หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว   วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2560   
source : Geofon , View on Longdo Mapวัน-เวลา *ประเทศไทย ขนาด Lat. Long. ลึก(Km.) บริเวณศูนย์กลาง
2017-07-25 02:18:46
2017-07-24 19:18:46 UTC
1.8 19.74 99.72 4 อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
2017-07-18 00:40:10
2017-07-17 17:40:10 UTC
2.9 20.74 99.52 1 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 51 กม.
2017-07-17 20:23:03
2017-07-17 13:23:03 UTC
4.3 20.76 93.69 38 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอนประมาณ 476 กม.
2017-07-17 03:02:26
2017-07-16 20:02:26 UTC
1.4 19.76 99.54 1 อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
2017-07-16 18:01:44
2017-07-16 11:01:44 UTC
2.3 20.72 100.09 1 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 38 กม.
2017-07-16 12:46:35
2017-07-16 05:46:35 UTC
2.3 20.68 100.08 1 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 34 กม.
2017-07-16 06:25:57
2017-07-15 23:25:57 UTC
1.9 19.39 99.47 2 อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
2017-07-16 04:34:39
2017-07-15 21:34:39 UTC
2.4 20.72 100.98 2 ประเทศลาว
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ ต.ริมโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย ประมาณ 76 กม.
2017-07-16 04:13:29
2017-07-15 21:13:29 UTC
4.9 24.55 94.52 10 พรมแดน ประเทศพม่า-อินเดีย
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 678 กม.
2017-07-15 11:30:49
2017-07-15 04:30:49 UTC
2.3 18.91 98.90 2 อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
2017-07-15 08:06:48
2017-07-15 01:06:48 UTC
2.9 20.37 98.29 2 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 94 กม.
2017-07-15 02:26:27
2017-07-14 19:26:27 UTC
3.9 23.19 101.95 10 มณฑลยูนนาน ประเทศจีน
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ ต.ริมโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย ประมาณ 354 กม.
2017-07-14 05:18:40
2017-07-13 22:18:40 UTC
3.9 14.35 94.02 96 ใกล้ชายฝั่งทางตอนใต้ของประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ ย่างกุ้ง ประเทศพม่า ประมาณ 326 กม.
2017-07-13 22:08:36
2017-07-13 15:08:36 UTC
1.6 19.35 99.50 1 อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
2017-07-13 21:04:03
2017-07-13 14:04:03 UTC
4.3 23.15 100.17 21 มณฑลยูนนาน ประเทศจีน
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 303 กม.
2017-07-13 12:03:43
2017-07-13 05:03:43 UTC
4.7 23.31 94.73 59 พรมแดน ประเทศพม่า-อินเดีย
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 557 กม.
2017-07-12 22:07:40
2017-07-12 15:07:40 UTC
4.3 13.41 96.15 10 ทะเลอันดามัน
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี ประมาณ 333 กม.
2017-07-12 20:02:47
2017-07-12 13:02:47 UTC
2.8 20.72 101.39 5 ประเทศลาว
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย ประมาณ 114 กม.
2017-07-12 17:38:08
2017-07-12 10:38:08 UTC
3.8 22.07 101.28 10 พรมแดนประเทศพม่า-จีน
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ ต.ริมโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย ประมาณ 212 กม.
2017-07-12 09:40:04
2017-07-12 02:40:04 UTC
3.3 20.39 98.02 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 99 กม.

แผ่นดินไหวในประเทศและใกล้เคียงทั้งหมด