หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว   วันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561   
แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว    ติดต่อ
       Earthquake Hotline
       1182 กด 3
       02-366-9410
       02-398-5320
       02-399-0969
       02-399-4547
       Fax.
       02-399-0967
       02-399-0968
       Email
      
เตรียมตัวเตรียมใจ ลดภัยพิบัติ
Thai Weather
Thai Weather Thai Weather


กรมอุตุนิยมวิทยา

ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

เครือข่ายเพื่อนเตือนภัยแห่งประเทศไทย
วัน-เวลา *ประเทศไทย ขนาด Lat. Long. ลึก(Km.) บริเวณศูนย์กลาง
2018-11-18 01:51:29
2018-11-17 18:51:29 UTC
4.3 7.59 95.86 10 หมู่เกาะนิโคบาร์ ประเทศอินเดีย
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.เมือง จ.ภูเก็ต ประมาณ 280 กม.
2018-11-16 10:37:29
2018-11-16 03:37:29 UTC
1.9 19.70 99.72 1 อ.พาน จ.เชียงราย
2018-11-16 10:14:20
2018-11-16 03:14:20 UTC
2.0 19.74 99.69 1 อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
2018-11-16 08:55:45
2018-11-16 01:55:45 UTC
3.3 19.70 99.72 1 อ.พาน จ.เชียงราย
2018-11-13 09:10:33
2018-11-13 02:10:33 UTC
4.0 5.09 97.06 10 ตอนเหนือของเกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.เมือง จ.ภูเก็ต ประมาณ 344 กม.
2018-11-13 07:26:56
2018-11-13 00:26:56 UTC
2.5 18.27 96.42 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 160 กม.
2018-11-11 03:56:42
2018-11-10 20:56:42 UTC
2.8 17.15 98.22 3 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.แม่สอด จ.ตาก ประมาณ 61 กม.
2018-11-11 02:24:13
2018-11-10 19:24:13 UTC
2.3 20.81 100.28 2 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ ต.ริมโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย ประมาณ 49 กม.
2018-11-09 02:57:47
2018-11-08 19:57:47 UTC
2.9 17.19 98.37 5 อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
2018-11-08 23:56:12
2018-11-08 16:56:12 UTC
2.2 19.75 99.60 3 อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
2018-11-06 02:48:41
2018-11-05 19:48:41 UTC
4.0 19.89 95.92 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 225 กม.
2018-11-05 23:01:16
2018-11-05 16:01:16 UTC
2.3 20.49 98.30 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 108 กม.
2018-11-03 12:26:27
2018-11-03 05:26:27 UTC
2.1 18.99 99.02 1 อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
2018-11-01 19:38:34
2018-11-01 12:38:34 UTC
2.9 18.53 99.44 6 อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
2018-10-31 19:51:40
2018-10-31 12:51:40 UTC
3.9 19.75 102.15 1 ประเทศลาว
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ บ้านน้ำช้าง ต.ขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน ประมาณ 101 กม.
2018-10-30 22:52:09
2018-10-30 15:52:09 UTC
2.0 18.95 99.02 3 อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
2018-10-30 20:03:55
2018-10-30 13:03:55 UTC
2.8 21.27 98.67 5 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 156 กม.
2018-10-30 18:22:50
2018-10-30 11:22:50 UTC
1.3 19.02 98.98 1 อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
2018-10-29 09:21:02
2018-10-29 02:21:02 UTC
3.4 18.85 96.55 3 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 147 กม.
2018-10-28 23:53:45
2018-10-28 16:53:45 UTC
4.5 8.80 93.98 10 หมู่เกาะนิโคบาร์ ประเทศอินเดีย
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.เมือง จ.ภูเก็ต ประมาณ 495 กม.

