หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว   วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2560   

แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว

    ติดต่อ
       Earthquake Hotline
       1182 กด 0 กด 4
       02-366-9410
       02-399-0969
       02-399-4547
       Fax.
       02-399-0968
       02-399-0974
       Email
      

เหตุการณ์แผ่นดินไหวทั่วโลก

เหตุการณ์แผ่นดินไหวที่มีขนาดมากกว่า 4.5 แสดง 15 เหตุการณ์ล่าสุด โดยดึงข้อมูลมาจาก GEOFON RSS news feed.

Origin Time (UTC) Mag Latitude Longitude Region
2017-03-29 15:15:25 5.2 25.66 -110.00 Gulf of California
2017-03-29 09:23:10 5.1 11.95 143.16 South of Mariana Islands
2017-03-29 08:54:58 5.2 -2.16 128.07 Ceram Sea
2017-03-29 08:20:13 4.8 -0.03 123.40 Minahassa Peninsula, Sulawesi
2017-03-29 06:35:16 5.1 39.83 -29.76 Azores Islands, Portugal
2017-03-29 06:29:31 5.0 39.79 -29.58 Azores Islands, Portugal
2017-03-29 05:27:46 5.2 56.85 162.76 Near East Coast of Kamchatka
2017-03-29 04:34:59 5.1 57.07 162.57 Near East Coast of Kamchatka
2017-03-29 04:09:23 6.6 56.97 162.64 Near East Coast of Kamchatka
2017-03-29 03:49:01 5.3 5.30 -82.62 South of Panama
2017-03-29 03:30:26 5.3 2.82 126.12 Northern Molucca Sea
2017-03-28 20:59:52 5.0 56.43 -156.52 Alaska Peninsula
2017-03-28 11:15:26 4.9 -3.09 -75.32 Northern Peru
2017-03-28 08:35:01 4.6 4.88 126.84 Talaud Islands, Indonesia
2017-03-28 07:07:46 4.8 4.56 126.75 Talaud Islands, Indonesia