หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว   วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561   
source : Geofon , View on Longdo Mapวัน-เวลา *ประเทศไทย ขนาด Lat. Long. ลึก(Km.) บริเวณศูนย์กลาง
2018-11-16 10:37:29
2018-11-16 03:37:29 UTC
1.9 19.70 99.72 1 อ.พาน จ.เชียงราย
2018-11-16 10:14:20
2018-11-16 03:14:20 UTC
2.0 19.74 99.69 1 อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
2018-11-16 08:55:45
2018-11-16 01:55:45 UTC
3.3 19.70 99.72 1 อ.พาน จ.เชียงราย
2018-11-13 09:10:33
2018-11-13 02:10:33 UTC
4.0 5.09 97.06 10 ตอนเหนือของเกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.เมือง จ.ภูเก็ต ประมาณ 344 กม.
2018-11-13 07:26:56
2018-11-13 00:26:56 UTC
2.5 18.27 96.42 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 160 กม.
2018-11-11 03:56:42
2018-11-10 20:56:42 UTC
2.8 17.15 98.22 3 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.แม่สอด จ.ตาก ประมาณ 61 กม.
2018-11-11 02:24:13
2018-11-10 19:24:13 UTC
2.3 20.81 100.28 2 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ ต.ริมโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย ประมาณ 49 กม.
2018-11-09 02:57:47
2018-11-08 19:57:47 UTC
2.9 17.19 98.37 5 อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
2018-11-08 23:56:12
2018-11-08 16:56:12 UTC
2.2 19.75 99.60 3 อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
2018-11-06 02:48:41
2018-11-05 19:48:41 UTC
4.0 19.89 95.92 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 225 กม.
2018-11-05 23:01:16
2018-11-05 16:01:16 UTC
2.3 20.49 98.30 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 108 กม.
2018-11-03 12:26:27
2018-11-03 05:26:27 UTC
2.1 18.99 99.02 1 อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
2018-11-01 19:38:34
2018-11-01 12:38:34 UTC
2.9 18.53 99.44 6 อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
2018-10-31 19:51:40
2018-10-31 12:51:40 UTC
3.9 19.75 102.15 1 ประเทศลาว
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ บ้านน้ำช้าง ต.ขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน ประมาณ 101 กม.
2018-10-30 22:52:09
2018-10-30 15:52:09 UTC
2.0 18.95 99.02 3 อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
2018-10-30 20:03:55
2018-10-30 13:03:55 UTC
2.8 21.27 98.67 5 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 156 กม.
2018-10-30 18:22:50
2018-10-30 11:22:50 UTC
1.3 19.02 98.98 1 อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
2018-10-29 09:21:02
2018-10-29 02:21:02 UTC
3.4 18.85 96.55 3 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 147 กม.
2018-10-28 23:53:45
2018-10-28 16:53:45 UTC
4.5 8.80 93.98 10 หมู่เกาะนิโคบาร์ ประเทศอินเดีย
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.เมือง จ.ภูเก็ต ประมาณ 495 กม.
2018-10-28 07:13:55
2018-10-28 00:13:55 UTC
1.7 18.99 99.02 1 อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

แผ่นดินไหวในประเทศและใกล้เคียงทั้งหมด