หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว   วันศุกร์ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2560   

แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว

    ติดต่อ
       Earthquake Hotline
       1182 กด 0 กด 4
       02-366-9410
       02-399-0969
       02-399-4547
       Fax.
       02-399-0968
       02-399-0974
       Email
      
เตรียมตัวเตรียมใจ ลดภัยพิบัติ
Thai Weather
Thai Weather Thai Weather


กรมอุตุนิยมวิทยา

ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

เครือข่ายเพื่อนเตือนภัยแห่งประเทศไทย


วัน-เวลา *ประเทศไทย ขนาด Lat. Long. ลึก(Km.) บริเวณศูนย์กลาง
2017-04-28 07:28:41
2017-04-28 00:28:41 UTC
2.4 19.72 99.66 1 อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
2017-04-27 03:56:58
2017-04-26 20:56:58 UTC
1.8 18.05 99.95 1 อ.ลอง จ.แพร่
2017-04-27 00:02:16
2017-04-26 17:02:16 UTC
1.3 18.89 99.08 2 อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
2017-04-26 01:54:57
2017-04-25 18:54:57 UTC
3.9 4.62 97.35 10 ตอนเหนือของหมู่เกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.เมือง จ.สตูล ประมาณ 378 กม.
2017-04-26 00:03:28
2017-04-25 17:03:28 UTC
3.2 22.34 101.32 10 มณฑลยูนนาน ประเทศจีน
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ ต.ริมโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย ประมาณ 241 กม.
2017-04-25 21:14:30
2017-04-25 14:14:30 UTC
2.4 19.52 99.19 1 อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
2017-04-25 19:10:52
2017-04-25 12:10:52 UTC
3.0 21.21 99.20 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 111 กม.
2017-04-25 18:32:52
2017-04-25 11:32:52 UTC
1.3 18.89 99.05 3 อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
2017-04-25 13:06:14
2017-04-25 06:06:14 UTC
4.1 23.00 101.80 10 มณฑลยูนนาน ประเทศจีน
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ ต.ริมโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย ประมาณ 328 กม.
2017-04-25 03:12:09
2017-04-24 20:12:09 UTC
3.1 20.46 98.34 3 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 105 กม.
2017-04-25 03:09:06
2017-04-24 20:09:06 UTC
2.7 20.53 98.26 2 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 112 กม.
2017-04-24 09:05:21
2017-04-24 02:05:21 UTC
2.1 18.36 100.79 3 อ.นาน้อย จ.น่าน
2017-04-23 11:19:43
2017-04-23 04:19:43 UTC
3.8 20.05 94.56 12 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 367 กม.
2017-04-23 10:24:09
2017-04-23 03:24:09 UTC
2.3 20.32 99.55 3 อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
2017-04-23 06:06:33
2017-04-22 23:06:33 UTC
2.5 18.39 100.77 3 อ.นาน้อย จ.น่าน
2017-04-22 19:55:52
2017-04-22 12:55:52 UTC
1.7 18.39 100.76 2 อ.นาน้อย จ.น่าน
2017-04-22 14:59:38
2017-04-22 07:59:38 UTC
2.8 18.43 100.79 2 อ.เวียงสา จ.น่าน
2017-04-22 14:57:37
2017-04-22 07:57:37 UTC
3.9 18.35 100.87 3 อ.นาน้อย จ.น่าน
2017-04-21 02:42:18
2017-04-20 19:42:18 UTC
2.4 20.32 100.84 1 ประเทศลาว
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย ประมาณ 41 กม.
2017-04-18 16:13:09
2017-04-18 09:13:09 UTC
5.1 20.71 100.12 2 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 39 กม.

