หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว   วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560   

แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว

    ติดต่อ
       Earthquake Hotline
       1182 กด 0 กด 4
       02-366-9410
       02-399-0969
       02-399-4547
       Fax.
       02-399-0968
       02-399-0974
       Email
      
เตรียมตัวเตรียมใจ ลดภัยพิบัติ
Thai Weather
Thai Weather Thai Weather


กรมอุตุนิยมวิทยา

ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

เครือข่ายเพื่อนเตือนภัยแห่งประเทศไทย


วัน-เวลา *ประเทศไทย ขนาด Lat. Long. ลึก(Km.) บริเวณศูนย์กลาง
2017-02-23 00:28:25
2017-02-22 17:28:25 UTC
3.3 20.55 102.97 10 ประเทศลาว
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ บ้านน้ำช้าง ต.ขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน ประมาณ 215 กม.
2017-02-22 23:33:02
2017-02-22 16:33:02 UTC
3.7 20.04 95.53 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 268 กม.
2017-02-22 20:38:37
2017-02-22 13:38:37 UTC
2.5 20.96 98.91 2 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 117 กม.
2017-02-22 02:22:02
2017-02-21 19:22:02 UTC
2.0 20.67 100.00 1 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 28 กม.
2017-02-21 22:18:11
2017-02-21 15:18:11 UTC
1.7 20.16 99.85 2 อ.แม่จัน จ.เชียงราย
2017-02-21 18:26:52
2017-02-21 11:26:52 UTC
4.2 22.82 96.37 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ เนปยีดอ ประเทศพม่า ประมาณ 375 กม.
2017-02-21 03:26:51
2017-02-20 20:26:51 UTC
2.9 20.10 101.75 3 ประเทศลาว
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ บ้านน้ำช้าง ต.ขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน ประมาณ 84 กม.
2017-02-20 23:02:38
2017-02-20 16:02:38 UTC
2.6 21.08 98.80 3 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 133 กม.
2017-02-19 09:31:39
2017-02-19 02:31:39 UTC
1.3 18.59 98.52 1 อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
2017-02-18 23:46:55
2017-02-18 16:46:55 UTC
1.5 16.10 98.73 5 อ.อุ้มผาง จ.ตาก
2017-02-18 12:28:55
2017-02-18 05:28:55 UTC
2.8 20.81 98.28 2 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ประมาณ 139 กม.
2017-02-17 02:26:19
2017-02-16 19:26:19 UTC
4.1 16.63 97.75 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.แม่สอด จ.ตาก ประมาณ 88 กม.
2017-02-14 02:53:09
2017-02-13 19:53:09 UTC
2.3 17.89 97.61 1 พม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 35 กม.
2017-02-14 00:11:21
2017-02-13 17:11:21 UTC
4.8 3.38 98.49 10 ตอนเหนือหมู่เกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.เมือง จ.สตูล ประมาณ 405 กม.
2017-02-13 20:41:18
2017-02-13 13:41:18 UTC
1.6 18.58 98.50 1 อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
2017-02-13 14:21:18
2017-02-13 07:21:18 UTC
3.1 17.54 98.20 5 อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
2017-02-13 06:17:12
2017-02-12 23:17:12 UTC
2.9 18.63 98.55 1 อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
2017-02-13 02:41:15
2017-02-12 19:41:15 UTC
2.4 20.50 98.46 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ประมาณ 102 กม.
2017-02-12 17:45:15
2017-02-12 10:45:15 UTC
2.5 20.13 97.83 1 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 80 กม.
2017-02-11 11:24:43
2017-02-11 04:24:43 UTC
4.9 3.13 98.72 10 ตอนเหนือหมู่เกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย
ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของ อ.เมือง จ.ภูเก็ต ประมาณ 531 กม.

