หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว   วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2560   

แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว

    ติดต่อ
       Earthquake Hotline
       1182 กด 0 กด 4
       02-366-9410
       02-399-0969
       02-399-4547
       Fax.
       02-399-0968
       02-399-0974
       Email
      

ประกาศแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา

แผ่นดินไหวบริเวณหมู่เกาะโซโลมอน
          ประกาศ ณ วันที่ 22 มกราคม 2560 เวลา 11.50 น.
     


แผ่นดินไหวที่ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
          ประกาศ ณ วันที่ 15 มกราคม 2560 เวลา 16.33 น.
     


แผ่นดินไหวที่ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
          ประกาศ ณ วันที่ 15 มกราคม 2560 เวลา 15.44 น.
     


แผ่นดินไหวบริเวณ อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ ขนาด 4.0
          ประกาศ ณ วันที่ 11 มกราคม 2560 เวลา 04.59 น.
     


แผ่นดินไหวบริเวณตอนใต้ของประเทศชิลี
          ประกาศ ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2559 เวลา 21.36 น.
     


อัพเดทแผ่นดินไหวที่บริเวณ New Ireland Region, P.N.G.
          ประกาศ ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2559 เวลา 18.31 น.
     


แผ่นดินไหวที่บริเวณ New Ireland Region, P.N.G.
          ประกาศ ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2559 เวลา 18.15 น.
     


แผ่นดินไหวบริเวณ Solomon Islands
          ประกาศ ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2559 เวลา 00.55 น.
     


แผ่นดินไหวบริเวณตอนเหนือของหมู่เกาะสุมาตรา อินโดนีเซีย
          ประกาศ ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2559 เวลา 05.15 น.
     


แผ่นดินไหวที่ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
          ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 เวลา 05.17 น.
     


แผ่นดินไหวบริเวณใกล้ชายฝั่งทางด้านตะวันออกของเกาะฮอนชู ประเทศญี่ปุ่น
          ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เวลา 04.16 น.
     


แผ่นดินไหวบริเวณ ประเทศนิวซีแลนด์
          ประกาศ ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2559 เวลา 18.17 น.
     


แผ่นดินไหวที่บริเวณ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ขนาด 3.6
          ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 เวลา 03.23 น.
     


แผ่นดินไหวที่ ประเทศพม่า
          ประกาศ ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2559 เวลา 01.13 น.
     


อัพเดทข้อมูลแผ่นดินไหวที่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
          ประกาศ ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2559 เวลา 00.40 น.
     


อัพเดทแผ่นดินไหวที่ประเทศพม่า
          ประกาศ ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2559 เวลา 18.42 น.
     


แผ่นดินไหวที่ประเทศพม่า
          ประกาศ ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2559 เวลา 18.07 น.
     


แผ่นดินไหวที่บริเวณ Mariana Islands
          ประกาศ ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2559 เวลา 05.08 น.
     


แผ่นดินไหวที่บริเวณใกล้ชายฝั่งประเทศเอกวาดอร์
          ประกาศ ณ วันที่ 17 เมษายน 2559 เวลา 07.10 น.
     


แผ่นดินไหวที่บริเวณพรมแดนประเทศพม่า-อินเดีย
          ประกาศ ณ วันที่ 13 เมษายน 2559 เวลา 21.10 น.
     *ประกาศแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา เป็นไฟล์ PDF สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมเพื่ออ่านได้ที่นี่