หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว   วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561   
แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว    ติดต่อ
       Earthquake Hotline
       1182 กด 3
       02-366-9410
       02-399-0969
       02-399-4547
       Fax.
       02-399-0968
       02-399-0974
       Email
      
เตรียมตัวเตรียมใจ ลดภัยพิบัติ
Thai Weather
Thai Weather Thai Weather


กรมอุตุนิยมวิทยา

ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

เครือข่ายเพื่อนเตือนภัยแห่งประเทศไทย


วัน-เวลา *ประเทศไทย ขนาด Lat. Long. ลึก(Km.) บริเวณศูนย์กลาง
2018-07-18 11:37:30
2018-07-18 04:37:30 UTC
2.5 18.95 97.67 2 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 32 กม.
2018-07-17 04:17:19
2018-07-16 21:17:19 UTC
2.4 20.18 98.03 5 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 77 กม.
2018-07-13 19:08:00
2018-07-13 12:08:00 UTC
4.7 18.87 94.85 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 325 กม.
2018-07-12 09:40:16
2018-07-12 02:40:16 UTC
4.4 15.48 94.43 73 ชายฝั่่งตอนใต้ของประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.แม่สอด จ.ตาก ประมาณ 464 กม.
2018-07-12 01:31:29
2018-07-11 18:31:29 UTC
2.6 20.60 99.50 9 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ประมาณ 81 กม.
2018-07-09 02:58:20
2018-07-08 19:58:20 UTC
2.9 21.66 99.52 7 พรมแดนประเทศพม่า-จีน
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 141 กม.
2018-07-07 07:44:29
2018-07-07 00:44:29 UTC
4.2 14.71 96.67 23 หมู่เกาะอันดามัน ประเทศอินเดีย
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี ประมาณ 275 กม.
2018-07-05 18:12:32
2018-07-05 11:12:32 UTC
4.9 14.00 95.29 10 หมู่เกาะอันดามัน ประเทศอินเดีย
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี ประมาณ 416 กม.
2018-07-05 06:14:32
2018-07-04 23:14:32 UTC
4.9 13.82 95.89 10 หมู่เกาะอันดามัน ประเทศอินเดีย
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี ประมาณ 353 กม.
2018-07-05 04:17:00
2018-07-04 21:17:00 UTC
3.8 14.58 96.47 10 หมู่เกาะอันดามัน ประเทศอินเดีย
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี ประมาณ 293 กม.
2018-07-05 03:34:54
2018-07-04 20:34:54 UTC
5.2 14.62 96.36 10 หมู่เกาะอันดามัน ประเทศอินเดีย
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี ประมาณ 300 กม.
2018-07-04 18:08:12
2018-07-04 11:08:12 UTC
4.9 15.35 95.25 10 ใกล้ชายฝั่งทางตอนใต้ของประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี ประมาณ 441 กม.
2018-07-04 14:12:50
2018-07-04 07:12:50 UTC
5.3 13.16 92.47 31 หมู่เกาะอันดามัน ประเทศอินเดีย
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี ประมาณ 729 กม.
2018-07-04 06:55:19
2018-07-03 23:55:19 UTC
4.7 13.31 93.42 10 หมู่เกาะอันดามัน ประเทศอินเดีย
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี ประมาณ 625 กม.
2018-07-02 16:39:55
2018-07-02 09:39:55 UTC
2.4 19.70 99.19 3 อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
2018-07-02 03:42:41
2018-07-01 20:42:41 UTC
2.0 19.82 99.83 1 อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
2018-07-01 22:10:35
2018-07-01 15:10:35 UTC
5.0 20.27 97.97 2 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 88 กม.
2018-07-01 08:44:30
2018-07-01 01:44:30 UTC
2.9 20.30 98.57 3 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ประมาณ 79 กม.
2018-06-29 23:33:07
2018-06-29 16:33:07 UTC
2.7 20.95 100.15 1 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 63 กม.
2018-06-28 05:46:08
2018-06-27 22:46:08 UTC
4.0 18.77 94.97 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 313 กม.

