หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว   วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2562   
แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว

    ติดต่อ
       Earthquake Hotline
       1182 กด 3
       02-366-9410
       02-399-0969
       02-399-4547
       Fax.
       02-399-0967
       02-399-0968
       Email
      

ประกาศแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา

แผ่นดินไหวที่ อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี
          ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2561 เวลา 22.55 น.
     


แก้ข่าวลือภูเขาไฟปะทุ ในทะเลอันดามันและอ่าวไทย
          ประกาศ ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น.
     


แผ่นดินไหวที่ South Sandwich Islands Region
          ประกาศ ณ วันที่ 11 ธันวาคม 2561 เวลา 09.42 น.
     


แผ่นดินไหวที่ Southeast of Loyalty Islands
          ประกาศ ณ วันที่ 5 ธันวาคม 2561 เวลา 11.32 น.
     


แผ่นดินไหวที่ Minahassa Peninsula, Sulawesi
          ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน 2561 เวลา 17.13 น.
     


แผ่นดินไหวที่ Fiji Islands ขนาด 7.5
          ประกาศ ณ วันที่ 6 กันยายน 2561 เวลา 23.00 น.
     


แผ่นดินไหวที่ Fiji Islands ขนาด 7.5
          ประกาศ ณ วันที่ 6 กันยายน 2561 เวลา 23.00 น.
     


แผ่นดินไหว Fiji Islands Region
          ประกาศ ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2561 เวลา 07.32 น.
     


แผ่นดินไหวที่ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
          ประกาศ ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2561 เวลา 23.18 น.
     


แผ่นดินไหวที่ New Guinea, Papua New Guinea
          ประกาศ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 00.57 น.
     


แผ่นดินไหวที่ประเทศพม่า
          ประกาศ ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 01.28 น.
     


แผ่นดินไหวที่ประเทศพม่า
          ประกาศ ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 22.42 น.
     


แผ่นดินไหวที่ Gulf of Alaska
          ประกาศ ณ วันที่ 23 มกราคม 2561 เวลา 16.43 น.
     


แผ่นดินไหวที่ประเทศพม่า
          ประกาศ ณ วันที่ 12 มกราคม 2561 เวลา 01.46 น.
     


แผ่นดินไหวที่ North of Honduras
          ประกาศ ณ วันที่ 10 มกราคม 2561 เวลา 10.04 น.
     


แผ่นดินไหวที่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
          ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 เวลา 11.35 น.
     


แผ่นดินไหวที่ Iran-Iraq Border Region
          ประกาศ ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 เวลา 02.00 น.
     


แผ่นดินไหวที่ อ.เมือง จ.ลำพูน
          ประกาศ ณ วันที่ 10 กันยายน 2560 เวลา 07.55 น.
     


แผ่นดินไหวที่ Near Coast of Chiapas, Mexico
          ประกาศ ณ วันที่ 8 กันยายน 2560 เวลา 12.05 น.
     


แผ่นดินไหวที่ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
          ประกาศ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560 เวลา 15.03 น.
     *ประกาศแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา เป็นไฟล์ PDF สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมเพื่ออ่านได้ที่นี่