หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว   วันศุกร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2561   
แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว    ติดต่อ
       Earthquake Hotline
       1182 กด 3
       02-366-9410
       02-399-0969
       02-399-4547
       Fax.
       02-399-0968
       02-399-0974
       Email
      
เตรียมตัวเตรียมใจ ลดภัยพิบัติ
Thai Weather
Thai Weather Thai Weather


กรมอุตุนิยมวิทยา

ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

เครือข่ายเพื่อนเตือนภัยแห่งประเทศไทย


วัน-เวลา *ประเทศไทย ขนาด Lat. Long. ลึก(Km.) บริเวณศูนย์กลาง
2018-04-27 08:12:07
2018-04-27 01:12:07 UTC
4.0 17.29 96.33 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 186 กม.
2018-04-27 03:26:09
2018-04-26 20:26:09 UTC
2.9 18.98 100.08 3 อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา
2018-04-24 19:23:34
2018-04-24 12:23:34 UTC
5.1 18.28 96.21 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 182 กม.
2018-04-24 11:08:35
2018-04-24 04:08:35 UTC
5.0 22.87 94.55 93 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 533 กม.
2018-04-24 01:01:25
2018-04-23 18:01:25 UTC
4.9 13.21 91.96 150 หมู่เกาะอันดามัน ประเทศอินเดีย
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.เมือง จ.ภูเก็ต ประมาณ 918 กม.
2018-04-23 18:35:16
2018-04-23 11:35:16 UTC
2.6 18.11 96.40 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 162 กม.
2018-04-23 06:20:04
2018-04-22 23:20:04 UTC
1.7 19.53 99.62 2 อ.พาน จ.เชียงราย
2018-04-23 01:31:45
2018-04-22 18:31:45 UTC
5.0 18.25 96.17 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 186 กม.
2018-04-22 15:26:33
2018-04-22 08:26:33 UTC
2.6 21.34 99.33 7 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 116 กม.
2018-04-22 06:35:57
2018-04-21 23:35:57 UTC
3.5 18.28 96.32 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 171 กม.
2018-04-22 05:41:12
2018-04-21 22:41:12 UTC
4.9 18.28 96.10 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 194 กม.
2018-04-22 02:11:21
2018-04-21 19:11:21 UTC
4.2 18.41 96.41 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 163 กม.
2018-04-22 00:03:37
2018-04-21 17:03:37 UTC
3.1 18.23 96.48 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 154 กม.
2018-04-21 21:46:48
2018-04-21 14:46:48 UTC
2.6 20.09 97.98 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 69 กม.
2018-04-21 08:44:37
2018-04-21 01:44:37 UTC
3.1 18.06 96.18 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 185 กม.
2018-04-21 08:11:54
2018-04-21 01:11:54 UTC
3.9 18.21 96.28 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 175 กม.
2018-04-21 05:29:24
2018-04-20 22:29:24 UTC
5.1 18.33 96.37 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 166 กม.
2018-04-20 23:16:39
2018-04-20 16:16:39 UTC
2.5 16.14 99.04 2 อ.อุ้มผาง จ.ตาก
2018-04-20 09:10:47
2018-04-20 02:10:47 UTC
3.4 21.03 98.42 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ประมาณ 149 กม.
2018-04-20 02:25:05
2018-04-19 19:25:05 UTC
2.4 19.54 99.56 6 อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

