สึนามิ

ภัยแผ่นดินไหวในประเทศไทย และการเตรียมพร้อมรับมือ

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแผ่นดินไหว


          ภัยแผ่นดินไหวยังคงเป็นภัยธรรมชาติที่ยังไม่สามารถพยากรณ์ได้ การป้องกันและบรรเทาภัยแผ่นดินไหวที่มีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีและความรู้ในปัจจุบัน จำเป็นต้องการข้อมูลความสั่นสะเทือนของพื้นดินที่ถูกต้องจากระบบตรวจวัดที่มีมาตรฐาน สำหรับงานด้านแผ่นดินไหวและวิศวกรรมแผ่นดินไหว ปัจจุบันหน่วยงานที่มีระบบเครื่อข่ายตรวจความสั่นสะเทือนในระดับชาติและเป็นมาตรฐานสากล ได้แก่ กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา ทำหน้าที่ในการตรวจและวิเคราะห์แผ่นดินไหวทั้งภายในและต่างประเทศ โดยมีเครือข่ายสถานีตรวจแผ่นดินไหวแบบอัตโนมัติ สถานีตรวจวัดอัตราเร่งของพื้นดิน สถานีวัดการเคลื่อนตัวของเปลือกโลก และสถานีวัดระดับน้ำทะเล ติดตั้งอยู่ทั่วประเทศไทย เพื่อตรวจวัด เฝ้าระวัง และให้บริการข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องภัยแผ่นดินไหวในประเทศอย่างต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง ตลอดจนแจ้งเตือนภัยให้กับพื้นที่เสียงภัยกรณีเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ในทะเล
          การเตรียมการล่วงหน้าเพื่องานป้องกันภัยแผ่นดินไหว เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งจำเป็นต้องเตรียมพร้อมก่อนล่วงหน้าเหตุการณ์ ขณะเกิดเหตุการณ์ และหลังเหตุการณ์ จำเป็นต้องมีการวางแผน ทั้งทางด้านนโยบาย ด้านปฏิบัติการ ด้านวิชาการ วิเคราะห์วิจัย และด้านมวลชนเพื่อให้ประชาชนมีความรู้ในการปฏิบัติตนอย่างไรเมื่อเกิดภัย เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งที่จะบรรลุถึง วัตถุประสงค์ และภารกิจ ข้างต้น แม้ว่าจากสถิติในอดีตประเทศไทยจัดว่าอยู่ในบริเวณที่มีความเสี่ยงภัยแผ่นดินไหวน้อยกว่าบริเวณอื่นๆ ของโลก แต่มิได้หมายความว่า ประเทศไทยปลอดภัยจากภัยแผ่นดินไหว

Earthquake TMD APP Thai Weather

Thai Weather
Thai Weather