หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว   วันพุธที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2561   

แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว

    ติดต่อ
       Earthquake Hotline
       1182 กด 3
       02-366-9410
       02-399-0969
       02-399-4547
       Fax.
       02-399-0968
       02-399-0974
       Email
      

เหตุการณ์แผ่นดินไหวทั่วโลก

เหตุการณ์แผ่นดินไหวที่มีขนาดมากกว่า 4.5 แสดง 15 เหตุการณ์ล่าสุด โดยดึงข้อมูลมาจาก GEOFON RSS news feed.

Origin Time (UTC) Mag Latitude Longitude Region
2018-01-24 00:40:16 4.8 -4.64 102.63 Southern Sumatra, Indonesia
2018-01-24 00:04:50 5.5 56.58 -148.54 Gulf of Alaska
2018-01-23 23:21:24 5.1 56.57 -148.17 Gulf of Alaska
2018-01-23 23:14:01 4.6 34.73 22.95 Central Mediterranean Sea
2018-01-23 23:09:10 5.5 -5.73 -12.55 Ascension Island Region
2018-01-23 17:38:31 4.8 -3.09 130.58 Seram, Indonesia
2018-01-23 13:34:04 4.6 56.51 -149.20 Gulf of Alaska
2018-01-23 12:19:32 5.0 56.14 -149.55 Gulf of Alaska
2018-01-23 11:46:59 5.5 56.48 -149.22 Gulf of Alaska
2018-01-23 11:37:46 5.1 56.00 -149.74 Gulf of Alaska
2018-01-23 09:31:42 7.9 56.05 -149.09 Gulf of Alaska
2018-01-23 06:34:55 5.9 -7.09 106.03 Java, Indonesia
2018-01-23 05:59:57 5.5 -5.80 154.78 Solomon Islands
2018-01-23 03:45:15 4.8 33.50 46.88 Iran-Iraq Border Region
2018-01-23 03:16:31 5.1 -34.84 -108.45 Southern East Pacific Rise