หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว   วันพุธที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2561   
2018-01-23 16:48:59 : เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๓๑ น. เกิดแผ่นดินไหว จุดศูนย์กลางอยู่บริเวณ Gulf of Alaska ที่ละติจูด ๕๖.๐๘ องศาเหนือ ลองจิจูด ๑๔๙.๐๘ องศาตะวันตก ขนาด ๗.๖ ความลึก ๑๐ กิโลเมตร ไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทย หากมีรายละเอียดเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบโดยด่วนต่อไป

source : Geofon , View on Longdo Mapวัน-เวลา *ประเทศไทย ขนาด Lat. Long. ลึก(Km.) บริเวณศูนย์กลาง
2018-01-22 23:17:22
2018-01-22 16:17:22 UTC
2.5 18.27 96.50 3 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 152 กม.
2018-01-22 14:37:59
2018-01-22 07:37:59 UTC
4.9 18.24 96.19 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 184 กม.
2018-01-20 23:05:19
2018-01-20 16:05:19 UTC
4.0 18.24 94.06 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 409 กม.
2018-01-20 19:23:19
2018-01-20 12:23:19 UTC
3.4 18.29 95.92 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 213 กม.
2018-01-20 13:05:43
2018-01-20 06:05:43 UTC
4.1 18.20 96.26 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 177 กม.
2018-01-19 05:57:39
2018-01-18 22:57:39 UTC
3.1 18.26 96.29 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 211 กม.
2018-01-19 05:11:48
2018-01-18 22:11:48 UTC
3.5 18.53 96.44 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 182 กม.
2018-01-19 04:16:19
2018-01-18 21:16:19 UTC
3.1 18.12 96.39 12 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 211 กม.
2018-01-19 02:35:16
2018-01-18 19:35:16 UTC
3.4 18.92 95.26 12 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 282 กม.
2018-01-19 01:17:13
2018-01-18 18:17:13 UTC
4.3 18.28 96.03 8 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 201 กม.
2018-01-18 21:15:42
2018-01-18 14:15:42 UTC
3.5 18.13 96.24 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 179 กม.
2018-01-18 13:42:34
2018-01-18 06:42:34 UTC
3.8 17.94 96.26 4 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 234 กม.
2018-01-18 12:56:50
2018-01-18 05:56:50 UTC
3.1 18.31 96.44 2 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 194 กม.
2018-01-18 10:50:29
2018-01-18 03:50:29 UTC
3.2 19.14 96.24 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 182 กม.
2018-01-18 07:00:20
2018-01-18 00:00:20 UTC
3.7 21.84 100.38 10 มณฑลยูนนาน ประเทศจีน
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ ต.ริมโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย ประมาณ 163 กม.
2018-01-17 14:43:29
2018-01-17 07:43:29 UTC
4.5 18.76 96.34 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 169 กม.
2018-01-17 08:42:45
2018-01-17 01:42:45 UTC
2.9 20.96 99.91 1 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 58 กม.
2018-01-16 20:41:25
2018-01-16 13:41:25 UTC
2.9 18.34 96.23 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 211 กม.
2018-01-16 12:52:12
2018-01-16 05:52:12 UTC
4.4 21.13 99.89 1 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 77 กม.
2018-01-16 01:13:08
2018-01-15 18:13:08 UTC
3.4 17.68 96.76 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 128 กม.

แผ่นดินไหวในประเทศและใกล้เคียงทั้งหมด