หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว   วันอังคารที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2562   
source : Geofon , View on Longdo Mapวัน-เวลา *ประเทศไทย ขนาด Lat. Long. ลึก(Km.) บริเวณศูนย์กลาง
2019-08-20 21:01:10
2019-08-20 14:01:10 UTC
1.9 19.688 99.454 3 อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
2019-08-19 23:41:32
2019-08-19 16:41:32 UTC
2.8 20.622 97.839 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ ประมาณ 144 กม.
2019-08-19 19:45:58
2019-08-19 12:45:58 UTC
3.1 17.987 96.201 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 183 กม.
2019-08-19 13:38:05
2019-08-19 06:38:05 UTC
3.6 17.850 96.180 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 186 กม.
2019-08-18 13:28:33
2019-08-18 06:28:33 UTC
4.6 23.962 93.811 50 พรมแดนประเทศพม่า-อินเดีย
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 673 กม.
2019-08-18 10:38:14
2019-08-18 03:38:14 UTC
4.6 18.381 94.650 22 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 347 กม.
2019-08-18 10:24:21
2019-08-18 03:24:21 UTC
5.3 18.371 94.539 14 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 359 กม.
2019-08-18 00:38:17
2019-08-17 17:38:17 UTC
1.8 19.266 99.629 3 อ.วังเหนือ จ.ลำปาง
2019-08-17 21:04:52
2019-08-17 14:04:52 UTC
3.6 21.761 100.071 3 พรมแดนพม่า-จีน
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 148 กม.
2019-08-16 22:52:43
2019-08-16 15:52:43 UTC
2.4 19.698 99.710 5 อ.พาน จ.เชียงราย
2019-08-16 22:47:52
2019-08-16 15:47:52 UTC
1.6 19.686 99.723 1 อ.พาน จ.เชียงราย
2019-08-15 04:56:31
2019-08-14 21:56:31 UTC
4.5 4.714 95.592 10 ตอนเหนือหมู่เกาะสุมาตรา อินโดนีเซีย
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.เมือง จ.ภูเก็ต ประมาณ 469 กม.
2019-08-14 18:37:26
2019-08-14 11:37:26 UTC
2.4 18.875 101.425 5 ประเทศลาว
ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของ บ้านน้ำช้าง ต.ขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน ประมาณ 78 กม.
2019-08-14 00:47:40
2019-08-13 17:47:40 UTC
4.5 4.562 97.719 10 ตอนเหนือหมู่เกาะสุมาตรา อินโดนีเซีย
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.เมือง จ.สตูล ประมาณ 350 กม.
2019-08-13 06:04:29
2019-08-12 23:04:29 UTC
2.3 19.259 98.020 10 อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน
2019-08-12 17:00:27
2019-08-12 10:00:27 UTC
2.1 19.361 98.222 1 อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน
2019-08-12 04:47:32
2019-08-11 21:47:32 UTC
2.1 19.739 99.611 4 อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
2019-08-10 04:43:30
2019-08-09 21:43:30 UTC
3.7 20.508 98.261 3 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 110 กม.
2019-08-09 21:47:29
2019-08-09 14:47:29 UTC
3.1 21.600 99.577 12 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 133 กม.
2019-08-09 07:14:29
2019-08-09 00:14:29 UTC
1.5 19.757 99.504 2 อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

แผ่นดินไหวในประเทศและใกล้เคียงทั้งหมด