หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว   วันพุธที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2561   
แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว

    ติดต่อ
       Earthquake Hotline
       1182 กด 3
       02-366-9410
       02-399-0969
       02-399-4547
       Fax.
       02-399-0968
       02-399-0974
       Email
      

เหตุการณ์แผ่นดินไหวในประเทศและใกล้เคียง

  [ คลิกที่เหตุการณ์เพื่อดูรายละเอียด ]
  Phase (Phase Count) คือ จำนวนสถานีตรวจวัดแผ่นดินไหวที่ใช้ในการคำนวนหาศูนย์กลาง
   เหตุการณ์ที่มีผู้รู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือน
วัน-เวลา *ประเทศไทย ขนาด Lat. Long. ลึก(km.) Phase บริเวณศูนย์กลาง
2018-04-24 19:23:34
2018-04-24 12:23:34 UTC
5.1 18.28 96.21 10 25 ประเทศพม่า
2018-04-24 01:01:25
2018-04-23 18:01:25 UTC
4.9 13.21 91.96 150 14 หมู่เกาะอันดามัน ประเทศอินเดีย
2018-04-23 18:35:16
2018-04-23 11:35:16 UTC
2.6 18.11 96.40 10 13 ประเทศพม่า
2018-04-23 06:20:04
2018-04-22 23:20:04 UTC
1.7 19.53 99.62 2 11 อ.พาน จ.เชียงราย
2018-04-23 01:31:45
2018-04-22 18:31:45 UTC
5.0 18.25 96.17 10 24 ประเทศพม่า
2018-04-22 15:26:33
2018-04-22 08:26:33 UTC
2.6 21.34 99.33 7 9 ประเทศพม่า
2018-04-22 06:35:57
2018-04-21 23:35:57 UTC
3.5 18.28 96.32 10 15 ประเทศพม่า
2018-04-22 05:41:12
2018-04-21 22:41:12 UTC
4.9 18.28 96.10 10 20 ประเทศพม่า
2018-04-22 02:11:21
2018-04-21 19:11:21 UTC
4.2 18.41 96.41 10 8 ประเทศพม่า
2018-04-22 00:03:37
2018-04-21 17:03:37 UTC
3.1 18.23 96.48 10 12 ประเทศพม่า
2018-04-21 21:46:48
2018-04-21 14:46:48 UTC
2.6 20.09 97.98 10 6 ประเทศพม่า
2018-04-21 08:44:37
2018-04-21 01:44:37 UTC
3.1 18.06 96.18 10 4 ประเทศพม่า
2018-04-21 08:11:54
2018-04-21 01:11:54 UTC
3.9 18.21 96.28 10 6 ประเทศพม่า
2018-04-21 05:29:24
2018-04-20 22:29:24 UTC
5.1 18.33 96.37 10 83 ประเทศพม่า
2018-04-20 23:16:39
2018-04-20 16:16:39 UTC
2.5 16.14 99.04 2 8 อ.อุ้มผาง จ.ตาก
2018-04-20 09:10:47
2018-04-20 02:10:47 UTC
3.4 21.03 98.42 10 9 ประเทศพม่า
2018-04-20 02:25:05
2018-04-19 19:25:05 UTC
2.4 19.54 99.56 6 11 อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
2018-04-18 14:55:46
2018-04-18 07:55:46 UTC
4.2 16.60 96.68 10 10 ประเทศพม่า
2018-04-18 04:07:26
2018-04-17 21:07:26 UTC
2.3 18.12 97.97 2 14 อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
2018-04-17 23:45:02
2018-04-17 16:45:02 UTC
2.1 20.04 98.19 3 15 ประเทศพม่า
เหตุการณ์ที่ 1 to 20 of 4875เหตุการณ์ที่ 1 to 20 of 4875