หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว   วันพุธที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2560   

แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว

    ติดต่อ
       Earthquake Hotline
       1182 กด 3
       02-366-9410
       02-399-0969
       02-399-4547
       Fax.
       02-399-0968
       02-399-0974
       Email
      
เตรียมตัวเตรียมใจ ลดภัยพิบัติ
Thai Weather
Thai Weather Thai Weather


กรมอุตุนิยมวิทยา

ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

เครือข่ายเพื่อนเตือนภัยแห่งประเทศไทย


2017-09-20 07:59:37 : อัพเดทข้อมูลแผ่นดินไหว Central Mexico เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560 เวลา 01.14 น. ตามเวลาประเทศไทย ขนาด 7.1 ลึก 56 กม.(GEOFON) มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 116 ราย มีสิ่งก่อสร้างได้รับความเสียหายจำนวนมาก (ฺฺฺฺCNN) ข้อมูล ณ วันที่ 20 กันยายน 2560 เวลา 08.00 น.

วัน-เวลา *ประเทศไทย ขนาด Lat. Long. ลึก(Km.) บริเวณศูนย์กลาง
2017-09-20 04:59:03
2017-09-19 21:59:03 UTC
1.9 19.56 99.55 2 อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
2017-09-20 04:45:53
2017-09-19 21:45:53 UTC
2.2 20.16 97.75 1 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 88 กม.
2017-09-19 22:21:26
2017-09-19 15:21:26 UTC
2.4 19.56 99.54 1 อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
2017-09-19 06:55:43
2017-09-18 23:55:43 UTC
2.7 18.77 99.07 2 อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
2017-09-18 04:48:49
2017-09-17 21:48:49 UTC
4.4 22.22 93.46 10 พรมแดนประเทศพม่า-อินเดีย
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 571 กม.
2017-09-17 19:11:35
2017-09-17 12:11:35 UTC
1.4 18.67 99.08 3 อ.บ้านธิ จ.ลำพูน
2017-09-17 14:25:49
2017-09-17 07:25:49 UTC
1.6 18.60 99.07 3 อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน
2017-09-16 22:32:59
2017-09-16 15:32:59 UTC
2.2 18.24 97.60 2 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 36 กม.
2017-09-16 20:33:27
2017-09-16 13:33:27 UTC
2.5 20.87 101.39 1 ประเทศลาว
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ ต.ริมโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย ประมาณ 121 กม.
2017-09-16 14:33:18
2017-09-16 07:33:18 UTC
2.8 20.28 100.20 2 อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
2017-09-16 00:40:15
2017-09-15 17:40:15 UTC
1.3 18.68 99.11 3 อ.บ้านธิ จ.ลำพูน
2017-09-15 17:06:45
2017-09-15 10:06:45 UTC
1.7 17.98 98.72 1 อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่
2017-09-15 08:36:38
2017-09-15 01:36:38 UTC
4.7 18.86 94.35 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 378 กม.
2017-09-15 07:02:07
2017-09-15 00:02:07 UTC
1.6 18.59 99.07 2 อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน
2017-09-13 22:43:35
2017-09-13 15:43:35 UTC
2.9 20.34 97.90 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 98 กม.
2017-09-13 12:48:04
2017-09-13 05:48:04 UTC
3.4 20.23 96.88 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 154 กม.
2017-09-13 11:38:00
2017-09-13 04:38:00 UTC
1.4 18.68 99.04 5 อ.สารภี จ.เชียงใหม่
2017-09-13 05:44:20
2017-09-12 22:44:20 UTC
1.4 19.82 99.73 5 อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
2017-09-12 14:53:59
2017-09-12 07:53:59 UTC
2.0 18.67 99.09 4 อ.บ้านธิ จ.ลำพูน
2017-09-11 20:56:01
2017-09-11 13:56:01 UTC
4.2 17.18 95.16 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 306 กม.

