หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว   วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2560   

แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว

    ติดต่อ
       Earthquake Hotline
       1182 กด 3
       02-366-9410
       02-399-0969
       02-399-4547
       Fax.
       02-399-0968
       02-399-0974
       Email
      
เตรียมตัวเตรียมใจ ลดภัยพิบัติ
Thai Weather
Thai Weather Thai Weather


กรมอุตุนิยมวิทยา

ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

เครือข่ายเพื่อนเตือนภัยแห่งประเทศไทย


วัน-เวลา *ประเทศไทย ขนาด Lat. Long. ลึก(Km.) บริเวณศูนย์กลาง
2017-07-25 02:18:46
2017-07-24 19:18:46 UTC
1.8 19.74 99.72 4 อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
2017-07-18 00:40:10
2017-07-17 17:40:10 UTC
2.9 20.74 99.52 1 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 51 กม.
2017-07-17 20:23:03
2017-07-17 13:23:03 UTC
4.3 20.76 93.69 38 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอนประมาณ 476 กม.
2017-07-17 03:02:26
2017-07-16 20:02:26 UTC
1.4 19.76 99.54 1 อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
2017-07-16 18:01:44
2017-07-16 11:01:44 UTC
2.3 20.72 100.09 1 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 38 กม.
2017-07-16 12:46:35
2017-07-16 05:46:35 UTC
2.3 20.68 100.08 1 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 34 กม.
2017-07-16 06:25:57
2017-07-15 23:25:57 UTC
1.9 19.39 99.47 2 อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
2017-07-16 04:34:39
2017-07-15 21:34:39 UTC
2.4 20.72 100.98 2 ประเทศลาว
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ ต.ริมโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย ประมาณ 76 กม.
2017-07-16 04:13:29
2017-07-15 21:13:29 UTC
4.9 24.55 94.52 10 พรมแดน ประเทศพม่า-อินเดีย
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 678 กม.
2017-07-15 11:30:49
2017-07-15 04:30:49 UTC
2.3 18.91 98.90 2 อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
2017-07-15 08:06:48
2017-07-15 01:06:48 UTC
2.9 20.37 98.29 2 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 94 กม.
2017-07-15 02:26:27
2017-07-14 19:26:27 UTC
3.9 23.19 101.95 10 มณฑลยูนนาน ประเทศจีน
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ ต.ริมโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย ประมาณ 354 กม.
2017-07-14 05:18:40
2017-07-13 22:18:40 UTC
3.9 14.35 94.02 96 ใกล้ชายฝั่งทางตอนใต้ของประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ ย่างกุ้ง ประเทศพม่า ประมาณ 326 กม.
2017-07-13 22:08:36
2017-07-13 15:08:36 UTC
1.6 19.35 99.50 1 อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
2017-07-13 21:04:03
2017-07-13 14:04:03 UTC
4.3 23.15 100.17 21 มณฑลยูนนาน ประเทศจีน
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 303 กม.
2017-07-13 12:03:43
2017-07-13 05:03:43 UTC
4.7 23.31 94.73 59 พรมแดน ประเทศพม่า-อินเดีย
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 557 กม.
2017-07-12 22:07:40
2017-07-12 15:07:40 UTC
4.3 13.41 96.15 10 ทะเลอันดามัน
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี ประมาณ 333 กม.
2017-07-12 20:02:47
2017-07-12 13:02:47 UTC
2.8 20.72 101.39 5 ประเทศลาว
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย ประมาณ 114 กม.
2017-07-12 17:38:08
2017-07-12 10:38:08 UTC
3.8 22.07 101.28 10 พรมแดนประเทศพม่า-จีน
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ ต.ริมโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย ประมาณ 212 กม.
2017-07-12 09:40:04
2017-07-12 02:40:04 UTC
3.3 20.39 98.02 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 99 กม.

