หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว   วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2562   
source : Geofon , View on Longdo Mapวัน-เวลา *ประเทศไทย ขนาด Lat. Long. ลึก(Km.) บริเวณศูนย์กลาง
2019-03-22 22:44:39
2019-03-22 15:44:39 UTC
1.8 18.99 98.98 10 อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
2019-03-22 12:26:45
2019-03-22 05:26:45 UTC
2.3 19.26 99.62 2 อ.วังเหนือ จ.ลำปาง
2019-03-22 02:11:30
2019-03-21 19:11:30 UTC
3.1 19.25 99.62 2 อ.วังเหนือ จ.ลำปาง
2019-03-21 20:42:32
2019-03-21 13:42:32 UTC
4.5 7.45 94.24 20 หมู่เกาะอันดามัน ประเทศอินเดีย
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.เมือง จ.ภูเก็ต ประมาณ 459 กม.
2019-03-21 03:46:12
2019-03-20 20:46:12 UTC
1.9 19.24 99.65 2 อ.วังเหนือ จ.ลำปาง
2019-03-20 17:27:35
2019-03-20 10:27:35 UTC
4.9 11.82 92.74 70 หมู่เกาะอันดามัน ประเทศอินเดีย
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ ย่างกุ้ง ประเทศพม่า ประมาณ 632 กม.
2019-03-18 23:54:30
2019-03-18 16:54:30 UTC
4.6 21.97 94.51 78 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 467 กม.
2019-03-18 02:37:36
2019-03-17 19:37:36 UTC
1.3 19.27 99.59 2 อ.วังเหนือ จ.ลำปาง
2019-03-18 02:03:37
2019-03-17 19:03:37 UTC
2.0 19.25 99.61 1 อ.วังเหนือ จ.ลำปาง
2019-03-17 18:54:11
2019-03-17 11:54:11 UTC
2.6 15.50 98.48 4 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.พบพระ จ.ตาก ประมาณ 101 กม.
2019-03-17 12:23:57
2019-03-17 05:23:57 UTC
2.4 15.94 98.23 4 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.พบพระ จ.ตาก ประมาณ 70 กม.
2019-03-17 03:04:14
2019-03-16 20:04:14 UTC
2.4 19.42 98.01 4 อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน
2019-03-17 03:03:29
2019-03-16 20:03:29 UTC
2.2 19.41 97.97 5 อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน
2019-03-16 16:56:50
2019-03-16 09:56:50 UTC
2.1 19.58 99.79 1 อ.พาน จ.เชียงราย
2019-03-16 05:17:55
2019-03-15 22:17:55 UTC
2.9 19.24 99.63 6 อ.วังเหนือ จ.ลำปาง
2019-03-15 20:35:14
2019-03-15 13:35:14 UTC
3.0 19.68 99.68 15 อ.พาน จ.เชียงราย
2019-03-15 07:08:58
2019-03-15 00:08:58 UTC
1.9 19.33 97.63 1 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 36 กม.
2019-03-15 04:02:29
2019-03-14 21:02:29 UTC
1.5 19.26 99.61 3 อ.วังเหนือ จ.ลำปาง
2019-03-15 03:55:54
2019-03-14 20:55:54 UTC
1.8 19.27 99.61 3 อ.วังเหนือ จ.ลำปาง
2019-03-15 03:08:19
2019-03-14 20:08:19 UTC
1.5 19.26 99.63 4 อ.วังเหนือ จ.ลำปาง

แผ่นดินไหวในประเทศและใกล้เคียงทั้งหมด