หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว   วันพุธที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2561   
แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว

    ติดต่อ
       Earthquake Hotline
       1182 กด 3
       02-366-9410
       02-398-5320
       02-399-0969
       02-399-4547
       Fax.
       02-399-0967
       02-399-0968
       Email
      

เหตุการณ์แผ่นดินไหวทั่วโลก

เหตุการณ์แผ่นดินไหวที่มีขนาดมากกว่า 4.5 แสดง 15 เหตุการณ์ล่าสุด โดยดึงข้อมูลมาจาก GEOFON RSS news feed.

Origin Time (UTC) Mag Latitude Longitude Region
2018-10-23 22:27:00 4.7 13.67 48.18 Eastern Gulf of Aden
2018-10-23 17:13:19 4.8 -19.71 -177.70 Fiji Islands Region
2018-10-23 16:04:03 5.7 23.90 122.62 Taiwan Region
2018-10-23 11:55:37 5.4 -55.89 -123.30 Southern East Pacific Rise
2018-10-23 11:06:16 5.2 38.31 142.07 Near East Coast of Honshu, Japan
2018-10-23 09:58:41 4.6 -28.73 -67.27 La Rioja Province, Argentina
2018-10-23 08:20:10 4.6 -21.79 169.78 Southeast of Loyalty Islands
2018-10-23 07:18:09 4.6 -23.84 -179.35 South of Fiji Islands
2018-10-23 04:38:07 5.4 -22.35 171.30 Southeast of Loyalty Islands
2018-10-23 04:34:57 5.8 23.94 122.60 Taiwan Region
2018-10-23 03:32:59 5.0 10.36 -62.54 Near Coast of Venezuela
2018-10-22 21:37:27 4.7 44.22 82.64 Northern Xinjiang, China
2018-10-22 21:37:27 4.7 44.22 82.64 Northern Xinjiang, China
2018-10-22 16:07:48 5.0 -1.70 120.20 Sulawesi, Indonesia
2018-10-21 08:42:03 4.8 41.87 82.32 Southern Xinjiang, China