แผ่นดินไหวในประเทศและใกล้เคียงทั้งหมด

วัน-เวลา *ประเทศไทย ขนาด Lat. Long. ลึก(Km.) บริเวณศูนย์กลาง
2017-07-25 19:08:04
2017-07-25 12:08:04 UTC
4.9 39.49 141.99 54 Eastern Honshu, Japan
2017-07-25 14:13:40
2017-07-25 07:13:40 UTC
5.2 -34.62 179.74 89 South of Kermadec Islands
2017-07-25 08:11:19
2017-07-25 01:11:19 UTC
5.2 -23.27 -175.10 10 Tonga Islands Region
2017-07-25 02:11:11
2017-07-24 19:11:11 UTC
4.7 54.19 169.33 10 Komandorskiye Ostrova Region
2017-07-25 01:33:50
2017-07-24 18:33:50 UTC
4.9 -47.34 -11.81 10 Southern Mid Atlantic Ridge
2017-07-25 01:09:14
2017-07-24 18:09:14 UTC
4.6 40.16 143.46 10 Off East Coast of Honshu, Japan
2017-07-24 22:50:13
2017-07-24 15:50:13 UTC
5.6 -61.52 160.98 10 Balleny Islands Region
2017-07-24 22:04:39
2017-07-24 15:04:39 UTC
4.9 -35.71 178.56 10 Off E. Coast of N. Island, N.Z.
2017-07-24 20:25:01
2017-07-24 13:25:01 UTC
4.7 6.69 -73.09 148 Northern Colombia
2017-07-24 19:10:45
2017-07-24 12:10:45 UTC
4.7 54.45 168.94 10 Komandorskiye Ostrova Region
แผ่นดินไหวทั่วโลกทั้งหมด

ลักษณะเฉพาะของรูปแบบไหวสะเทือนบริเวณชายแดนประเทศไทย-ลาว-พม่า

เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การแปลผลคลื่นแผ่นดินไหว"

ข้อปฏิบัติ ป้องกันภัยแผ่นดินไหว สึนามิ

ภัยแผ่นดินไหวในประเทศไทย และการเตรียมพร้อมรับมือ

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแผ่นดินไหว


          ภัยแผ่นดินไหวยังคงเป็นภัยธรรมชาติที่ยังไม่สามารถพยากรณ์ได้ การป้องกันและบรรเทาภัยแผ่นดินไหวที่มีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีและความรู้ในปัจจุบัน จำเป็นต้องการข้อมูลความสั่นสะเทือนของพื้นดินที่ถูกต้องจากระบบตรวจวัดที่มีมาตรฐาน สำหรับงานด้านแผ่นดินไหวและวิศวกรรมแผ่นดินไหว ปัจจุบันหน่วยงานที่มีระบบเครื่อข่ายตรวจความสั่นสะเทือนในระดับชาติและเป็นมาตรฐานสากล ได้แก่ สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา ทำหน้าที่ในการตรวจและวิเคราะห์แผ่นดินไหวทั้งภายในและต่างประเทศ โดยมีเครือข่ายสถานีตรวจแผ่นดินไหวแบบอัตโนมัติ สถานีตรวจวัดอัตราเร่งของพื้นดิน สถานีวัดการเคลื่อนตัวของเปลือกโลก และสถานีวัดระดับน้ำทะเล ติดตั้งอยู่ทั่วประเทศไทย เพื่อตรวจวัด เฝ้าระวัง และให้บริการข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องภัยแผ่นดินไหวในประเทศอย่างต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง ตลอดจนแจ้งเตือนภัยให้กับพื้นที่เสียงภัยกรณีเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ในทะเล
          การเตรียมการล่วงหน้าเพื่องานป้องกันภัยแผ่นดินไหว เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งจำเป็นต้องเตรียมพร้อมก่อนล่วงหน้าเหตุการณ์ ขณะเกิดเหตุการณ์ และหลังเหตุการณ์ จำเป็นต้องมีการวางแผน ทั้งทางด้านนโยบาย ด้านปฏิบัติการ ด้านวิชาการ วิเคราะห์วิจัย และด้านมวลชนเพื่อให้ประชาชนมีความรู้ในการปฏิบัติตนอย่างไรเมื่อเกิดภัย เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งที่จะบรรลุถึง วัตถุประสงค์ และภารกิจ ข้างต้น แม้ว่าจากสถิติในอดีตประเทศไทยจัดว่าอยู่ในบริเวณที่มีความเสี่ยงภัยแผ่นดินไหวน้อยกว่าบริเวณอื่นๆ ของโลก แต่มิได้หมายความว่า ประเทศไทยปลอดภัยจากภัยแผ่นดินไหว