หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว   วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2562   
source : Geofon , View on Longdo Mapวัน-เวลา *ประเทศไทย ขนาด Lat. Long. ลึก(Km.) บริเวณศูนย์กลาง
2019-01-17 04:39:38
2019-01-16 21:39:38 UTC
4.9 24.74 96.70 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 579 กม.
2019-01-17 02:05:44
2019-01-16 19:05:44 UTC
2.1 21.04 101.71 10 ประเทศลาว
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ ต.ริมโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย ประมาณ 160 กม.
2019-01-16 19:09:03
2019-01-16 12:09:03 UTC
2.0 21.16 101.37 10 ประเทศลาว
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ ต.ริมโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย ประมาณ 137 กม.
2019-01-16 07:34:39
2019-01-16 00:34:39 UTC
1.6 19.66 99.33 2 อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
2019-01-16 01:26:57
2019-01-15 18:26:57 UTC
4.0 21.11 101.58 6 ประเทศลาว
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ ต.ริมโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย ประมาณ 152 กม.
2019-01-15 22:53:57
2019-01-15 15:53:57 UTC
2.1 19.66 99.34 3 อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
2019-01-15 18:38:09
2019-01-15 11:38:09 UTC
3.0 21.15 101.64 10 ประเทศลาว
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ ต.ริมโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย ประมาณ 159 กม.
2019-01-15 17:09:40
2019-01-15 10:09:40 UTC
2.2 17.87 99.91 2 อ.วังชิ้น จ.แพร่
2019-01-15 11:37:54
2019-01-15 04:37:54 UTC
2.6 21.98 99.37 14 พรมแดนประเทศพม่า-จีน
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 179 กม.
2019-01-14 22:22:50
2019-01-14 15:22:50 UTC
2.1 17.89 99.93 2 อ.เด่นชัย จ.แพร่
2019-01-14 17:54:42
2019-01-14 10:54:42 UTC
4.7 21.85 101.91 5 ประเทศลาว
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ ต.ริมโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย ประมาณ 230 กม.
2019-01-14 03:45:31
2019-01-13 20:45:31 UTC
2.9 21.37 98.46 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ประมาณ 179 กม.
2019-01-13 15:38:01
2019-01-13 08:38:01 UTC
2.8 21.07 101.74 10 ประเทศลาว
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ ต.ริมโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย ประมาณ 164 กม.
2019-01-10 23:05:49
2019-01-10 16:05:49 UTC
3.8 18.14 95.35 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 273 กม.
2019-01-10 19:00:57
2019-01-10 12:00:57 UTC
4.9 21.08 101.69 10 ประเทศลาว
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ ต.ริมโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย ประมาณ 160 กม.
2019-01-10 16:08:15
2019-01-10 09:08:15 UTC
4.0 21.05 101.75 10 ประเทศลาว
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ ต.ริมโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย ประมาณ 164 กม.
2019-01-10 14:09:06
2019-01-10 07:09:06 UTC
3.3 14.90 99.15 5 อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี
2019-01-10 04:23:07
2019-01-09 21:23:07 UTC
3.8 14.79 93.68 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.พบพระ จ.ตาก ประมาณ 565 กม.
2019-01-10 01:48:46
2019-01-09 18:48:46 UTC
3.0 21.10 101.55 5 ประเทศลาว
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ ต.ริมโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย ประมาณ 149 กม.
2019-01-09 22:21:39
2019-01-09 15:21:39 UTC
3.9 21.23 101.58 9 ประเทศลาว
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ ต.ริมโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย ประมาณ 159 กม.

แผ่นดินไหวในประเทศและใกล้เคียงทั้งหมด