แผ่นดินไหวในประเทศและใกล้เคียงทั้งหมด

วัน-เวลา *ประเทศไทย ขนาด Lat. Long. ลึก(Km.) บริเวณศูนย์กลาง
2018-11-18 03:33:20
2018-11-17 20:33:20 UTC
4.5 37.36 21.55 10 Southern Greece
2018-11-18 02:19:06
2018-11-17 19:19:06 UTC
4.5 34.36 46.14 10 Western Iran
2018-11-17 23:43:23
2018-11-17 16:43:23 UTC
5.0 -15.68 179.88 73 Fiji Islands
2018-11-17 23:30:50
2018-11-17 16:30:50 UTC
4.7 -21.92 -174.46 10 Tonga Islands
2018-11-17 21:39:56
2018-11-17 14:39:56 UTC
5.3 54.51 168.60 33 Komandorskiye Ostrova Region
2018-11-17 20:18:00
2018-11-17 13:18:00 UTC
5.6 15.47 -49.87 10 North Atlantic Ocean
2018-11-17 19:55:36
2018-11-17 12:55:36 UTC
4.9 -2.49 -80.64 10 Near Coast of Ecuador
2018-11-17 17:41:48
2018-11-17 10:41:48 UTC
4.7 0.79 98.54 71 Northern Sumatra, Indonesia
2018-11-17 03:17:00
2018-11-16 20:17:00 UTC
5.0 28.29 58.12 10 Southern Iran
2018-11-17 00:11:18
2018-11-16 17:11:18 UTC
4.8 -10.54 162.84 10 Solomon Islands
แผ่นดินไหวทั่วโลกทั้งหมด

ข้อปฏิบัติ ป้องกันภัยแผ่นดินไหว สึนามิ

ภัยแผ่นดินไหวในประเทศไทย และการเตรียมพร้อมรับมือ

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแผ่นดินไหว


          ภัยแผ่นดินไหวยังคงเป็นภัยธรรมชาติที่ยังไม่สามารถพยากรณ์ได้ การป้องกันและบรรเทาภัยแผ่นดินไหวที่มีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีและความรู้ในปัจจุบัน จำเป็นต้องการข้อมูลความสั่นสะเทือนของพื้นดินที่ถูกต้องจากระบบตรวจวัดที่มีมาตรฐาน สำหรับงานด้านแผ่นดินไหวและวิศวกรรมแผ่นดินไหว ปัจจุบันหน่วยงานที่มีระบบเครื่อข่ายตรวจความสั่นสะเทือนในระดับชาติและเป็นมาตรฐานสากล ได้แก่ กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา ทำหน้าที่ในการตรวจและวิเคราะห์แผ่นดินไหวทั้งภายในและต่างประเทศ โดยมีเครือข่ายสถานีตรวจแผ่นดินไหวแบบอัตโนมัติ สถานีตรวจวัดอัตราเร่งของพื้นดิน สถานีวัดการเคลื่อนตัวของเปลือกโลก และสถานีวัดระดับน้ำทะเล ติดตั้งอยู่ทั่วประเทศไทย เพื่อตรวจวัด เฝ้าระวัง และให้บริการข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องภัยแผ่นดินไหวในประเทศอย่างต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง ตลอดจนแจ้งเตือนภัยให้กับพื้นที่เสียงภัยกรณีเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ในทะเล
          การเตรียมการล่วงหน้าเพื่องานป้องกันภัยแผ่นดินไหว เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งจำเป็นต้องเตรียมพร้อมก่อนล่วงหน้าเหตุการณ์ ขณะเกิดเหตุการณ์ และหลังเหตุการณ์ จำเป็นต้องมีการวางแผน ทั้งทางด้านนโยบาย ด้านปฏิบัติการ ด้านวิชาการ วิเคราะห์วิจัย และด้านมวลชนเพื่อให้ประชาชนมีความรู้ในการปฏิบัติตนอย่างไรเมื่อเกิดภัย เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งที่จะบรรลุถึง วัตถุประสงค์ และภารกิจ ข้างต้น แม้ว่าจากสถิติในอดีตประเทศไทยจัดว่าอยู่ในบริเวณที่มีความเสี่ยงภัยแผ่นดินไหวน้อยกว่าบริเวณอื่นๆ ของโลก แต่มิได้หมายความว่า ประเทศไทยปลอดภัยจากภัยแผ่นดินไหว