หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว   วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2562   
แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว    ติดต่อ
       Earthquake Hotline
       1182 กด 3
       02-366-9410
       02-399-0969
       02-399-4547
       Fax.
       02-399-0967
       02-399-0968
       Email
      


เตรียมตัวเตรียมใจ ลดภัยพิบัติ
Thai Weather
Thai Weather Thai Weather


กรมอุตุนิยมวิทยา

ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

เครือข่ายเพื่อนเตือนภัยแห่งประเทศไทย
วัน-เวลา *ประเทศไทย ขนาด Latitude
degrees
Longitude
degrees
ลึก
Km.
บริเวณศูนย์กลาง
2019-03-22 22:44:39
2019-03-22 15:44:39 UTC
1.8 18.99°N 98.98°E 10 อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
2019-03-22 12:26:45
2019-03-22 05:26:45 UTC
2.3 19.26°N 99.62°E 2 อ.วังเหนือ จ.ลำปาง
2019-03-22 02:11:30
2019-03-21 19:11:30 UTC
3.1 19.25°N 99.62°E 2 อ.วังเหนือ จ.ลำปาง
2019-03-21 20:42:32
2019-03-21 13:42:32 UTC
4.5 7.45°N 94.24°E 20 หมู่เกาะอันดามัน ประเทศอินเดีย
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.เมือง จ.ภูเก็ต ประมาณ 459 กม.
2019-03-21 03:46:12
2019-03-20 20:46:12 UTC
1.9 19.24°N 99.65°E 2 อ.วังเหนือ จ.ลำปาง
2019-03-20 17:27:35
2019-03-20 10:27:35 UTC
4.9 11.82°N 92.74°E 70 หมู่เกาะอันดามัน ประเทศอินเดีย
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ ย่างกุ้ง ประเทศพม่า ประมาณ 632 กม.
2019-03-18 23:54:30
2019-03-18 16:54:30 UTC
4.6 21.97°N 94.51°E 78 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 467 กม.
2019-03-18 02:37:36
2019-03-17 19:37:36 UTC
1.3 19.27°N 99.59°E 2 อ.วังเหนือ จ.ลำปาง
2019-03-18 02:03:37
2019-03-17 19:03:37 UTC
2.0 19.25°N 99.61°E 1 อ.วังเหนือ จ.ลำปาง
2019-03-17 18:54:11
2019-03-17 11:54:11 UTC
2.6 15.5°N 98.48°E 4 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.พบพระ จ.ตาก ประมาณ 101 กม.
2019-03-17 12:23:57
2019-03-17 05:23:57 UTC
2.4 15.94°N 98.23°E 4 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.พบพระ จ.ตาก ประมาณ 70 กม.
2019-03-17 03:04:14
2019-03-16 20:04:14 UTC
2.4 19.42°N 98.01°E 4 อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน
2019-03-17 03:03:29
2019-03-16 20:03:29 UTC
2.2 19.41°N 97.97°E 5 อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน
2019-03-16 16:56:50
2019-03-16 09:56:50 UTC
2.1 19.58°N 99.79°E 1 อ.พาน จ.เชียงราย
2019-03-16 05:17:55
2019-03-15 22:17:55 UTC
2.9 19.24°N 99.63°E 6 อ.วังเหนือ จ.ลำปาง
2019-03-15 20:35:14
2019-03-15 13:35:14 UTC
3.0 19.68°N 99.68°E 15 อ.พาน จ.เชียงราย
2019-03-15 07:08:58
2019-03-15 00:08:58 UTC
1.9 19.33°N 97.63°E 1 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 36 กม.
2019-03-15 04:02:29
2019-03-14 21:02:29 UTC
1.5 19.26°N 99.61°E 3 อ.วังเหนือ จ.ลำปาง
2019-03-15 03:55:54
2019-03-14 20:55:54 UTC
1.8 19.27°N 99.61°E 3 อ.วังเหนือ จ.ลำปาง
2019-03-15 03:08:19
2019-03-14 20:08:19 UTC
1.5 19.26°N 99.63°E 4 อ.วังเหนือ จ.ลำปาง