แผ่นดินไหวในประเทศและใกล้เคียงทั้งหมด

วัน-เวลา *ประเทศไทย ขนาด Lat. Long. ลึก(Km.) บริเวณศูนย์กลาง
2018-04-27 09:01:05
2018-04-27 02:01:05 UTC
4.7 -24.32 -67.02 178 Chile-Argentina Border Region
2018-04-27 07:27:48
2018-04-27 00:27:48 UTC
4.5 79.50 123.78 10 East of Severnaya Zemlya
2018-04-27 07:22:40
2018-04-27 00:22:40 UTC
4.7 15.57 -94.02 10 Near Coast of Oaxaca, Mexico
2018-04-27 01:26:53
2018-04-26 18:26:53 UTC
4.7 -8.17 107.27 10 Java, Indonesia
2018-04-26 23:56:03
2018-04-26 16:56:03 UTC
5.5 -1.89 139.76 40 Near North Coast of Irian Jaya
2018-04-26 19:55:20
2018-04-26 12:55:20 UTC
4.6 -6.87 -74.13 161 Peru-Brazil Border Region
2018-04-26 16:54:19
2018-04-26 09:54:19 UTC
5.1 -7.35 115.58 359 Bali Sea
2018-04-26 12:32:50
2018-04-26 05:32:50 UTC
4.8 -30.69 -71.09 59 Near Coast of Central Chile
2018-04-26 12:02:11
2018-04-26 05:02:11 UTC
4.6 3.01 127.94 79 Talaud Islands, Indonesia
2018-04-26 10:04:04
2018-04-26 03:04:04 UTC
4.6 -9.51 112.55 66 South of Java, Indonesia
แผ่นดินไหวทั่วโลกทั้งหมด

ข้อปฏิบัติ ป้องกันภัยแผ่นดินไหว สึนามิ

ภัยแผ่นดินไหวในประเทศไทย และการเตรียมพร้อมรับมือ

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแผ่นดินไหว


          ภัยแผ่นดินไหวยังคงเป็นภัยธรรมชาติที่ยังไม่สามารถพยากรณ์ได้ การป้องกันและบรรเทาภัยแผ่นดินไหวที่มีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีและความรู้ในปัจจุบัน จำเป็นต้องการข้อมูลความสั่นสะเทือนของพื้นดินที่ถูกต้องจากระบบตรวจวัดที่มีมาตรฐาน สำหรับงานด้านแผ่นดินไหวและวิศวกรรมแผ่นดินไหว ปัจจุบันหน่วยงานที่มีระบบเครื่อข่ายตรวจความสั่นสะเทือนในระดับชาติและเป็นมาตรฐานสากล ได้แก่ กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา ทำหน้าที่ในการตรวจและวิเคราะห์แผ่นดินไหวทั้งภายในและต่างประเทศ โดยมีเครือข่ายสถานีตรวจแผ่นดินไหวแบบอัตโนมัติ สถานีตรวจวัดอัตราเร่งของพื้นดิน สถานีวัดการเคลื่อนตัวของเปลือกโลก และสถานีวัดระดับน้ำทะเล ติดตั้งอยู่ทั่วประเทศไทย เพื่อตรวจวัด เฝ้าระวัง และให้บริการข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องภัยแผ่นดินไหวในประเทศอย่างต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง ตลอดจนแจ้งเตือนภัยให้กับพื้นที่เสียงภัยกรณีเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ในทะเล
          การเตรียมการล่วงหน้าเพื่องานป้องกันภัยแผ่นดินไหว เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งจำเป็นต้องเตรียมพร้อมก่อนล่วงหน้าเหตุการณ์ ขณะเกิดเหตุการณ์ และหลังเหตุการณ์ จำเป็นต้องมีการวางแผน ทั้งทางด้านนโยบาย ด้านปฏิบัติการ ด้านวิชาการ วิเคราะห์วิจัย และด้านมวลชนเพื่อให้ประชาชนมีความรู้ในการปฏิบัติตนอย่างไรเมื่อเกิดภัย เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งที่จะบรรลุถึง วัตถุประสงค์ และภารกิจ ข้างต้น แม้ว่าจากสถิติในอดีตประเทศไทยจัดว่าอยู่ในบริเวณที่มีความเสี่ยงภัยแผ่นดินไหวน้อยกว่าบริเวณอื่นๆ ของโลก แต่มิได้หมายความว่า ประเทศไทยปลอดภัยจากภัยแผ่นดินไหว