หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว   วันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2560   

แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว

    ติดต่อ
       Earthquake Hotline
       1182 กด 3
       02-366-9410
       02-399-0969
       02-399-4547
       Fax.
       02-399-0968
       02-399-0974
       Email
      
เตรียมตัวเตรียมใจ ลดภัยพิบัติ
Thai Weather
Thai Weather Thai Weather


กรมอุตุนิยมวิทยา

ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

เครือข่ายเพื่อนเตือนภัยแห่งประเทศไทย


วัน-เวลา *ประเทศไทย ขนาด Lat. Long. ลึก(Km.) บริเวณศูนย์กลาง
2017-10-22 00:18:25
2017-10-21 17:18:25 UTC
3.1 17.83 96.80 2 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 125 กม.
2017-10-22 00:14:03
2017-10-21 17:14:03 UTC
3.3 18.16 96.52 3 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 150 กม.
2017-10-21 21:29:16
2017-10-21 14:29:16 UTC
1.4 19.33 99.19 1 อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
2017-10-21 15:45:21
2017-10-21 08:45:21 UTC
2.3 17.61 97.95 1 อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
2017-10-19 10:43:00
2017-10-19 03:43:00 UTC
2.9 20.36 98.27 3 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 93 กม.
2017-10-18 16:52:48
2017-10-18 09:52:48 UTC
3.8 20.86 94.43 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ เนปยีดอ ประเทศพม่า ประมาณ 276 กม.
2017-10-18 09:28:40
2017-10-18 02:28:40 UTC
2.2 20.37 98.25 1 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 95 กม.
2017-10-18 02:38:50
2017-10-17 19:38:50 UTC
1.9 20.22 98.44 1 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ ประมาณ 76 กม.
2017-10-18 02:36:59
2017-10-17 19:36:59 UTC
1.8 20.00 98.74 1 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ ประมาณ 50 กม.
2017-10-17 23:50:47
2017-10-17 16:50:47 UTC
2.4 20.30 100.20 4 อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
2017-10-17 07:04:02
2017-10-17 00:04:02 UTC
2.9 20.32 98.46 1 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ ประมาณ 86 กม.
2017-10-16 04:25:41
2017-10-15 21:25:41 UTC
1.9 20.45 98.19 1 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 103 กม.
2017-10-16 04:22:47
2017-10-15 21:22:47 UTC
2.0 20.38 98.47 2 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ ประมาณ 93 กม.
2017-10-16 03:21:27
2017-10-15 20:21:27 UTC
2.0 20.33 98.45 1 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ ประมาณ 87 กม.
2017-10-16 00:43:26
2017-10-15 17:43:26 UTC
3.7 16.79 95.08 10 ใกล้ชายฝั่งทางตอนใต้ของประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 330 กม.
2017-10-15 22:48:37
2017-10-15 15:48:37 UTC
2.6 20.17 98.63 1 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ประมาณ 67 กม.
2017-10-15 22:42:00
2017-10-15 15:42:00 UTC
2.1 20.33 98.16 4 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 90 กม.
2017-10-15 22:33:36
2017-10-15 15:33:36 UTC
2.9 20.24 98.55 3 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ ประมาณ 76 กม.
2017-10-15 18:54:37
2017-10-15 11:54:37 UTC
1.8 19.89 98.05 1 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 46 กม.
2017-10-15 08:19:46
2017-10-15 01:19:46 UTC
3.0 20.49 98.28 1 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 108 กม.