แผ่นดินไหวในประเทศและใกล้เคียงทั้งหมด

วัน-เวลา *ประเทศไทย ขนาด Latitude
degrees
Longitude
degrees
ลึก
Km.
บริเวณศูนย์กลาง
2019-03-23 03:24:58
2019-03-22 20:24:58 UTC
5.0 51.02°N 178.42°W 10 Andreanof Islands, Aleutian Islands
2019-03-22 21:52:53
2019-03-22 14:52:53 UTC
5.4 11.31°S 162.43°E 10 Solomon Islands
2019-03-22 19:50:28
2019-03-22 12:50:28 UTC
4.7 12.66°S 76.67°W 49 Near Coast of Peru
2019-03-22 19:17:18
2019-03-22 12:17:18 UTC
4.6 36.59°N 70.97°E 190 Hindu Kush Region, Afghanistan
2019-03-22 11:25:25
2019-03-22 04:25:25 UTC
4.9 18.44°N 100.88°W 68 Guerrero, Mexico
2019-03-22 10:16:36
2019-03-22 03:16:36 UTC
5.0 8.92°S 124.1°E 112 Timor Region
2019-03-22 09:42:42
2019-03-22 02:42:42 UTC
5.1 49.62°N 28.6°W 10 Northern Mid Atlantic Ridge
2019-03-22 07:30:30
2019-03-22 00:30:30 UTC
4.9 28.03°S 26.78°E 10 South Africa
2019-03-22 03:34:34
2019-03-21 20:34:34 UTC
4.7 36.16°S 72.82°W 49 Near Coast of Central Chile
2019-03-22 02:47:21
2019-03-21 19:47:21 UTC
4.5 12.69°S 74.89°W 90 Central Peru
แผ่นดินไหวทั่วโลกทั้งหมด

ข้อปฏิบัติ ป้องกันภัยแผ่นดินไหว สึนามิ

ภัยแผ่นดินไหวในประเทศไทย และการเตรียมพร้อมรับมือ

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแผ่นดินไหว


          ภัยแผ่นดินไหวยังคงเป็นภัยธรรมชาติที่ยังไม่สามารถพยากรณ์ได้ การป้องกันและบรรเทาภัยแผ่นดินไหวที่มีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีและความรู้ในปัจจุบัน จำเป็นต้องการข้อมูลความสั่นสะเทือนของพื้นดินที่ถูกต้องจากระบบตรวจวัดที่มีมาตรฐาน สำหรับงานด้านแผ่นดินไหวและวิศวกรรมแผ่นดินไหว ปัจจุบันหน่วยงานที่มีระบบเครื่อข่ายตรวจความสั่นสะเทือนในระดับชาติและเป็นมาตรฐานสากล ได้แก่ กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา ทำหน้าที่ในการตรวจและวิเคราะห์แผ่นดินไหวทั้งภายในและต่างประเทศ โดยมีเครือข่ายสถานีตรวจแผ่นดินไหวแบบอัตโนมัติ สถานีตรวจวัดอัตราเร่งของพื้นดิน สถานีวัดการเคลื่อนตัวของเปลือกโลก และสถานีวัดระดับน้ำทะเล ติดตั้งอยู่ทั่วประเทศไทย เพื่อตรวจวัด เฝ้าระวัง และให้บริการข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องภัยแผ่นดินไหวในประเทศอย่างต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง ตลอดจนแจ้งเตือนภัยให้กับพื้นที่เสียงภัยกรณีเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ในทะเล
          การเตรียมการล่วงหน้าเพื่องานป้องกันภัยแผ่นดินไหว เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งจำเป็นต้องเตรียมพร้อมก่อนล่วงหน้าเหตุการณ์ ขณะเกิดเหตุการณ์ และหลังเหตุการณ์ จำเป็นต้องมีการวางแผน ทั้งทางด้านนโยบาย ด้านปฏิบัติการ ด้านวิชาการ วิเคราะห์วิจัย และด้านมวลชนเพื่อให้ประชาชนมีความรู้ในการปฏิบัติตนอย่างไรเมื่อเกิดภัย เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งที่จะบรรลุถึง วัตถุประสงค์ และภารกิจ ข้างต้น แม้ว่าจากสถิติในอดีตประเทศไทยจัดว่าอยู่ในบริเวณที่มีความเสี่ยงภัยแผ่นดินไหวน้อยกว่าบริเวณอื่นๆ ของโลก แต่มิได้หมายความว่า ประเทศไทยปลอดภัยจากภัยแผ่นดินไหว