แจ้งข้อมูลรู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือน
วันที่และเวลาที่รู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนโดยประมาณ
เวลา : น. *เวลาประเทศไทย


TMD Call Center โทร. 1182 กด 0 กด 4
สายด่วนแผ่นดินไหว โทร.
02-366-9410 , 02-399-0969 , 02-399-4547

เแผ่นดินไหวทั่วโลก
แผ่นดินไหวภายในประเทศ