หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว   วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560   

แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว

    ติดต่อ
       Earthquake Hotline
       1182 กด 0 กด 4
       02-366-9410
       02-399-0969
       02-399-4547
       Fax.
       02-399-0968
       02-399-0974
       Email
      

เหตุการณ์แผ่นดินไหวทั่วโลก

เหตุการณ์แผ่นดินไหวที่มีขนาดมากกว่า 4.5 แสดง 15 เหตุการณ์ล่าสุด โดยดึงข้อมูลมาจาก GEOFON RSS news feed.

Origin Time (UTC) Mag Latitude Longitude Region
2017-02-24 13:41:14 4.8 12.66 -87.74 Near Coast of Nicaragua
2017-02-24 12:50:59 4.5 36.30 70.03 Hindu Kush Region, Afghanistan
2017-02-24 12:28:26 4.7 49.65 -129.17 Vancouver Island, Canada Region
2017-02-24 12:02:50 5.1 24.05 93.49 Myanmar-India Border Region
2017-02-24 10:54:13 4.5 6.79 -73.07 Northern Colombia
2017-02-24 10:24:06 4.9 51.44 176.28 Rat Islands, Aleutian Islands
2017-02-24 09:44:18 4.8 -9.54 159.78 Solomon Islands
2017-02-24 08:22:36 4.9 4.69 96.89 Northern Sumatra, Indonesia
2017-02-24 05:59:08 5.2 -55.26 -30.75 South Sandwich Islands Region
2017-02-24 03:11:43 4.8 -15.78 -71.49 Southern Peru
2017-02-24 01:57:47 4.7 -5.86 154.95 Solomon Islands
2017-02-24 00:32:17 5.9 -8.43 30.09 Lake Tanganyika Region
2017-02-23 23:54:52 4.7 40.00 143.11 Off East Coast of Honshu, Japan
2017-02-22 13:04:27 4.5 2.26 132.69 Irian Jaya Region, Indonesia
2017-02-12 03:47:42 4.7 49.38 -129.30 Vancouver Island, Canada Region