หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว   วันอังคารที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2560   
source : Geofon , View on Longdo Mapวัน-เวลา *ประเทศไทย ขนาด Lat. Long. ลึก(Km.) บริเวณศูนย์กลาง
2017-01-17 00:34:07
2017-01-16 17:34:07 UTC
3.8 22.25 100.50 5 พรมแดนประเทศพม่า-จีน
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ ต.ริมโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย ประมาณ 209 กม.
2017-01-16 20:41:27
2017-01-16 13:41:27 UTC
1.9 18.57 98.58 4 อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
2017-01-16 17:41:23
2017-01-16 10:41:23 UTC
1.3 18.46 98.66 10 อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
2017-01-16 16:48:29
2017-01-16 09:48:29 UTC
2.9 18.83 97.23 2 พม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 75 กม.
2017-01-16 06:04:04
2017-01-15 23:04:04 UTC
1.2 18.56 98.61 1 อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
2017-01-16 03:46:37
2017-01-15 20:46:37 UTC
1.5 18.57 98.63 2 อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
2017-01-16 02:33:42
2017-01-15 19:33:42 UTC
1.5 18.59 98.56 1 อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
2017-01-15 23:54:13
2017-01-15 16:54:13 UTC
2.4 20.68 97.99 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 132 กม.
2017-01-15 23:31:00
2017-01-15 16:31:00 UTC
1.2 18.61 98.53 1 อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
2017-01-15 22:37:32
2017-01-15 15:37:32 UTC
1.2 18.59 98.55 1 อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
2017-01-15 21:49:00
2017-01-15 14:49:00 UTC
1.7 18.55 98.51 1 อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
2017-01-15 20:41:10
2017-01-15 13:41:10 UTC
1.2 18.59 98.52 1 อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
2017-01-15 20:14:05
2017-01-15 13:14:05 UTC
1.2 18.61 98.61 4 อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
2017-01-15 19:08:14
2017-01-15 12:08:14 UTC
1.5 18.62 98.51 1 อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
2017-01-15 17:08:00
2017-01-15 10:08:00 UTC
2.2 18.56 98.51 1 อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
2017-01-15 16:35:03
2017-01-15 09:35:03 UTC
2.4 18.59 98.55 1 อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
2017-01-15 16:23:52
2017-01-15 09:23:52 UTC
3.9 18.55 98.50 1 อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
2017-01-15 16:00:05
2017-01-15 09:00:05 UTC
1.6 18.63 98.53 2 อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
2017-01-15 15:52:21
2017-01-15 08:52:21 UTC
2.0 18.56 98.50 4 อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
2017-01-15 15:43:43
2017-01-15 08:43:43 UTC
1.9 18.60 98.54 3 อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่

แผ่นดินไหวในประเทศและใกล้เคียงทั้งหมด