หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว   วันพุธที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2561   

แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว

    ติดต่อ
       Earthquake Hotline
       1182 กด 3
       02-366-9410
       02-399-0969
       02-399-4547
       Fax.
       02-399-0968
       02-399-0974
       Email
      

ติดต่อสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว

4353 สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา ถนนสุขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

หมายเลขโทรศัพท์
           ผู้อำนวยการสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
           02-399-0975 , ภายใน 6382

           ศูนย์ปฏิบัติการแผ่นดินไหว (Earthquake Operating Center)
           ส่วนเฝ้าระวังและติดตามแผ่นดินไหวและสึนามิ (ตผ.)
           Earthquake Hotline 24hr.
           1182 กด 0 กด 4
           02-366-9410
           02-399-0969
           02-399-4547
           ภายใน 6381

           ผู้อำนวยการส่วนเฝ้าระวังและติดตามแผ่นดินไหวและสึนามิ
           02-399-4701

           ธุรการ
           02-399-0972 , ภายใน 6380

           ส่วนประมวลผลข้อมูลและสถิติแผ่นดินไหว (ปผ.)
           ส่วนวิจัยและพัฒนาแผ่นดินไหวและสึนามิ (วพ.)
           02-398-5322 , ภายใน 6383

หมายเลขโทรสาร
02-399-0968 ( ศูนย์ปฏิบัติการแผ่นดินไหว , ตผ. )
02-398-5322 ( ชั้น 3 ธุรการ , ปผ. , วพ. )

Email
ดูแผนที่ สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว ในขนาดที่ใหญ่กว่า