หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว   วันศุกร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2561   
source : Geofon , View on Longdo Mapวัน-เวลา *ประเทศไทย ขนาด Lat. Long. ลึก(Km.) บริเวณศูนย์กลาง
2018-04-27 08:12:07
2018-04-27 01:12:07 UTC
4.0 17.29 96.33 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 186 กม.
2018-04-27 03:26:09
2018-04-26 20:26:09 UTC
2.9 18.98 100.08 3 อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา
2018-04-24 19:23:34
2018-04-24 12:23:34 UTC
5.1 18.28 96.21 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 182 กม.
2018-04-24 11:08:35
2018-04-24 04:08:35 UTC
5.0 22.87 94.55 93 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 533 กม.
2018-04-24 01:01:25
2018-04-23 18:01:25 UTC
4.9 13.21 91.96 150 หมู่เกาะอันดามัน ประเทศอินเดีย
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.เมือง จ.ภูเก็ต ประมาณ 918 กม.
2018-04-23 18:35:16
2018-04-23 11:35:16 UTC
2.6 18.11 96.40 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 162 กม.
2018-04-23 06:20:04
2018-04-22 23:20:04 UTC
1.7 19.53 99.62 2 อ.พาน จ.เชียงราย
2018-04-23 01:31:45
2018-04-22 18:31:45 UTC
5.0 18.25 96.17 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 186 กม.
2018-04-22 15:26:33
2018-04-22 08:26:33 UTC
2.6 21.34 99.33 7 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 116 กม.
2018-04-22 06:35:57
2018-04-21 23:35:57 UTC
3.5 18.28 96.32 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 171 กม.
2018-04-22 05:41:12
2018-04-21 22:41:12 UTC
4.9 18.28 96.10 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 194 กม.
2018-04-22 02:11:21
2018-04-21 19:11:21 UTC
4.2 18.41 96.41 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 163 กม.
2018-04-22 00:03:37
2018-04-21 17:03:37 UTC
3.1 18.23 96.48 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 154 กม.
2018-04-21 21:46:48
2018-04-21 14:46:48 UTC
2.6 20.09 97.98 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 69 กม.
2018-04-21 08:44:37
2018-04-21 01:44:37 UTC
3.1 18.06 96.18 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 185 กม.
2018-04-21 08:11:54
2018-04-21 01:11:54 UTC
3.9 18.21 96.28 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 175 กม.
2018-04-21 05:29:24
2018-04-20 22:29:24 UTC
5.1 18.33 96.37 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 166 กม.
2018-04-20 23:16:39
2018-04-20 16:16:39 UTC
2.5 16.14 99.04 2 อ.อุ้มผาง จ.ตาก
2018-04-20 09:10:47
2018-04-20 02:10:47 UTC
3.4 21.03 98.42 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ประมาณ 149 กม.
2018-04-20 02:25:05
2018-04-19 19:25:05 UTC
2.4 19.54 99.56 6 อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

แผ่นดินไหวในประเทศและใกล้เคียงทั้งหมด