แผ่นดินไหวในประเทศและใกล้เคียงทั้งหมด

วัน-เวลา *ประเทศไทย ขนาด Lat. Long. ลึก(Km.) บริเวณศูนย์กลาง
2017-09-20 08:43:28
2017-09-20 01:43:28 UTC
5.6 -50.58 162.63 10 Auckland Islands, N.Z. Region
2017-09-20 07:08:18
2017-09-20 00:08:18 UTC
4.9 30.66 57.24 10 Northern and Central Iran
2017-09-20 04:13:17
2017-09-19 21:13:17 UTC
5.0 15.42 -94.63 10 Near Coast of Oaxaca, Mexico
2017-09-20 03:18:04
2017-09-19 20:18:04 UTC
5.5 37.26 141.81 10 Near East Coast of Honshu, Japan
2017-09-20 01:14:44
2017-09-19 18:14:44 UTC
4.9 -37.29 -73.90 10 Near Coast of Central Chile
2017-09-20 01:14:39
2017-09-19 18:14:39 UTC
7.1 18.57 -98.51 56 Central Mexico
2017-09-20 00:12:30
2017-09-19 17:12:30 UTC
4.7 -7.60 128.26 165 Banda Sea
2017-09-19 20:26:11
2017-09-19 13:26:11 UTC
4.7 28.00 54.03 14 Southern Iran
2017-09-19 17:52:54
2017-09-19 10:52:54 UTC
4.7 -5.47 130.34 37 Banda Sea
2017-09-19 14:53:11
2017-09-19 07:53:11 UTC
5.5 14.99 -94.16 10 Off Coast of Chiapas, Mexico
แผ่นดินไหวทั่วโลกทั้งหมด

แผ่นดินไหวฟิลิปปินส์ วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2519 ขนาด 8.0

ข้อปฏิบัติ ป้องกันภัยแผ่นดินไหว สึนามิ

ภัยแผ่นดินไหวในประเทศไทย และการเตรียมพร้อมรับมือ

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแผ่นดินไหว


          ภัยแผ่นดินไหวยังคงเป็นภัยธรรมชาติที่ยังไม่สามารถพยากรณ์ได้ การป้องกันและบรรเทาภัยแผ่นดินไหวที่มีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีและความรู้ในปัจจุบัน จำเป็นต้องการข้อมูลความสั่นสะเทือนของพื้นดินที่ถูกต้องจากระบบตรวจวัดที่มีมาตรฐาน สำหรับงานด้านแผ่นดินไหวและวิศวกรรมแผ่นดินไหว ปัจจุบันหน่วยงานที่มีระบบเครื่อข่ายตรวจความสั่นสะเทือนในระดับชาติและเป็นมาตรฐานสากล ได้แก่ สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา ทำหน้าที่ในการตรวจและวิเคราะห์แผ่นดินไหวทั้งภายในและต่างประเทศ โดยมีเครือข่ายสถานีตรวจแผ่นดินไหวแบบอัตโนมัติ สถานีตรวจวัดอัตราเร่งของพื้นดิน สถานีวัดการเคลื่อนตัวของเปลือกโลก และสถานีวัดระดับน้ำทะเล ติดตั้งอยู่ทั่วประเทศไทย เพื่อตรวจวัด เฝ้าระวัง และให้บริการข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องภัยแผ่นดินไหวในประเทศอย่างต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง ตลอดจนแจ้งเตือนภัยให้กับพื้นที่เสียงภัยกรณีเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ในทะเล
          การเตรียมการล่วงหน้าเพื่องานป้องกันภัยแผ่นดินไหว เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งจำเป็นต้องเตรียมพร้อมก่อนล่วงหน้าเหตุการณ์ ขณะเกิดเหตุการณ์ และหลังเหตุการณ์ จำเป็นต้องมีการวางแผน ทั้งทางด้านนโยบาย ด้านปฏิบัติการ ด้านวิชาการ วิเคราะห์วิจัย และด้านมวลชนเพื่อให้ประชาชนมีความรู้ในการปฏิบัติตนอย่างไรเมื่อเกิดภัย เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งที่จะบรรลุถึง วัตถุประสงค์ และภารกิจ ข้างต้น แม้ว่าจากสถิติในอดีตประเทศไทยจัดว่าอยู่ในบริเวณที่มีความเสี่ยงภัยแผ่นดินไหวน้อยกว่าบริเวณอื่นๆ ของโลก แต่มิได้หมายความว่า ประเทศไทยปลอดภัยจากภัยแผ่นดินไหว