หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว   วันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2560   

แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว

    ติดต่อ
       Earthquake Hotline
       1182 กด 0 กด 4
       02-366-9410
       02-399-0969
       02-399-4547
       Fax.
       02-399-0968
       02-399-0974
       Email
      
เตรียมตัวเตรียมใจ ลดภัยพิบัติ
Thai Weather
Thai Weather Thai Weather


กรมอุตุนิยมวิทยา

ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

เครือข่ายเพื่อนเตือนภัยแห่งประเทศไทย


วัน-เวลา *ประเทศไทย ขนาด Lat. Long. ลึก(Km.) บริเวณศูนย์กลาง
2017-05-26 23:28:35
2017-05-26 16:28:35 UTC
3.0 20.57 99.95 2 ประเทศพม่า
ทางทิศเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 16 กม.
2017-05-25 19:00:56
2017-05-25 12:00:56 UTC
4.4 15.68 96.11 10 ใกล้ชายฝั่งทางตอนใต้ของประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.พบพระ จ.ตาก ประมาณ 287 กม.
2017-05-25 18:23:38
2017-05-25 11:23:38 UTC
3.3 21.21 98.35 5 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ประมาณ 169 กม.
2017-05-25 05:23:58
2017-05-24 22:23:58 UTC
3.1 20.26 98.20 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 82 กม.
2017-05-25 05:21:58
2017-05-24 22:21:58 UTC
3.1 20.34 98.19 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 91กม.
2017-05-24 12:58:42
2017-05-24 05:58:42 UTC
3.4 8.05 98.48 2 อ.เกาะยาว จ.พังงา
2017-05-23 01:00:23
2017-05-22 18:00:23 UTC
2.2 20.47 100.03 3 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 16 กม.
2017-05-22 08:14:36
2017-05-22 01:14:36 UTC
4.0 19.23 97.49 1 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 65 กม.
2017-05-21 05:59:04
2017-05-20 22:59:04 UTC
2.0 19.26 98.35 5 อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน
2017-05-20 01:29:51
2017-05-19 18:29:51 UTC
2.5 20.30 97.88 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 95 กม.
2017-05-19 23:02:26
2017-05-19 16:02:26 UTC
4.2 25.10 99.16 10 ยูนนาน ประเทศจีน
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 524 กม.
2017-05-19 15:09:18
2017-05-19 08:09:18 UTC
2.4 20.16 99.00 5 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ประมาณ 35 กม.
2017-05-19 14:04:54
2017-05-19 07:04:54 UTC
2.6 18.68 97.51 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 73 กม.
2017-05-19 01:58:28
2017-05-18 18:58:28 UTC
3.7 22.05 98.99 10 พรมแดนประเทศพม่า-จีน
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 202 กม.
2017-05-19 00:06:40
2017-05-18 17:06:40 UTC
2.0 18.99 98.55 3 อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่
2017-05-18 23:22:09
2017-05-18 16:22:09 UTC
2.9 20.57 99.60 9 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 33 กม.
2017-05-18 02:21:36
2017-05-17 19:21:36 UTC
1.4 19.04 99.02 3 อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
2017-05-17 04:07:02
2017-05-16 21:07:02 UTC
2.7 20.94 98.46 3 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ประมาณ 138 กม.
2017-05-16 21:04:39
2017-05-16 14:04:39 UTC
4.6 11.50 95.25 10 หมู่เกาะอันดามัน ,ประเทศอินเดีย
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี ประมาณ 513 กม.
2017-05-15 03:45:32
2017-05-14 20:45:32 UTC
1.8 19.44 99.19 5 อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

