หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว   วันพุธที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2560   

แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว

    ติดต่อ
       Earthquake Hotline
       1182 กด 3
       02-366-9410
       02-399-0969
       02-399-4547
       Fax.
       02-399-0968
       02-399-0974
       Email
      

เหตุการณ์แผ่นดินไหวทั่วโลก

เหตุการณ์แผ่นดินไหวที่มีขนาดมากกว่า 4.5 แสดง 15 เหตุการณ์ล่าสุด โดยดึงข้อมูลมาจาก GEOFON RSS news feed.

Origin Time (UTC) Mag Latitude Longitude Region
2017-09-20 01:43:28 5.6 -50.58 162.63 Auckland Islands, N.Z. Region
2017-09-20 00:08:18 4.9 30.66 57.24 Northern and Central Iran
2017-09-19 21:13:17 5.0 15.42 -94.63 Near Coast of Oaxaca, Mexico
2017-09-19 20:18:04 5.5 37.26 141.81 Near East Coast of Honshu, Japan
2017-09-19 18:14:44 4.9 -37.29 -73.90 Near Coast of Central Chile
2017-09-19 18:14:39 7.1 18.57 -98.51 Central Mexico
2017-09-19 17:12:30 4.7 -7.60 128.26 Banda Sea
2017-09-19 13:26:11 4.7 28.00 54.03 Southern Iran
2017-09-19 10:52:54 4.7 -5.47 130.34 Banda Sea
2017-09-19 07:53:11 5.5 14.99 -94.16 Off Coast of Chiapas, Mexico
2017-09-19 07:03:03 4.7 15.70 -94.51 Near Coast of Oaxaca, Mexico
2017-09-19 06:37:42 5.3 -11.16 162.49 Solomon Islands
2017-09-18 20:57:07 4.7 -52.63 -4.04 Southern Mid Atlantic Ridge
2017-09-18 19:51:32 4.7 15.42 -94.72 Near Coast of Oaxaca, Mexico
2017-09-15 06:51:49 4.5 -21.85 179.56 South of Fiji Islands