แผ่นดินไหวในประเทศและใกล้เคียงทั้งหมด

วัน-เวลา *ประเทศไทย ขนาด Lat. Long. ลึก(Km.) บริเวณศูนย์กลาง
2018-07-19 12:39:38
2018-07-19 05:39:38 UTC
4.8 4.32 -74.29 37 Colombia
2018-07-19 08:27:15
2018-07-19 01:27:15 UTC
4.5 13.79 -90.91 13 Near Coast of Guatemala
2018-07-19 05:45:44
2018-07-18 22:45:44 UTC
4.8 -17.79 -178.40 534 Fiji Islands Region
2018-07-19 05:04:14
2018-07-18 22:04:14 UTC
4.5 45.02 137.45 315 Primorye, Russia
2018-07-19 03:40:32
2018-07-18 20:40:32 UTC
4.6 3.40 128.38 10 North of Halmahera, Indonesia
2018-07-19 02:06:05
2018-07-18 19:06:05 UTC
5.5 54.55 -161.00 32 Alaska Peninsula
2018-07-18 23:56:32
2018-07-18 16:56:32 UTC
4.8 -6.41 146.23 121 Eastern New Guinea Reg., P.N.G.
2018-07-18 19:27:10
2018-07-18 12:27:10 UTC
4.8 13.36 144.43 102 Mariana Islands
2018-07-18 18:28:09
2018-07-18 11:28:09 UTC
5.2 19.50 -155.54 10 Hawaii
2018-07-18 18:23:04
2018-07-18 11:23:04 UTC
4.7 -3.46 145.36 10 Near N. Coast of New Guinea, PNG.
แผ่นดินไหวทั่วโลกทั้งหมด

ข้อปฏิบัติ ป้องกันภัยแผ่นดินไหว สึนามิ

ภัยแผ่นดินไหวในประเทศไทย และการเตรียมพร้อมรับมือ

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแผ่นดินไหว


          ภัยแผ่นดินไหวยังคงเป็นภัยธรรมชาติที่ยังไม่สามารถพยากรณ์ได้ การป้องกันและบรรเทาภัยแผ่นดินไหวที่มีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีและความรู้ในปัจจุบัน จำเป็นต้องการข้อมูลความสั่นสะเทือนของพื้นดินที่ถูกต้องจากระบบตรวจวัดที่มีมาตรฐาน สำหรับงานด้านแผ่นดินไหวและวิศวกรรมแผ่นดินไหว ปัจจุบันหน่วยงานที่มีระบบเครื่อข่ายตรวจความสั่นสะเทือนในระดับชาติและเป็นมาตรฐานสากล ได้แก่ กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา ทำหน้าที่ในการตรวจและวิเคราะห์แผ่นดินไหวทั้งภายในและต่างประเทศ โดยมีเครือข่ายสถานีตรวจแผ่นดินไหวแบบอัตโนมัติ สถานีตรวจวัดอัตราเร่งของพื้นดิน สถานีวัดการเคลื่อนตัวของเปลือกโลก และสถานีวัดระดับน้ำทะเล ติดตั้งอยู่ทั่วประเทศไทย เพื่อตรวจวัด เฝ้าระวัง และให้บริการข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องภัยแผ่นดินไหวในประเทศอย่างต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง ตลอดจนแจ้งเตือนภัยให้กับพื้นที่เสียงภัยกรณีเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ในทะเล
          การเตรียมการล่วงหน้าเพื่องานป้องกันภัยแผ่นดินไหว เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งจำเป็นต้องเตรียมพร้อมก่อนล่วงหน้าเหตุการณ์ ขณะเกิดเหตุการณ์ และหลังเหตุการณ์ จำเป็นต้องมีการวางแผน ทั้งทางด้านนโยบาย ด้านปฏิบัติการ ด้านวิชาการ วิเคราะห์วิจัย และด้านมวลชนเพื่อให้ประชาชนมีความรู้ในการปฏิบัติตนอย่างไรเมื่อเกิดภัย เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งที่จะบรรลุถึง วัตถุประสงค์ และภารกิจ ข้างต้น แม้ว่าจากสถิติในอดีตประเทศไทยจัดว่าอยู่ในบริเวณที่มีความเสี่ยงภัยแผ่นดินไหวน้อยกว่าบริเวณอื่นๆ ของโลก แต่มิได้หมายความว่า ประเทศไทยปลอดภัยจากภัยแผ่นดินไหว