หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว   วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2561   
source : Geofon , View on Longdo Mapวัน-เวลา *ประเทศไทย ขนาด Lat. Long. ลึก(Km.) บริเวณศูนย์กลาง
2018-09-20 22:41:26
2018-09-20 15:41:26 UTC
4.1 17.85 97.44 2 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 54 กม.
2018-09-20 07:43:28
2018-09-20 00:43:28 UTC
2.0 19.87 99.25 5 อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
2018-09-17 08:45:57
2018-09-17 01:45:57 UTC
4.1 18.24 96.40 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 162 กม.
2018-09-16 20:21:39
2018-09-16 13:21:39 UTC
4.1 21.31 95.23 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 363 กม.
2018-09-15 07:35:33
2018-09-15 00:35:33 UTC
3.0 21.81 99.44 10 พรมแดนประเทศพม่า-จีน
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 159 กม.
2018-09-15 04:33:32
2018-09-14 21:33:32 UTC
2.9 21.66 99.12 6 พรมแดนประเทศพม่า-จีน
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 157 กม.
2018-09-14 16:19:41
2018-09-14 09:19:41 UTC
2.2 20.01 98.10 1 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 56 กม.
2018-09-12 22:06:04
2018-09-12 15:06:04 UTC
2.0 16.66 98.23 1 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.แม่สอด จ.ตาก ประมาณ 37 กม.
2018-09-11 21:23:12
2018-09-11 14:23:12 UTC
3.0 22.05 100.24 5 พรมแดนประเทศพม่า-จีน
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 183 กม.
2018-09-11 20:46:41
2018-09-11 13:46:41 UTC
2.0 19.33 98.48 1 อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน
2018-09-11 10:41:34
2018-09-11 03:41:34 UTC
2.6 20.54 98.56 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ประมาณ 97 กม.
2018-09-10 23:57:37
2018-09-10 16:57:37 UTC
4.0 23.14 94.66 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 547 กม.
2018-09-10 23:08:42
2018-09-10 16:08:42 UTC
3.4 22.98 101.60 5 มณฑลยูนนาน ประเทศจีน
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ ต.ริมโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย ประมาณ 317 กม.
2018-09-10 03:00:42
2018-09-09 20:00:42 UTC
2.1 19.59 98.92 5 อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
2018-09-09 12:27:54
2018-09-09 05:27:54 UTC
2.6 19.73 99.56 1 อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
2018-09-08 18:37:14
2018-09-08 11:37:14 UTC
3.4 19.09 97.69 21 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 37 กม.
2018-09-08 09:31:33
2018-09-08 02:31:33 UTC
5.5 23.19 101.50 10 มณฑลยูนนาน, ประเทศจีน
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ ต.ริมโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย ประมาณ 335 กม.
2018-09-07 13:30:29
2018-09-07 06:30:29 UTC
3.6 20.96 100.01 50 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 56 กม.
2018-09-06 22:41:44
2018-09-06 15:41:44 UTC
2.2 17.95 97.65 1 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 30 กม.
2018-09-04 18:32:13
2018-09-04 11:32:13 UTC
3.5 19.78 95.96 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 217 กม.

แผ่นดินไหวในประเทศและใกล้เคียงทั้งหมด