แผ่นดินไหวในประเทศและใกล้เคียงทั้งหมด

วัน-เวลา *ประเทศไทย ขนาด Lat. Long. ลึก(Km.) บริเวณศูนย์กลาง
2017-05-27 02:29:45
2017-05-26 19:29:45 UTC
4.7 -7.61 128.26 147 Banda Sea
2017-05-27 02:09:20
2017-05-26 19:09:20 UTC
4.7 39.48 71.43 10 Tajikistan
2017-05-26 22:23:41
2017-05-26 15:23:41 UTC
5.2 13.11 -89.85 56 El Salvador
2017-05-26 13:27:30
2017-05-26 06:27:30 UTC
5.0 -21.05 -178.71 560 Fiji Islands Region
2017-05-26 11:15:02
2017-05-26 04:15:02 UTC
4.8 -10.29 118.87 57 South of Sumbawa, Indonesia
2017-05-26 04:10:00
2017-05-25 21:10:00 UTC
4.8 -15.23 -173.42 44 Tonga Islands
2017-05-26 00:33:23
2017-05-25 17:33:23 UTC
4.8 42.07 142.84 68 Hokkaido, Japan Region
2017-05-26 00:03:52
2017-05-25 17:03:52 UTC
5.0 13.02 144.76 10 Mariana Islands
2017-05-25 22:39:02
2017-05-25 15:39:02 UTC
4.8 18.33 146.36 84 Mariana Islands
2017-05-25 21:27:07
2017-05-25 14:27:07 UTC
5.3 15.06 120.35 104 Luzon, Philippines
แผ่นดินไหวทั่วโลกทั้งหมด

ลักษณะเฉพาะของรูปแบบไหวสะเทือนบริเวณชายแดนประเทศไทย-ลาว-พม่า

เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การแปลผลคลื่นแผ่นดินไหว"

ข้อปฏิบัติ ป้องกันภัยแผ่นดินไหว สึนามิ

ภัยแผ่นดินไหวในประเทศไทย และการเตรียมพร้อมรับมือ

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแผ่นดินไหว


          ภัยแผ่นดินไหวยังคงเป็นภัยธรรมชาติที่ยังไม่สามารถพยากรณ์ได้ การป้องกันและบรรเทาภัยแผ่นดินไหวที่มีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีและความรู้ในปัจจุบัน จำเป็นต้องการข้อมูลความสั่นสะเทือนของพื้นดินที่ถูกต้องจากระบบตรวจวัดที่มีมาตรฐาน สำหรับงานด้านแผ่นดินไหวและวิศวกรรมแผ่นดินไหว ปัจจุบันหน่วยงานที่มีระบบเครื่อข่ายตรวจความสั่นสะเทือนในระดับชาติและเป็นมาตรฐานสากล ได้แก่ สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา ทำหน้าที่ในการตรวจและวิเคราะห์แผ่นดินไหวทั้งภายในและต่างประเทศ โดยมีเครือข่ายสถานีตรวจแผ่นดินไหวแบบอัตโนมัติ สถานีตรวจวัดอัตราเร่งของพื้นดิน สถานีวัดการเคลื่อนตัวของเปลือกโลก และสถานีวัดระดับน้ำทะเล ติดตั้งอยู่ทั่วประเทศไทย เพื่อตรวจวัด เฝ้าระวัง และให้บริการข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องภัยแผ่นดินไหวในประเทศอย่างต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง ตลอดจนแจ้งเตือนภัยให้กับพื้นที่เสียงภัยกรณีเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ในทะเล
          การเตรียมการล่วงหน้าเพื่องานป้องกันภัยแผ่นดินไหว เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งจำเป็นต้องเตรียมพร้อมก่อนล่วงหน้าเหตุการณ์ ขณะเกิดเหตุการณ์ และหลังเหตุการณ์ จำเป็นต้องมีการวางแผน ทั้งทางด้านนโยบาย ด้านปฏิบัติการ ด้านวิชาการ วิเคราะห์วิจัย และด้านมวลชนเพื่อให้ประชาชนมีความรู้ในการปฏิบัติตนอย่างไรเมื่อเกิดภัย เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งที่จะบรรลุถึง วัตถุประสงค์ และภารกิจ ข้างต้น แม้ว่าจากสถิติในอดีตประเทศไทยจัดว่าอยู่ในบริเวณที่มีความเสี่ยงภัยแผ่นดินไหวน้อยกว่าบริเวณอื่นๆ ของโลก แต่มิได้หมายความว่า ประเทศไทยปลอดภัยจากภัยแผ่นดินไหว