หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว   วันศุกร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2561   
แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว

    ติดต่อ
       Earthquake Hotline
       1182 กด 3
       02-366-9410
       02-399-0969
       02-399-4547
       Fax.
       02-399-0968
       02-399-0974
       Email
      

เหตุการณ์แผ่นดินไหวทั่วโลก

เหตุการณ์แผ่นดินไหวที่มีขนาดมากกว่า 4.5 แสดง 15 เหตุการณ์ล่าสุด โดยดึงข้อมูลมาจาก GEOFON RSS news feed.

Origin Time (UTC) Mag Latitude Longitude Region
2018-04-27 02:01:05 4.7 -24.32 -67.02 Chile-Argentina Border Region
2018-04-27 00:27:48 4.5 79.50 123.78 East of Severnaya Zemlya
2018-04-27 00:22:40 4.7 15.57 -94.02 Near Coast of Oaxaca, Mexico
2018-04-26 18:26:53 4.7 -8.17 107.27 Java, Indonesia
2018-04-26 16:56:03 5.5 -1.89 139.76 Near North Coast of Irian Jaya
2018-04-26 12:55:20 4.6 -6.87 -74.13 Peru-Brazil Border Region
2018-04-26 09:54:19 5.1 -7.35 115.58 Bali Sea
2018-04-26 05:32:50 4.8 -30.69 -71.09 Near Coast of Central Chile
2018-04-26 05:02:11 4.6 3.01 127.94 Talaud Islands, Indonesia
2018-04-26 03:04:04 4.6 -9.51 112.55 South of Java, Indonesia
2018-04-25 23:28:12 4.8 -38.44 175.71 North Island, New Zealand
2018-04-25 23:17:07 5.2 47.43 154.14 Kuril Islands
2018-04-25 15:29:30 4.7 -4.85 154.20 Solomon Islands
2018-04-17 20:26:52 4.7 17.17 -61.79 Leeward Islands
2018-04-03 06:51:07 5.2 -31.25 -13.46 Southern Mid Atlantic Ridge