หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว   วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561   
แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว

    ติดต่อ
       Earthquake Hotline
       1182 กด 3
       02-366-9410
       02-398-5320
       02-399-0969
       02-399-4547
       Fax.
       02-399-0967
       02-399-0968
       Email
      

เหตุการณ์แผ่นดินไหวทั่วโลก

เหตุการณ์แผ่นดินไหวที่มีขนาดมากกว่า 4.5 แสดง 15 เหตุการณ์ล่าสุด โดยดึงข้อมูลมาจาก GEOFON RSS news feed.

Origin Time (UTC) Mag Latitude Longitude Region
2018-08-20 18:01:32 4.7 -1.02 -24.72 Central Mid Atlantic Ridge
2018-08-20 11:40:06 5.0 -18.26 -178.19 Fiji Islands Region
2018-08-20 10:51:04 5.2 0.97 97.40 Northern Sumatra, Indonesia
2018-08-20 10:31:34 4.9 -8.23 116.49 Sumbawa Region, Indonesia
2018-08-20 08:38:00 5.3 -18.18 -178.22 Fiji Islands Region
2018-08-20 07:38:27 4.7 9.54 57.89 Carlsberg Ridge
2018-08-20 07:01:08 5.0 23.33 143.68 Volcano Islands, Japan Region
2018-08-20 06:43:58 4.7 -17.92 -178.39 Fiji Islands Region
2018-08-20 06:09:42 4.5 -18.31 -178.24 Fiji Islands Region
2018-08-20 01:30:33 5.2 -8.34 116.68 Sumbawa Region, Indonesia
2018-08-20 00:44:29 5.2 -18.05 -178.08 Fiji Islands Region
2018-08-20 00:04:10 4.8 -17.34 -178.62 Fiji Islands Region
2018-08-19 23:29:56 4.8 -8.15 116.52 Sumbawa Region, Indonesia
2018-08-19 21:50:10 4.9 -8.24 116.77 Sumbawa Region, Indonesia
2018-08-19 18:43:56 5.2 -17.95 -178.07 Fiji Islands Region