หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว   วันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2560   
source : Geofon , View on Longdo Mapวัน-เวลา *ประเทศไทย ขนาด Lat. Long. ลึก(Km.) บริเวณศูนย์กลาง
2017-05-26 23:28:35
2017-05-26 16:28:35 UTC
3.0 20.57 99.95 2 ประเทศพม่า
ทางทิศเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 16 กม.
2017-05-25 19:00:56
2017-05-25 12:00:56 UTC
4.4 15.68 96.11 10 ใกล้ชายฝั่งทางตอนใต้ของประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.พบพระ จ.ตาก ประมาณ 287 กม.
2017-05-25 18:23:38
2017-05-25 11:23:38 UTC
3.3 21.21 98.35 5 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ประมาณ 169 กม.
2017-05-25 05:23:58
2017-05-24 22:23:58 UTC
3.1 20.26 98.20 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 82 กม.
2017-05-25 05:21:58
2017-05-24 22:21:58 UTC
3.1 20.34 98.19 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 91กม.
2017-05-24 12:58:42
2017-05-24 05:58:42 UTC
3.4 8.05 98.48 2 อ.เกาะยาว จ.พังงา
2017-05-23 01:00:23
2017-05-22 18:00:23 UTC
2.2 20.47 100.03 3 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 16 กม.
2017-05-22 08:14:36
2017-05-22 01:14:36 UTC
4.0 19.23 97.49 1 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 65 กม.
2017-05-21 05:59:04
2017-05-20 22:59:04 UTC
2.0 19.26 98.35 5 อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน
2017-05-20 01:29:51
2017-05-19 18:29:51 UTC
2.5 20.30 97.88 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 95 กม.
2017-05-19 23:02:26
2017-05-19 16:02:26 UTC
4.2 25.10 99.16 10 ยูนนาน ประเทศจีน
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 524 กม.
2017-05-19 15:09:18
2017-05-19 08:09:18 UTC
2.4 20.16 99.00 5 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ประมาณ 35 กม.
2017-05-19 14:04:54
2017-05-19 07:04:54 UTC
2.6 18.68 97.51 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 73 กม.
2017-05-19 01:58:28
2017-05-18 18:58:28 UTC
3.7 22.05 98.99 10 พรมแดนประเทศพม่า-จีน
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 202 กม.
2017-05-19 00:06:40
2017-05-18 17:06:40 UTC
2.0 18.99 98.55 3 อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่
2017-05-18 23:22:09
2017-05-18 16:22:09 UTC
2.9 20.57 99.60 9 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 33 กม.
2017-05-18 02:21:36
2017-05-17 19:21:36 UTC
1.4 19.04 99.02 3 อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
2017-05-17 04:07:02
2017-05-16 21:07:02 UTC
2.7 20.94 98.46 3 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ประมาณ 138 กม.
2017-05-16 21:04:39
2017-05-16 14:04:39 UTC
4.6 11.50 95.25 10 หมู่เกาะอันดามัน ,ประเทศอินเดีย
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี ประมาณ 513 กม.
2017-05-15 03:45:32
2017-05-14 20:45:32 UTC
1.8 19.44 99.19 5 อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

แผ่นดินไหวในประเทศและใกล้เคียงทั้งหมด