หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว   วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560   

แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว

    ติดต่อ
       Earthquake Hotline
       1182 กด 3
       02-366-9410
       02-399-0969
       02-399-4547
       Fax.
       02-399-0968
       02-399-0974
       Email
      

เหตุการณ์แผ่นดินไหวในประเทศและใกล้เคียง

  [ คลิกที่เหตุการณ์เพื่อดูรายละเอียด ]
  Phase (Phase Count) คือ จำนวนสถานีตรวจวัดแผ่นดินไหวที่ใช้ในการคำนวนหาศูนย์กลาง
   เหตุการณ์ที่มีผู้รู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือน
วัน-เวลา *ประเทศไทย ขนาด Lat. Long. ลึก(km.) Phase บริเวณศูนย์กลาง
2017-11-17 23:16:30
2017-11-17 16:16:30 UTC
4.2 15.06 107.09 10 10 ตอนใต้ของประเทศลาว
2017-11-17 17:29:04
2017-11-17 10:29:04 UTC
2.7 19.70 99.71 3 9 อ.พาน จ.เชียงราย
2017-11-16 20:04:30
2017-11-16 13:04:30 UTC
2.6 20.56 99.00 8 11 ประเทศพม่า
2017-11-16 19:52:04
2017-11-16 12:52:04 UTC
2.9 19.39 99.49 6 17 อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
2017-11-16 04:05:34
2017-11-15 21:05:34 UTC
4.0 15.51 97.26 10 14 ประเทศพม่า
2017-11-15 08:39:18
2017-11-15 01:39:18 UTC
3.8 18.22 95.06 10 11 ประเทศพม่า
2017-11-15 05:36:18
2017-11-14 22:36:18 UTC
3.8 21.28 99.55 5 8 พรมแดนประเทศพม่า-จีน
2017-11-14 04:31:42
2017-11-13 21:31:42 UTC
1.7 20.11 99.79 3 7 อ.แม่จัน จ.เชียงราย
2017-11-12 08:16:58
2017-11-12 01:16:58 UTC
4.2 16.63 95.07 123 12 ประเทศพม่า
2017-11-10 22:40:42
2017-11-10 15:40:42 UTC
2.5 20.55 98.05 10 7 ประเทศพม่า
2017-11-10 01:46:43
2017-11-09 18:46:43 UTC
2.6 20.54 98.93 10 11 ประเทศพม่า
2017-11-09 10:26:34
2017-11-09 03:26:34 UTC
2.4 20.39 98.91 2 8 ประเทศพม่า
2017-11-09 06:54:18
2017-11-08 23:54:18 UTC
3.3 20.42 98.99 3 19 ประเทศพม่า
2017-11-09 06:29:17
2017-11-08 23:29:17 UTC
4.4 20.44 98.95 10 9 ประเทศพม่า
2017-11-09 02:07:56
2017-11-08 19:07:56 UTC
1.8 19.37 99.58 1 12 อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
2017-11-05 06:36:50
2017-11-04 23:36:50 UTC
2.1 19.91 97.94 10 5 ประเทศพม่า
2017-11-05 03:29:37
2017-11-04 20:29:37 UTC
4.1 21.59 95.88 10 9 ประเทศพม่า
2017-11-03 13:52:11
2017-11-03 06:52:11 UTC
3.7 22.66 96.29 10 7 ประเทศพม่า
2017-10-30 19:10:24
2017-10-30 12:10:24 UTC
2.2 20.00 98.06 10 6 ประเทศพม่า
2017-10-29 14:30:11
2017-10-29 07:30:11 UTC
2.4 19.19 99.08 4 11 อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
เหตุการณ์ที่ 1 to 20 of 4581เหตุการณ์ที่ 1 to 20 of 4581