หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว   วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2560   

แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว

    ติดต่อ
       Earthquake Hotline
       1182 กด 3
       02-366-9410
       02-399-0969
       02-399-4547
       Fax.
       02-399-0968
       02-399-0974
       Email
      

เหตุการณ์แผ่นดินไหวทั่วโลก

เหตุการณ์แผ่นดินไหวที่มีขนาดมากกว่า 4.5 แสดง 15 เหตุการณ์ล่าสุด โดยดึงข้อมูลมาจาก GEOFON RSS news feed.

Origin Time (UTC) Mag Latitude Longitude Region
2017-07-25 12:08:04 4.9 39.49 141.99 Eastern Honshu, Japan
2017-07-25 07:13:40 5.2 -34.62 179.74 South of Kermadec Islands
2017-07-25 01:11:19 5.2 -23.27 -175.10 Tonga Islands Region
2017-07-24 19:11:11 4.7 54.19 169.33 Komandorskiye Ostrova Region
2017-07-24 18:33:50 4.9 -47.34 -11.81 Southern Mid Atlantic Ridge
2017-07-24 18:09:14 4.6 40.16 143.46 Off East Coast of Honshu, Japan
2017-07-24 15:50:13 5.6 -61.52 160.98 Balleny Islands Region
2017-07-24 15:04:39 4.9 -35.71 178.56 Off E. Coast of N. Island, N.Z.
2017-07-24 13:25:01 4.7 6.69 -73.09 Northern Colombia
2017-07-24 12:10:45 4.7 54.45 168.94 Komandorskiye Ostrova Region
2017-07-24 04:55:34 4.7 -6.53 -11.39 Ascension Island Region
2017-07-24 02:14:59 4.7 40.07 139.59 Near West Coast of Honshu, Japan
2017-07-22 17:25:46 4.7 36.49 26.76 Dodecanese Islands, Greece
2017-07-18 07:47:01 4.5 34.34 137.58 Near S. Coast of Honshu, Japan
2017-07-18 04:48:25 4.7 53.47 171.02 Near Islands, Aleutian Islands