หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว   วันอังคารที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2560   

แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว

    ติดต่อ
       Earthquake Hotline
       1182 กด 0 กด 4
       02-366-9410
       02-399-0969
       02-399-4547
       Fax.
       02-399-0968
       02-399-0974
       Email
      

เหตุการณ์แผ่นดินไหวทั่วโลก

เหตุการณ์แผ่นดินไหวที่มีขนาดมากกว่า 4.5 แสดง 15 เหตุการณ์ล่าสุด โดยดึงข้อมูลมาจาก GEOFON RSS news feed.

Origin Time (UTC) Mag Latitude Longitude Region
2017-01-16 17:04:04 4.7 -21.25 -179.14 Fiji Islands Region
2017-01-16 15:06:42 5.2 -7.89 130.25 Tanimbar Islands Reg., Indonesia
2017-01-16 14:21:48 4.6 40.30 142.41 Near East Coast of Honshu, Japan
2017-01-16 12:42:15 5.5 3.44 98.41 Northern Sumatra, Indonesia
2017-01-16 05:32:05 4.5 0.83 120.12 Minahassa Peninsula, Sulawesi
2017-01-16 03:17:08 4.8 21.51 143.25 Mariana Islands Region
2017-01-16 02:50:06 5.2 52.54 -167.99 Fox Islands, Aleutian Islands
2017-01-16 01:16:38 5.8 -13.60 166.43 Vanuatu Islands
2017-01-15 09:44:47 4.5 -0.25 -80.64 Near Coast of Ecuador
2017-01-15 09:08:58 4.7 -1.86 128.44 Halmahera, Indonesia
2017-01-15 07:44:04 4.5 -1.87 128.49 Halmahera, Indonesia
2017-01-15 04:03:21 4.6 39.49 26.12 Turkey
2017-01-15 03:37:24 4.8 34.99 23.19 Crete, Greece
2017-01-14 23:10:10 4.8 -5.65 146.81 Eastern New Guinea Reg., P.N.G.
2017-01-14 22:39:01 4.5 39.52 26.15 Turkey