หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว   วันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2560   

แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว

    ติดต่อ
       Earthquake Hotline
       1182 กด 0 กด 4
       02-366-9410
       02-399-0969
       02-399-4547
       Fax.
       02-399-0968
       02-399-0974
       Email
      

เหตุการณ์แผ่นดินไหวทั่วโลก

เหตุการณ์แผ่นดินไหวที่มีขนาดมากกว่า 4.5 แสดง 15 เหตุการณ์ล่าสุด โดยดึงข้อมูลมาจาก GEOFON RSS news feed.

Origin Time (UTC) Mag Latitude Longitude Region
2017-05-26 19:29:45 4.7 -7.61 128.26 Banda Sea
2017-05-26 19:09:20 4.7 39.48 71.43 Tajikistan
2017-05-26 15:23:41 5.2 13.11 -89.85 El Salvador
2017-05-26 06:27:30 5.0 -21.05 -178.71 Fiji Islands Region
2017-05-26 04:15:02 4.8 -10.29 118.87 South of Sumbawa, Indonesia
2017-05-25 21:10:00 4.8 -15.23 -173.42 Tonga Islands
2017-05-25 17:33:23 4.8 42.07 142.84 Hokkaido, Japan Region
2017-05-25 17:03:52 5.0 13.02 144.76 Mariana Islands
2017-05-25 15:39:02 4.8 18.33 146.36 Mariana Islands
2017-05-25 14:27:07 5.3 15.06 120.35 Luzon, Philippines
2017-05-25 10:45:29 5.0 0.39 98.88 Northern Sumatra, Indonesia
2017-05-25 08:22:56 4.5 3.63 127.90 Talaud Islands, Indonesia
2017-05-25 06:33:59 4.9 -49.38 121.32 Western Indian Antarctic Ridge
2017-05-24 13:10:54 4.7 23.36 120.52 Taiwan
2017-05-16 03:56:28 5.4 12.75 145.13 South of Mariana Islands