หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว   วันอังคารที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2561   
แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว    ติดต่อ
       Earthquake Hotline
       1182 กด 3
       02-366-9410
       02-398-5320
       02-399-0969
       02-399-4547
       Fax.
       02-399-0967
       02-399-0968
       Email
      
เตรียมตัวเตรียมใจ ลดภัยพิบัติ
Thai Weather
Thai Weather Thai Weather


กรมอุตุนิยมวิทยา

ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

เครือข่ายเพื่อนเตือนภัยแห่งประเทศไทย
วัน-เวลา *ประเทศไทย ขนาด Lat. Long. ลึก(Km.) บริเวณศูนย์กลาง
2018-10-16 02:01:08
2018-10-15 19:01:08 UTC
2.3 17.92 97.60 5 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 35 กม.
2018-10-14 05:48:25
2018-10-13 22:48:25 UTC
4.4 4.78 95.49 10 ตอนเหนือหมู่เกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.เมือง จ.ภูเก็ต ประมาณ 471 กม.
2018-10-14 02:34:38
2018-10-13 19:34:38 UTC
2.7 21.79 101.76 10 มณฑลยูนนาน ประเทศจีน
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ ต.ริมโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย ประมาณ 215 กม.
2018-10-13 12:31:32
2018-10-13 05:31:32 UTC
1.7 19.75 99.66 1 อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
2018-10-13 03:09:20
2018-10-12 20:09:20 UTC
2.4 19.73 99.49 2 อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
2018-10-13 01:04:52
2018-10-12 18:04:52 UTC
3.5 21.97 101.60 10 มณฑลยูนนาน, ประเทศจีน
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ ต.ริมโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย ประมาณ 220 กม.
2018-10-12 08:56:31
2018-10-12 01:56:31 UTC
2.8 19.74 99.56 8 อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
2018-10-10 17:28:05
2018-10-10 10:28:05 UTC
4.8 18.88 95.66 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 240 กม.
2018-10-09 18:31:38
2018-10-09 11:31:38 UTC
2.6 21.60 99.40 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 139 กม.
2018-10-09 16:08:30
2018-10-09 09:08:30 UTC
3.2 20.66 101.74 4 ประเทศลาว
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ บ้านน้ำช้าง ต.ขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน ประมาณ 136 กม.
2018-10-08 22:05:24
2018-10-08 15:05:24 UTC
3.2 20.66 101.73 10 ประเทศลาว
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ บ้านน้ำช้าง ต.ขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน ประมาณ 135 กม.
2018-10-08 21:01:33
2018-10-08 14:01:33 UTC
3.8 23.10 101.58 10 มณฑลยูนนาน, ประเทศจีน
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ ต.ริมโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย ประมาณ 329 กม.
2018-10-07 21:12:51
2018-10-07 14:12:51 UTC
2.0 19.65 99.42 4 อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
2018-10-06 14:02:35
2018-10-06 07:02:35 UTC
2.0 15.55 99.47 3 อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี
2018-10-05 12:59:12
2018-10-05 05:59:12 UTC
2.9 19.87 102.26 10 ประเทศลาว
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ บ้านน้ำช้าง ต.ขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน ประมาณ 116 กม.
2018-10-04 20:29:16
2018-10-04 13:29:16 UTC
4.7 19.59 96.10 74 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 199 กม.
2018-10-04 03:34:14
2018-10-03 20:34:14 UTC
3.5 20.16 95.72 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 254 กม.
2018-10-04 01:34:53
2018-10-03 18:34:53 UTC
2.5 21.74 99.19 10 พรมแดนประเทศพม่า-จีน
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 162 กม.
2018-10-02 03:58:02
2018-10-01 20:58:02 UTC
3.0 19.44 101.56 10 ประเทศลาว
ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของ บ้านน้ำช้าง ต.ขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน ประมาณ 39 กม.
2018-10-01 20:24:46
2018-10-01 13:24:46 UTC
5.1 12.89 92.36 38 หมู่เกาะอันดามัน ประเทศอินเดีย
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี ประมาณ 746 กม.

