หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว   วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562   
แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว

    ติดต่อ
       Earthquake Hotline
       1182 กด 3
       02-366-9410
       02-399-0969
       02-399-4547
       Fax.
       02-399-0967
       02-399-0968
       Email
      

เหตุการณ์แผ่นดินไหวทั่วโลก - Global Earthquake

เหตุการณ์แผ่นดินไหวที่มีขนาดมากกว่า 4.5 แสดง 15 เหตุการณ์ล่าสุด โดยดึงข้อมูลมาจาก GEOFON RSS news feed.

Showing 15 recent events and Magitude larger than 4.5 souce by GEOFON RSS news feed.

Origin Time
UTC.
Magnitude Latitude
degrees
Longitude
degrees
Region
2019-02-23 12:14:39 4.7 23.14°S 66.69°W Jujuy Province, Argentina
2019-02-23 11:43:57 5.0 1.19°N 128.26°E Halmahera, Indonesia
2019-02-23 06:48:59 4.8 37.09°N 141.98°E Near East Coast of Honshu, Japan
2019-02-23 04:14:43 4.9 14.84°N 120.2°E Luzon, Philippines
2019-02-22 21:15:59 5.2 17.8°S 13.61°W Southern Mid Atlantic Ridge
2019-02-22 12:54:03 4.8 7.77°S 127.52°E Banda Sea
2019-02-22 10:17:23 7.5 2.11°S 76.87°W Peru-Ecuador Border Region
2019-02-22 09:25:58 4.8 30.83°S 70.96°W Chile-Argentina Border Region
2019-02-22 08:01:36 4.8 49.22°N 156.27°E Kuril Islands
2019-02-21 22:17:36 5.2 15.33°S 72.92°W Southern Peru
2019-02-21 17:13:46 5.0 51.61°N 173.23°W Andreanof Islands, Aleutian Islands
2019-02-21 16:07:13 4.7 54.72°N 164.52°E Komandorskiye Ostrova Region
2019-02-21 12:22:40 5.5 42.82°N 141.95°E Hokkaido, Japan Region
2019-02-21 10:50:47 5.0 11.2°S 162.05°E Solomon Islands
2019-02-17 23:18:53 5.2 59.94°S 25.78°W South Sandwich Islands Region