อ่างเก็บน้ำสอง จ.แพร่     Lat: 18.498912 , Long: 100.229325  สงวนลิขสิทธิ์ © สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา
  * เป็นการแสดงรูปคลื่นการตรวจวัดคลื่นไหวสะเทือนจากสถานีตรวจวัดของบางสถานีจากระบบทั้งหมดเท่านั้น ไม่สามารถใช้อ้างอิงได้ว่าเป็นคลื่นแผ่นดินไหวขนาดความรุนแรงเท่าใหร่
    เนื่องจากมีการกรองรูปคลื่นโดยการลดทอนหรือขยายช่วงกว้างของคลื่น (amplitude) เพื่อใช้ในการแสดงผลเชิงเฝ้าระวังหรือสังเกตการณ์เท่านั้น