หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว   วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560   

แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว

    ติดต่อ
       Earthquake Hotline
       1182 กด 3
       02-366-9410
       02-399-0969
       02-399-4547
       Fax.
       02-399-0968
       02-399-0974
       Email
      

เหตุการณ์แผ่นดินไหวทั่วโลก

เหตุการณ์แผ่นดินไหวที่มีขนาดมากกว่า 4.5 แสดง 15 เหตุการณ์ล่าสุด โดยดึงข้อมูลมาจาก GEOFON RSS news feed.

Origin Time (UTC) Mag Latitude Longitude Region
2017-11-17 19:57:45 4.5 4.10 126.13 Talaud Islands, Indonesia
2017-11-17 19:30:31 4.6 23.83 122.42 Taiwan Region
2017-11-17 16:45:47 4.9 -19.78 -69.09 Northern Chile
2017-11-17 15:18:43 4.6 -21.71 168.60 Loyalty Islands
2017-11-17 13:40:41 5.3 -2.31 -79.73 Near Coast of Ecuador
2017-11-17 13:27:38 4.6 40.47 47.36 Eastern Caucasus
2017-11-17 05:26:01 5.2 -30.40 -177.94 Kermadec Islands, New Zealand
2017-11-17 05:14:36 4.8 -2.48 128.92 Ceram Sea
2017-11-17 04:02:22 4.7 -7.60 107.24 Java, Indonesia
2017-11-17 03:33:11 4.8 -20.98 169.09 Vanuatu Islands
2017-11-17 01:53:47 4.8 -23.11 -177.72 South of Fiji Islands
2017-11-17 01:02:48 5.0 37.22 141.34 Near East Coast of Honshu, Japan
2017-11-16 20:18:25 5.3 4.82 -82.59 South of Panama
2017-11-16 15:51:45 5.2 -58.64 -63.28 Drake Passage
2017-11-16 14:50:07 5.3 -10.05 161.04 Solomon Islands