หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว   วันอังคารที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2561   
แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว

    ติดต่อ
       Earthquake Hotline
       1182 กด 3
       02-366-9410
       02-398-5320
       02-399-0969
       02-399-4547
       Fax.
       02-399-0967
       02-399-0968
       Email
      

เหตุการณ์แผ่นดินไหวทั่วโลก

เหตุการณ์แผ่นดินไหวที่มีขนาดมากกว่า 4.5 แสดง 15 เหตุการณ์ล่าสุด โดยดึงข้อมูลมาจาก GEOFON RSS news feed.

Origin Time
UTC.
Magnitude Latitude
degrees
Longitude
degrees
Region
2018-12-18 00:28:21 4.5 23.8°S 179.94°W South of Fiji Islands
2018-12-17 22:01:10 4.6 24.78°S 68.08°W Chile-Argentina Border Region
2018-12-17 21:29:13 4.7 7.47°S 128.83°E Banda Sea
2018-12-17 21:00:27 4.6 24.18°S 66.89°W Salta Province, Argentina
2018-12-17 19:33:53 4.8 11.29°N 86.74°W Near Coast of Nicaragua
2018-12-17 18:48:08 4.7 3.47°S 129.46°E Seram, Indonesia
2018-12-17 17:23:27 5.2 5.95°S 150.97°E New Britain Region, P.N.G.
2018-12-17 15:52:20 5.0 21.72°S 170.19°E Southeast of Loyalty Islands
2018-12-17 11:14:24 5.3 5.04°S 152.33°E New Britain Region, P.N.G.
2018-12-17 10:03:34 4.8 38.28°N 49.47°E Caspian Sea
2018-12-17 07:12:41 4.5 30.11°N 67.55°E Pakistan
2018-12-17 02:04:36 4.6 61.87°N 150.11°W Southern Alaska
2018-12-17 01:08:11 4.6 36.52°N 71.3°E Afghanistan-Tajikistan Border Region
2018-12-17 00:22:52 4.7 17.72°S 178.07°W Fiji Islands Region
2018-12-16 16:27:22 5.0 23.41°S 69.29°W Northern Chile