หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว   วันอังคารที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2562   
แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว

    ติดต่อ
       Earthquake Hotline
       1182 กด 3
       02-366-9410
       02-399-0969
       02-399-4547
       Fax.
       02-399-0967
       02-399-0968
       Email
      

เหตุการณ์แผ่นดินไหวทั่วโลก - Global Earthquake

เหตุการณ์แผ่นดินไหวที่มีขนาดมากกว่า 4.5 แสดง 15 เหตุการณ์ล่าสุด โดยดึงข้อมูลมาจาก GEOFON RSS news feed.

Showing 15 recent events and Magitude larger than 4.5 souce by GEOFON RSS news feed.

Origin Time
UTC.
Magnitude Latitude
degrees
Longitude
degrees
Region
2019-06-24 19:21:37 5.5 58.04°S 25.44°W South Sandwich Islands Region
2019-06-24 17:49:34 4.5 31.42°N 70.04°E Pakistan
2019-06-24 17:35:15 5.4 2.67°S 138.54°E Irian Jaya, Indonesia
2019-06-24 16:53:20 5.3 2.72°S 138.52°E Irian Jaya, Indonesia
2019-06-24 16:14:40 5.0 21.16°S 178.99°W Fiji Islands Region
2019-06-24 15:53:25 4.7 5.68°S 110.28°E Java Sea
2019-06-24 13:24:23 4.9 24.97°N 101.64°E Yunnan, China
2019-06-24 11:34:07 6.0 30.77°S 177.22°W Kermadec Islands, New Zealand
2019-06-24 10:33:16 4.6 30.51°S 71.7°W Near Coast of Central Chile
2019-06-24 10:12:09 4.6 14.67°N 92.74°W Near Coast of Chiapas, Mexico
2019-06-24 09:56:45 4.8 2.67°S 138.45°E Irian Jaya, Indonesia
2019-06-24 08:17:07 4.9 0.14°S 124.5°E Southern Molucca Sea
2019-06-24 05:15:48 5.4 2.69°S 138.61°E Irian Jaya, Indonesia
2019-06-24 02:43:55 5.1 2.59°S 138.62°E Irian Jaya, Indonesia
2019-06-24 00:11:44 5.1 34.92°N 140.07°E Near East Coast of Honshu, Japan