หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว   วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560   
source : Geofon , View on Longdo Mapวัน-เวลา *ประเทศไทย ขนาด Lat. Long. ลึก(Km.) บริเวณศูนย์กลาง
2017-02-23 00:28:25
2017-02-22 17:28:25 UTC
3.3 20.55 102.97 10 ประเทศลาว
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ บ้านน้ำช้าง ต.ขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน ประมาณ 215 กม.
2017-02-22 23:33:02
2017-02-22 16:33:02 UTC
3.7 20.04 95.53 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 268 กม.
2017-02-22 20:38:37
2017-02-22 13:38:37 UTC
2.5 20.96 98.91 2 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 117 กม.
2017-02-22 02:22:02
2017-02-21 19:22:02 UTC
2.0 20.67 100.00 1 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 28 กม.
2017-02-21 22:18:11
2017-02-21 15:18:11 UTC
1.7 20.16 99.85 2 อ.แม่จัน จ.เชียงราย
2017-02-21 18:26:52
2017-02-21 11:26:52 UTC
4.2 22.82 96.37 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ เนปยีดอ ประเทศพม่า ประมาณ 375 กม.
2017-02-21 03:26:51
2017-02-20 20:26:51 UTC
2.9 20.10 101.75 3 ประเทศลาว
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ บ้านน้ำช้าง ต.ขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน ประมาณ 84 กม.
2017-02-20 23:02:38
2017-02-20 16:02:38 UTC
2.6 21.08 98.80 3 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 133 กม.
2017-02-19 09:31:39
2017-02-19 02:31:39 UTC
1.3 18.59 98.52 1 อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
2017-02-18 23:46:55
2017-02-18 16:46:55 UTC
1.5 16.10 98.73 5 อ.อุ้มผาง จ.ตาก
2017-02-18 12:28:55
2017-02-18 05:28:55 UTC
2.8 20.81 98.28 2 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ประมาณ 139 กม.
2017-02-17 02:26:19
2017-02-16 19:26:19 UTC
4.1 16.63 97.75 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.แม่สอด จ.ตาก ประมาณ 88 กม.
2017-02-14 02:53:09
2017-02-13 19:53:09 UTC
2.3 17.89 97.61 1 พม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 35 กม.
2017-02-14 00:11:21
2017-02-13 17:11:21 UTC
4.8 3.38 98.49 10 ตอนเหนือหมู่เกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.เมือง จ.สตูล ประมาณ 405 กม.
2017-02-13 20:41:18
2017-02-13 13:41:18 UTC
1.6 18.58 98.50 1 อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
2017-02-13 14:21:18
2017-02-13 07:21:18 UTC
3.1 17.54 98.20 5 อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
2017-02-13 06:17:12
2017-02-12 23:17:12 UTC
2.9 18.63 98.55 1 อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
2017-02-13 02:41:15
2017-02-12 19:41:15 UTC
2.4 20.50 98.46 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ประมาณ 102 กม.
2017-02-12 17:45:15
2017-02-12 10:45:15 UTC
2.5 20.13 97.83 1 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 80 กม.
2017-02-11 11:24:43
2017-02-11 04:24:43 UTC
4.9 3.13 98.72 10 ตอนเหนือหมู่เกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย
ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของ อ.เมือง จ.ภูเก็ต ประมาณ 531 กม.

แผ่นดินไหวในประเทศและใกล้เคียงทั้งหมด