แผ่นดินไหวในประเทศและใกล้เคียงทั้งหมด

วัน-เวลา *ประเทศไทย ขนาด Lat. Long. ลึก(Km.) บริเวณศูนย์กลาง
2018-10-16 02:40:36
2018-10-15 19:40:36 UTC
4.9 -6.05 150.99 44 New Britain Region, P.N.G.
2018-10-16 02:36:01
2018-10-15 19:36:01 UTC
5.0 -6.08 151.25 52 New Britain Region, P.N.G.
2018-10-15 23:45:08
2018-10-15 16:45:08 UTC
4.6 49.24 151.37 301 Northwest of Kuril Islands
2018-10-15 23:33:49
2018-10-15 16:33:49 UTC
4.9 -9.45 -75.59 117 Central Peru
2018-10-15 23:26:51
2018-10-15 16:26:51 UTC
4.9 3.89 95.95 50 Off West Coast of Northern Sumatra
2018-10-15 19:58:55
2018-10-15 12:58:55 UTC
4.8 -24.03 -67.03 161 Chile-Argentina Border Region
2018-10-15 17:42:08
2018-10-15 10:42:08 UTC
4.7 46.30 37.13 10 Ukraine/Moldova/SW Russia Region
2018-10-15 16:05:47
2018-10-15 09:05:47 UTC
4.7 13.18 -90.52 57 Near Coast of Guatemala
2018-10-15 12:31:54
2018-10-15 05:31:54 UTC
5.4 -59.42 149.45 10 West of Macquarie Island
2018-10-15 12:19:10
2018-10-15 05:19:10 UTC
4.5 61.29 -150.98 54 Southern Alaska
แผ่นดินไหวทั่วโลกทั้งหมด

ข้อปฏิบัติ ป้องกันภัยแผ่นดินไหว สึนามิ

ภัยแผ่นดินไหวในประเทศไทย และการเตรียมพร้อมรับมือ

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแผ่นดินไหว


          ภัยแผ่นดินไหวยังคงเป็นภัยธรรมชาติที่ยังไม่สามารถพยากรณ์ได้ การป้องกันและบรรเทาภัยแผ่นดินไหวที่มีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีและความรู้ในปัจจุบัน จำเป็นต้องการข้อมูลความสั่นสะเทือนของพื้นดินที่ถูกต้องจากระบบตรวจวัดที่มีมาตรฐาน สำหรับงานด้านแผ่นดินไหวและวิศวกรรมแผ่นดินไหว ปัจจุบันหน่วยงานที่มีระบบเครื่อข่ายตรวจความสั่นสะเทือนในระดับชาติและเป็นมาตรฐานสากล ได้แก่ กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา ทำหน้าที่ในการตรวจและวิเคราะห์แผ่นดินไหวทั้งภายในและต่างประเทศ โดยมีเครือข่ายสถานีตรวจแผ่นดินไหวแบบอัตโนมัติ สถานีตรวจวัดอัตราเร่งของพื้นดิน สถานีวัดการเคลื่อนตัวของเปลือกโลก และสถานีวัดระดับน้ำทะเล ติดตั้งอยู่ทั่วประเทศไทย เพื่อตรวจวัด เฝ้าระวัง และให้บริการข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องภัยแผ่นดินไหวในประเทศอย่างต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง ตลอดจนแจ้งเตือนภัยให้กับพื้นที่เสียงภัยกรณีเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ในทะเล
          การเตรียมการล่วงหน้าเพื่องานป้องกันภัยแผ่นดินไหว เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งจำเป็นต้องเตรียมพร้อมก่อนล่วงหน้าเหตุการณ์ ขณะเกิดเหตุการณ์ และหลังเหตุการณ์ จำเป็นต้องมีการวางแผน ทั้งทางด้านนโยบาย ด้านปฏิบัติการ ด้านวิชาการ วิเคราะห์วิจัย และด้านมวลชนเพื่อให้ประชาชนมีความรู้ในการปฏิบัติตนอย่างไรเมื่อเกิดภัย เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งที่จะบรรลุถึง วัตถุประสงค์ และภารกิจ ข้างต้น แม้ว่าจากสถิติในอดีตประเทศไทยจัดว่าอยู่ในบริเวณที่มีความเสี่ยงภัยแผ่นดินไหวน้อยกว่าบริเวณอื่นๆ ของโลก แต่มิได้หมายความว่า ประเทศไทยปลอดภัยจากภัยแผ่นดินไหว