หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว   วันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2562   

ประกาศแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา

แผ่นดินไหว Halmahera, Indonesia
          ประกาศ ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2562 เวลา 16.21 น.
     

          


แผ่นดินไหวที่ Banda Sea ขนาด 7.2
          ประกาศ ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 10.07 น.
     

          


แผ่นดินไหวที่ Northern Peru ขนาด 7.7
          ประกาศ ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2562 เวลา 14.54 น.
     

          


แผ่นดินไหวที่ Eastern New Guinea Reg., P.N.G.
          ประกาศ ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 เวลา 04.42 น.
     

          


แผ่นดินไหว อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ขนาด 2.8 วันที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 04.40 น.
          ประกาศ ณ วันที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 05.01 น.
     

          


แผ่นดินไหว อ.วังเหนือ จ.ลำปาง เมื่อวันที่ 18 เม.ย.62 เวลา 12.42 น.
          ประกาศ ณ วันที่ 18 เมษายน 2562 เวลา 12.56 น.
     

          

แก้ข่าวลือสึนามิในทะเลอันดามัน
          ประกาศ ณ วันที่ 24 มีนาคม 2562 เวลา 15.00 น.
     

          


แผ่นดินไหวที่ อ.พาน จ.เชียงราย
          ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562 เวลา 20.50 น.
     

          


แผ่นดินไหว อ.วังเหนือ จ.ลำปาง เมื่อวันที่ 14 มี.ค.62 เวลา 21.55 น.
          ประกาศ ณ วันที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 22.04 น.
     

          


แผ่นดินไหว อ.วังเหนือ จ.ลำปาง เมื่อวันที่ 14 มี.ค.62 เวลา 21.15 น.
          ประกาศ ณ วันที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 21.26 น.
     

          

แผ่นดินไหว อ.วังเหนือ จ.ลำปาง เมื่อวันที่ 14 มี.ค.62 เวลา 00.04 น.
          ประกาศ ณ วันที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 00.16 น.
     

          

แผ่นดินไหวที่ Peru-Ecuador Border Region ขนาด 7.6
          ประกาศ ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 17.29 น.
     

          

แผ่นดินไหว อ.วังเหนือ จ.ลำปาง 4.9
          ประกาศ ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 16.19 น.
     

          

แผ่นดินไหวที่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
          ประกาศ ณ วันที่ 22 มกราคม 2562 เวลา 23.17 น.
     

          

แผ่นดินไหวที่ อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี
          ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2561 เวลา 22.55 น.
     

          

แก้ข่าวลือภูเขาไฟปะทุ ในทะเลอันดามันและอ่าวไทย
          ประกาศ ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น.
     

          

แผ่นดินไหวที่ South Sandwich Islands Region
          ประกาศ ณ วันที่ 11 ธันวาคม 2561 เวลา 09.42 น.
     

          

แผ่นดินไหวที่ Southeast of Loyalty Islands
          ประกาศ ณ วันที่ 5 ธันวาคม 2561 เวลา 11.32 น.
     

          

แผ่นดินไหวที่ Minahassa Peninsula, Sulawesi
          ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน 2561 เวลา 17.13 น.
     

          

แผ่นดินไหวที่ Fiji Islands ขนาด 7.5
          ประกาศ ณ วันที่ 6 กันยายน 2561 เวลา 23.00 น.
     

          

*ประกาศแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา เป็นไฟล์ PDF สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมเพื่ออ่านได้ที่นี่