แผ่นดินไหวในประเทศและใกล้เคียงทั้งหมด

วัน-เวลา *ประเทศไทย ขนาด Lat. Long. ลึก(Km.) บริเวณศูนย์กลาง
2017-02-24 20:41:14
2017-02-24 13:41:14 UTC
4.8 12.66 -87.74 71 Near Coast of Nicaragua
2017-02-24 19:50:59
2017-02-24 12:50:59 UTC
4.5 36.30 70.03 130 Hindu Kush Region, Afghanistan
2017-02-24 19:28:26
2017-02-24 12:28:26 UTC
4.7 49.65 -129.17 10 Vancouver Island, Canada Region
2017-02-24 19:02:50
2017-02-24 12:02:50 UTC
5.1 24.05 93.49 55 Myanmar-India Border Region
2017-02-24 17:54:13
2017-02-24 10:54:13 UTC
4.5 6.79 -73.07 143 Northern Colombia
2017-02-24 17:24:06
2017-02-24 10:24:06 UTC
4.9 51.44 176.28 10 Rat Islands, Aleutian Islands
2017-02-24 16:44:18
2017-02-24 09:44:18 UTC
4.8 -9.54 159.78 25 Solomon Islands
2017-02-24 15:22:36
2017-02-24 08:22:36 UTC
4.9 4.69 96.89 174 Northern Sumatra, Indonesia
2017-02-24 12:59:08
2017-02-24 05:59:08 UTC
5.2 -55.26 -30.75 10 South Sandwich Islands Region
2017-02-24 10:11:43
2017-02-24 03:11:43 UTC
4.8 -15.78 -71.49 141 Southern Peru
แผ่นดินไหวทั่วโลกทั้งหมด

เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การแปลผลคลื่นแผ่นดินไหว"

ข้อปฏิบัติ ป้องกันภัยแผ่นดินไหว สึนามิ

ภัยแผ่นดินไหวในประเทศไทย และการเตรียมพร้อมรับมือ

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแผ่นดินไหว


          ภัยแผ่นดินไหวยังคงเป็นภัยธรรมชาติที่ยังไม่สามารถพยากรณ์ได้ การป้องกันและบรรเทาภัยแผ่นดินไหวที่มีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีและความรู้ในปัจจุบัน จำเป็นต้องการข้อมูลความสั่นสะเทือนของพื้นดินที่ถูกต้องจากระบบตรวจวัดที่มีมาตรฐาน สำหรับงานด้านแผ่นดินไหวและวิศวกรรมแผ่นดินไหว ปัจจุบันหน่วยงานที่มีระบบเครื่อข่ายตรวจความสั่นสะเทือนในระดับชาติและเป็นมาตรฐานสากล ได้แก่ สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา ทำหน้าที่ในการตรวจและวิเคราะห์แผ่นดินไหวทั้งภายในและต่างประเทศ โดยมีเครือข่ายสถานีตรวจแผ่นดินไหวแบบอัตโนมัติ สถานีตรวจวัดอัตราเร่งของพื้นดิน สถานีวัดการเคลื่อนตัวของเปลือกโลก และสถานีวัดระดับน้ำทะเล ติดตั้งอยู่ทั่วประเทศไทย เพื่อตรวจวัด เฝ้าระวัง และให้บริการข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องภัยแผ่นดินไหวในประเทศอย่างต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง ตลอดจนแจ้งเตือนภัยให้กับพื้นที่เสียงภัยกรณีเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ในทะเล
          การเตรียมการล่วงหน้าเพื่องานป้องกันภัยแผ่นดินไหว เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งจำเป็นต้องเตรียมพร้อมก่อนล่วงหน้าเหตุการณ์ ขณะเกิดเหตุการณ์ และหลังเหตุการณ์ จำเป็นต้องมีการวางแผน ทั้งทางด้านนโยบาย ด้านปฏิบัติการ ด้านวิชาการ วิเคราะห์วิจัย และด้านมวลชนเพื่อให้ประชาชนมีความรู้ในการปฏิบัติตนอย่างไรเมื่อเกิดภัย เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งที่จะบรรลุถึง วัตถุประสงค์ และภารกิจ ข้างต้น แม้ว่าจากสถิติในอดีตประเทศไทยจัดว่าอยู่ในบริเวณที่มีความเสี่ยงภัยแผ่นดินไหวน้อยกว่าบริเวณอื่นๆ ของโลก แต่มิได้หมายความว่า ประเทศไทยปลอดภัยจากภัยแผ่นดินไหว