แผ่นดินไหวในประเทศและใกล้เคียงทั้งหมด

วัน-เวลา *ประเทศไทย ขนาด Lat. Long. ลึก(Km.) บริเวณศูนย์กลาง
2017-04-28 13:48:48
2017-04-28 06:48:48 UTC
4.8 -2.21 121.01 30 Sulawesi, Indonesia
2017-04-28 13:23:25
2017-04-28 06:23:25 UTC
5.0 51.62 -178.43 34 Andreanof Islands, Aleutian Islands
2017-04-28 12:01:26
2017-04-28 05:01:26 UTC
4.7 41.93 76.80 10 Kyrgyzstan-Xinjiang Border Reg.
2017-04-28 06:39:06
2017-04-27 23:39:06 UTC
4.9 51.33 178.76 10 Rat Islands, Aleutian Islands
2017-04-28 04:27:33
2017-04-27 21:27:33 UTC
5.0 22.72 60.62 10 Owen Fracture Zone Region
2017-04-28 01:46:46
2017-04-27 18:46:46 UTC
5.5 -16.50 -173.72 64 Tonga Islands
2017-04-27 21:46:35
2017-04-27 14:46:35 UTC
5.7 51.26 178.72 34 Rat Islands, Aleutian Islands
2017-04-27 19:34:36
2017-04-27 12:34:36 UTC
4.8 -55.68 -29.81 10 South Sandwich Islands Region
2017-04-27 19:04:26
2017-04-27 12:04:26 UTC
4.7 35.26 21.38 10 Central Mediterranean Sea
2017-04-27 15:24:41
2017-04-27 08:24:41 UTC
5.0 -33.32 -71.78 22 Near Coast of Central Chile
แผ่นดินไหวทั่วโลกทั้งหมด

ลักษณะเฉพาะของรูปแบบไหวสะเทือนบริเวณชายแดนประเทศไทย-ลาว-พม่า

เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การแปลผลคลื่นแผ่นดินไหว"

ข้อปฏิบัติ ป้องกันภัยแผ่นดินไหว สึนามิ

ภัยแผ่นดินไหวในประเทศไทย และการเตรียมพร้อมรับมือ

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแผ่นดินไหว


          ภัยแผ่นดินไหวยังคงเป็นภัยธรรมชาติที่ยังไม่สามารถพยากรณ์ได้ การป้องกันและบรรเทาภัยแผ่นดินไหวที่มีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีและความรู้ในปัจจุบัน จำเป็นต้องการข้อมูลความสั่นสะเทือนของพื้นดินที่ถูกต้องจากระบบตรวจวัดที่มีมาตรฐาน สำหรับงานด้านแผ่นดินไหวและวิศวกรรมแผ่นดินไหว ปัจจุบันหน่วยงานที่มีระบบเครื่อข่ายตรวจความสั่นสะเทือนในระดับชาติและเป็นมาตรฐานสากล ได้แก่ สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา ทำหน้าที่ในการตรวจและวิเคราะห์แผ่นดินไหวทั้งภายในและต่างประเทศ โดยมีเครือข่ายสถานีตรวจแผ่นดินไหวแบบอัตโนมัติ สถานีตรวจวัดอัตราเร่งของพื้นดิน สถานีวัดการเคลื่อนตัวของเปลือกโลก และสถานีวัดระดับน้ำทะเล ติดตั้งอยู่ทั่วประเทศไทย เพื่อตรวจวัด เฝ้าระวัง และให้บริการข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องภัยแผ่นดินไหวในประเทศอย่างต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง ตลอดจนแจ้งเตือนภัยให้กับพื้นที่เสียงภัยกรณีเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ในทะเล
          การเตรียมการล่วงหน้าเพื่องานป้องกันภัยแผ่นดินไหว เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งจำเป็นต้องเตรียมพร้อมก่อนล่วงหน้าเหตุการณ์ ขณะเกิดเหตุการณ์ และหลังเหตุการณ์ จำเป็นต้องมีการวางแผน ทั้งทางด้านนโยบาย ด้านปฏิบัติการ ด้านวิชาการ วิเคราะห์วิจัย และด้านมวลชนเพื่อให้ประชาชนมีความรู้ในการปฏิบัติตนอย่างไรเมื่อเกิดภัย เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งที่จะบรรลุถึง วัตถุประสงค์ และภารกิจ ข้างต้น แม้ว่าจากสถิติในอดีตประเทศไทยจัดว่าอยู่ในบริเวณที่มีความเสี่ยงภัยแผ่นดินไหวน้อยกว่าบริเวณอื่นๆ ของโลก แต่มิได้หมายความว่า ประเทศไทยปลอดภัยจากภัยแผ่นดินไหว