หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว   วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561   
source : Geofon , View on Longdo Mapวัน-เวลา *ประเทศไทย ขนาด Lat. Long. ลึก(Km.) บริเวณศูนย์กลาง
2018-07-20 13:36:35
2018-07-20 06:36:35 UTC
4.0 15.06 96.69 10 ทะเลอันดามัน
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.พบพระ จ.ตาก ประมาณ 260 กม.
2018-07-20 02:41:34
2018-07-19 19:41:34 UTC
3.4 21.34 102.13 1 ประเทศลาว
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ ต.ริมโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย ประมาณ 214 กม.
2018-07-20 00:54:50
2018-07-19 17:54:50 UTC
2.3 20.61 99.74 2 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 24 กม.
2018-07-18 11:37:30
2018-07-18 04:37:30 UTC
2.5 18.95 97.67 2 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 32 กม.
2018-07-17 04:17:19
2018-07-16 21:17:19 UTC
2.4 20.18 98.03 5 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 77 กม.
2018-07-13 19:08:00
2018-07-13 12:08:00 UTC
4.7 18.87 94.85 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 325 กม.
2018-07-12 09:40:16
2018-07-12 02:40:16 UTC
4.4 15.48 94.43 73 ชายฝั่่งตอนใต้ของประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.แม่สอด จ.ตาก ประมาณ 464 กม.
2018-07-12 01:31:29
2018-07-11 18:31:29 UTC
2.6 20.60 99.50 9 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ประมาณ 81 กม.
2018-07-09 02:58:20
2018-07-08 19:58:20 UTC
2.9 21.66 99.52 7 พรมแดนประเทศพม่า-จีน
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 141 กม.
2018-07-07 07:44:29
2018-07-07 00:44:29 UTC
4.2 14.71 96.67 23 หมู่เกาะอันดามัน ประเทศอินเดีย
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี ประมาณ 275 กม.
2018-07-05 18:12:32
2018-07-05 11:12:32 UTC
4.9 14.00 95.29 10 หมู่เกาะอันดามัน ประเทศอินเดีย
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี ประมาณ 416 กม.
2018-07-05 06:14:32
2018-07-04 23:14:32 UTC
4.9 13.82 95.89 10 หมู่เกาะอันดามัน ประเทศอินเดีย
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี ประมาณ 353 กม.
2018-07-05 04:17:00
2018-07-04 21:17:00 UTC
3.8 14.58 96.47 10 หมู่เกาะอันดามัน ประเทศอินเดีย
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี ประมาณ 293 กม.
2018-07-05 03:34:54
2018-07-04 20:34:54 UTC
5.2 14.62 96.36 10 หมู่เกาะอันดามัน ประเทศอินเดีย
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี ประมาณ 300 กม.
2018-07-04 18:08:12
2018-07-04 11:08:12 UTC
4.9 15.35 95.25 10 ใกล้ชายฝั่งทางตอนใต้ของประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี ประมาณ 441 กม.
2018-07-04 14:12:50
2018-07-04 07:12:50 UTC
5.3 13.16 92.47 31 หมู่เกาะอันดามัน ประเทศอินเดีย
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี ประมาณ 729 กม.
2018-07-04 06:55:19
2018-07-03 23:55:19 UTC
4.7 13.31 93.42 10 หมู่เกาะอันดามัน ประเทศอินเดีย
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี ประมาณ 625 กม.
2018-07-02 16:39:55
2018-07-02 09:39:55 UTC
2.4 19.70 99.19 3 อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
2018-07-02 03:42:41
2018-07-01 20:42:41 UTC
2.0 19.82 99.83 1 อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
2018-07-01 22:10:35
2018-07-01 15:10:35 UTC
5.0 20.27 97.97 2 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 88 กม.

แผ่นดินไหวในประเทศและใกล้เคียงทั้งหมด