แผ่นดินไหวในประเทศและใกล้เคียงทั้งหมด

วัน-เวลา *ประเทศไทย ขนาด Lat. Long. ลึก(Km.) บริเวณศูนย์กลาง
2017-10-22 21:21:02
2017-10-22 14:21:02 UTC
5.1 14.04 120.81 223 Luzon, Philippines
2017-10-22 13:05:15
2017-10-22 06:05:15 UTC
5.1 -6.35 30.84 10 Lake Tanganyika Region
2017-10-22 11:11:03
2017-10-22 04:11:03 UTC
5.0 -42.32 173.53 40 South Island, New Zealand
2017-10-22 08:37:08
2017-10-22 01:37:08 UTC
5.0 -15.15 -73.83 87 Southern Peru
2017-10-22 03:25:28
2017-10-21 20:25:28 UTC
4.9 -8.36 129.97 10 Timor Sea
2017-10-21 23:58:58
2017-10-21 16:58:58 UTC
4.6 16.39 -97.68 10 Oaxaca, Mexico
2017-10-21 23:35:37
2017-10-21 16:35:37 UTC
5.0 -15.59 168.08 131 Vanuatu Islands
2017-10-21 22:50:54
2017-10-21 15:50:54 UTC
5.1 35.96 142.41 10 Off East Coast of Honshu, Japan
2017-10-21 19:56:45
2017-10-21 12:56:45 UTC
5.3 70.90 -5.03 10 Jan Mayen Island Region
2017-10-21 08:32:13
2017-10-21 01:32:13 UTC
5.3 4.12 127.93 56 Talaud Islands, Indonesia
แผ่นดินไหวทั่วโลกทั้งหมด

แผ่นดินไหวฟิลิปปินส์ วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2519 ขนาด 8.0

ข้อปฏิบัติ ป้องกันภัยแผ่นดินไหว สึนามิ

ภัยแผ่นดินไหวในประเทศไทย และการเตรียมพร้อมรับมือ

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแผ่นดินไหว


          ภัยแผ่นดินไหวยังคงเป็นภัยธรรมชาติที่ยังไม่สามารถพยากรณ์ได้ การป้องกันและบรรเทาภัยแผ่นดินไหวที่มีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีและความรู้ในปัจจุบัน จำเป็นต้องการข้อมูลความสั่นสะเทือนของพื้นดินที่ถูกต้องจากระบบตรวจวัดที่มีมาตรฐาน สำหรับงานด้านแผ่นดินไหวและวิศวกรรมแผ่นดินไหว ปัจจุบันหน่วยงานที่มีระบบเครื่อข่ายตรวจความสั่นสะเทือนในระดับชาติและเป็นมาตรฐานสากล ได้แก่ สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา ทำหน้าที่ในการตรวจและวิเคราะห์แผ่นดินไหวทั้งภายในและต่างประเทศ โดยมีเครือข่ายสถานีตรวจแผ่นดินไหวแบบอัตโนมัติ สถานีตรวจวัดอัตราเร่งของพื้นดิน สถานีวัดการเคลื่อนตัวของเปลือกโลก และสถานีวัดระดับน้ำทะเล ติดตั้งอยู่ทั่วประเทศไทย เพื่อตรวจวัด เฝ้าระวัง และให้บริการข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องภัยแผ่นดินไหวในประเทศอย่างต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง ตลอดจนแจ้งเตือนภัยให้กับพื้นที่เสียงภัยกรณีเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ในทะเล
          การเตรียมการล่วงหน้าเพื่องานป้องกันภัยแผ่นดินไหว เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งจำเป็นต้องเตรียมพร้อมก่อนล่วงหน้าเหตุการณ์ ขณะเกิดเหตุการณ์ และหลังเหตุการณ์ จำเป็นต้องมีการวางแผน ทั้งทางด้านนโยบาย ด้านปฏิบัติการ ด้านวิชาการ วิเคราะห์วิจัย และด้านมวลชนเพื่อให้ประชาชนมีความรู้ในการปฏิบัติตนอย่างไรเมื่อเกิดภัย เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งที่จะบรรลุถึง วัตถุประสงค์ และภารกิจ ข้างต้น แม้ว่าจากสถิติในอดีตประเทศไทยจัดว่าอยู่ในบริเวณที่มีความเสี่ยงภัยแผ่นดินไหวน้อยกว่าบริเวณอื่นๆ ของโลก แต่มิได้หมายความว่า ประเทศไทยปลอดภัยจากภัยแผ่นดินไหว