หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว   วันอังคารที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2562   
source : Geofon , View on Longdo Mapวัน-เวลา *ประเทศไทย ขนาด Lat. Long. ลึก(Km.) บริเวณศูนย์กลาง
2019-06-24 20:24:28
2019-06-24 13:24:28 UTC
4.9 24.920 101.930 67 ยูนนาน ประเทศจีน
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ ต.ริมโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย ประมาณ 531 กม.
2019-06-23 08:18:38
2019-06-23 01:18:38 UTC
3.1 21.044 99.027 10 พรมแดนประเทศพม่า - จีน
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 112 กม.
2019-06-23 08:18:01
2019-06-23 01:18:01 UTC
3.4 21.107 99.247 10 พรมแดนประเทศพม่า-จีน
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 99 กม.
2019-06-22 17:42:36
2019-06-22 10:42:36 UTC
4.0 21.147 103.026 10 ประเทศเวียดนาม
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ บ้านน้ำช้าง ต.ขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน ประมาณ 260 กม.
2019-06-20 03:57:34
2019-06-19 20:57:34 UTC
1.4 18.537 98.523 2 อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
2019-06-19 19:05:13
2019-06-19 12:05:13 UTC
4.3 7.273 94.261 10 หมู่เกาะนิโคบาร์ ประเทศอินเดีย
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.เมือง จ.ภูเก็ต ประมาณ 460 กม.
2019-06-19 09:31:28
2019-06-19 02:31:28 UTC
2.0 19.690 99.443 1 อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
2019-06-18 17:55:45
2019-06-18 10:55:45 UTC
3.0 18.925 96.609 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 141 กม.
2019-06-18 11:28:22
2019-06-18 04:28:22 UTC
4.2 17.904 96.281 8 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 175 กม.
2019-06-18 01:17:02
2019-06-17 18:17:02 UTC
2.3 20.455 99.889 5 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 2 กม.
2019-06-16 11:56:04
2019-06-16 04:56:04 UTC
3.4 20.726 98.762 3 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ประมาณ 101 กม.
2019-06-16 07:49:24
2019-06-16 00:49:24 UTC
3.3 18.166 96.226 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 180 กม.
2019-06-16 04:51:27
2019-06-15 21:51:27 UTC
4.0 13.179 93.646 10 หมู่เกาะอันดามัน ประเทศอินเดีย
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี ประมาณ 603 กม.
2019-06-15 22:41:26
2019-06-15 15:41:26 UTC
2.1 18.575 98.505 3 อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
2019-06-11 01:51:52
2019-06-10 18:51:52 UTC
1.9 19.673 99.446 1.5 อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
2019-06-10 23:34:59
2019-06-10 16:34:59 UTC
4.2 9.804 94.461 10 หมู่เกาะนิโคบาร์ ประเทศอินเดีย
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.เมือง จ.พังงา ประมาณ 471 กม.
2019-06-10 21:30:02
2019-06-10 14:30:02 UTC
3.2 21.408 97.816 6 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 214 กม.
2019-06-10 21:07:23
2019-06-10 14:07:23 UTC
3.9 20.327 99.019 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ประมาณ 50 กม.
2019-06-10 20:55:10
2019-06-10 13:55:10 UTC
2.9 20.455 98.957 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ประมาณ 65 กม.
2019-06-10 03:26:54
2019-06-09 20:26:54 UTC
2.4 20.065 98.145 1 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 61 กม.

แผ่นดินไหวในประเทศและใกล้เคียงทั้งหมด