หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว   วันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2562   
source : Geofon , View on Longdo Mapวัน-เวลา *ประเทศไทย ขนาด Lat. Long. ลึก(Km.) บริเวณศูนย์กลาง
2019-10-13 01:47:47
2019-10-12 18:47:47 UTC
2.3 20.327 98.712 7 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ประมาณ 69 กม.
2019-10-12 20:36:49
2019-10-12 13:36:49 UTC
2.1 20.107 99.536 1 อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
2019-10-12 13:50:54
2019-10-12 06:50:54 UTC
4.3 13.378 93.537 10 ทะเลอันดามัน ประเทศอินเดีย
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี ประมาณ 611 กม.
2019-10-12 02:56:03
2019-10-11 19:56:03 UTC
3.1 20.261 98.696 4 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ประมาณ 66 กม.
2019-10-11 23:40:31
2019-10-11 16:40:31 UTC
1.9 20.190 98.813 7 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ประมาณ 51 กม.
2019-10-11 20:01:01
2019-10-11 13:01:01 UTC
3.0 18.863 101.792 7 ประเทศลาว
ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของ บ้านน้ำช้าง ต.ขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน ประมาณ 98 กม.
2019-10-11 09:40:13
2019-10-11 02:40:13 UTC
3.3 20.309 98.692 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ประมาณ 69 กม.
2019-10-10 22:47:06
2019-10-10 15:47:06 UTC
3.8 19.781 96.007 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 213 กม.
2019-10-10 20:46:54
2019-10-10 13:46:54 UTC
3.6 19.717 96.207 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 191 กม.
2019-10-10 16:42:54
2019-10-10 09:42:54 UTC
1.6 19.642 99.435 8 อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
2019-10-09 11:09:02
2019-10-09 04:09:02 UTC
2.1 19.663 99.465 1 อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
2019-10-09 09:01:12
2019-10-09 02:01:12 UTC
1.8 19.260 99.590 2 อ.วังเหนือ จ.ลำปาง
2019-10-08 21:02:33
2019-10-08 14:02:33 UTC
3.0 19.104 96.515 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 153 กม.
2019-10-08 02:58:46
2019-10-07 19:58:46 UTC
3.0 21.945 101.162 9 ยูนนาน ประเทศจีน
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ ต.ริมโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย ประมาณ 194 กม.
2019-10-07 00:17:21
2019-10-06 17:17:21 UTC
2.4 20.926 97.798 2 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 163 กม.
2019-10-06 22:32:30
2019-10-06 15:32:30 UTC
2.2 20.759 98.980 1 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ประมาณ 96 กม.
2019-10-06 17:41:18
2019-10-06 10:41:18 UTC
4.8 4.071 96.946 114 ตอนเหนือหมู่เกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.เมือง จ.สตูล ประมาณ 451 กม.
2019-10-06 13:58:56
2019-10-06 06:58:56 UTC
2.7 19.717 99.599 1 อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
2019-10-06 11:34:47
2019-10-06 04:34:47 UTC
3.9 21.895 102.205 9 ประเทศลาว
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ ต.ริมโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย ประมาณ 256 กม.
2019-10-06 04:18:33
2019-10-05 21:18:33 UTC
3.6 24.099 99.602 10 ยูนนาน ประเทศจีน
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 408 กม.

แผ่นดินไหวในประเทศและใกล้เคียงทั้งหมด