หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว   วันอังคารที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2560   













แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว





    ติดต่อ
       Earthquake Hotline
       1182 กด 0 กด 4
       02-366-9410
       02-399-0969
       02-399-4547
       Fax.
       02-399-0968
       02-399-0974
       Email
      




เตรียมตัวเตรียมใจ ลดภัยพิบัติ








Thai Weather
Thai Weather Thai Weather


กรมอุตุนิยมวิทยา

ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

เครือข่ายเพื่อนเตือนภัยแห่งประเทศไทย


วัน-เวลา *ประเทศไทย ขนาด Lat. Long. ลึก(Km.) บริเวณศูนย์กลาง
2017-01-17 00:34:07
2017-01-16 17:34:07 UTC
3.8 22.25 100.50 5 พรมแดนประเทศพม่า-จีน
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ ต.ริมโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย ประมาณ 209 กม.
2017-01-16 20:41:27
2017-01-16 13:41:27 UTC
1.9 18.57 98.58 4 อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
2017-01-16 17:41:23
2017-01-16 10:41:23 UTC
1.3 18.46 98.66 10 อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
2017-01-16 16:48:29
2017-01-16 09:48:29 UTC
2.9 18.83 97.23 2 พม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 75 กม.
2017-01-16 06:04:04
2017-01-15 23:04:04 UTC
1.2 18.56 98.61 1 อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
2017-01-16 03:46:37
2017-01-15 20:46:37 UTC
1.5 18.57 98.63 2 อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
2017-01-16 02:33:42
2017-01-15 19:33:42 UTC
1.5 18.59 98.56 1 อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
2017-01-15 23:54:13
2017-01-15 16:54:13 UTC
2.4 20.68 97.99 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 132 กม.
2017-01-15 23:31:00
2017-01-15 16:31:00 UTC
1.2 18.61 98.53 1 อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
2017-01-15 22:37:32
2017-01-15 15:37:32 UTC
1.2 18.59 98.55 1 อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
2017-01-15 21:49:00
2017-01-15 14:49:00 UTC
1.7 18.55 98.51 1 อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
2017-01-15 20:41:10
2017-01-15 13:41:10 UTC
1.2 18.59 98.52 1 อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
2017-01-15 20:14:05
2017-01-15 13:14:05 UTC
1.2 18.61 98.61 4 อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
2017-01-15 19:08:14
2017-01-15 12:08:14 UTC
1.5 18.62 98.51 1 อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
2017-01-15 17:08:00
2017-01-15 10:08:00 UTC
2.2 18.56 98.51 1 อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
2017-01-15 16:35:03
2017-01-15 09:35:03 UTC
2.4 18.59 98.55 1 อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
2017-01-15 16:23:52
2017-01-15 09:23:52 UTC
3.9 18.55 98.50 1 อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
2017-01-15 16:00:05
2017-01-15 09:00:05 UTC
1.6 18.63 98.53 2 อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
2017-01-15 15:52:21
2017-01-15 08:52:21 UTC
2.0 18.56 98.50 4 อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
2017-01-15 15:43:43
2017-01-15 08:43:43 UTC
1.9 18.60 98.54 3 อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่

แผ่นดินไหวในประเทศและใกล้เคียงทั้งหมด

วัน-เวลา *ประเทศไทย ขนาด Lat. Long. ลึก(Km.) บริเวณศูนย์กลาง
2017-01-17 00:04:04
2017-01-16 17:04:04 UTC
4.7 -21.25 -179.14 611 Fiji Islands Region
2017-01-16 22:06:42
2017-01-16 15:06:42 UTC
5.2 -7.89 130.25 73 Tanimbar Islands Reg., Indonesia
2017-01-16 21:21:48
2017-01-16 14:21:48 UTC
4.6 40.30 142.41 45 Near East Coast of Honshu, Japan
2017-01-16 19:42:15
2017-01-16 12:42:15 UTC
5.5 3.44 98.41 39 Northern Sumatra, Indonesia
2017-01-16 12:32:05
2017-01-16 05:32:05 UTC
4.5 0.83 120.12 10 Minahassa Peninsula, Sulawesi
2017-01-16 10:17:08
2017-01-16 03:17:08 UTC
4.8 21.51 143.25 314 Mariana Islands Region
2017-01-16 09:50:06
2017-01-16 02:50:06 UTC
5.2 52.54 -167.99 35 Fox Islands, Aleutian Islands
2017-01-16 08:16:38
2017-01-16 01:16:38 UTC
5.8 -13.60 166.43 10 Vanuatu Islands
2017-01-15 16:44:47
2017-01-15 09:44:47 UTC
4.5 -0.25 -80.64 10 Near Coast of Ecuador
2017-01-15 16:08:58
2017-01-15 09:08:58 UTC
4.7 -1.86 128.44 10 Halmahera, Indonesia
แผ่นดินไหวทั่วโลกทั้งหมด

เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การแปลผลคลื่นแผ่นดินไหว"

ข้อปฏิบัติ ป้องกันภัยแผ่นดินไหว สึนามิ

ภัยแผ่นดินไหวในประเทศไทย และการเตรียมพร้อมรับมือ

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแผ่นดินไหว


          ภัยแผ่นดินไหวยังคงเป็นภัยธรรมชาติที่ยังไม่สามารถพยากรณ์ได้ การป้องกันและบรรเทาภัยแผ่นดินไหวที่มีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีและความรู้ในปัจจุบัน จำเป็นต้องการข้อมูลความสั่นสะเทือนของพื้นดินที่ถูกต้องจากระบบตรวจวัดที่มีมาตรฐาน สำหรับงานด้านแผ่นดินไหวและวิศวกรรมแผ่นดินไหว ปัจจุบันหน่วยงานที่มีระบบเครื่อข่ายตรวจความสั่นสะเทือนในระดับชาติและเป็นมาตรฐานสากล ได้แก่ สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา ทำหน้าที่ในการตรวจและวิเคราะห์แผ่นดินไหวทั้งภายในและต่างประเทศ โดยมีเครือข่ายสถานีตรวจแผ่นดินไหวแบบอัตโนมัติ สถานีตรวจวัดอัตราเร่งของพื้นดิน สถานีวัดการเคลื่อนตัวของเปลือกโลก และสถานีวัดระดับน้ำทะเล ติดตั้งอยู่ทั่วประเทศไทย เพื่อตรวจวัด เฝ้าระวัง และให้บริการข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องภัยแผ่นดินไหวในประเทศอย่างต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง ตลอดจนแจ้งเตือนภัยให้กับพื้นที่เสียงภัยกรณีเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ในทะเล
          การเตรียมการล่วงหน้าเพื่องานป้องกันภัยแผ่นดินไหว เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งจำเป็นต้องเตรียมพร้อมก่อนล่วงหน้าเหตุการณ์ ขณะเกิดเหตุการณ์ และหลังเหตุการณ์ จำเป็นต้องมีการวางแผน ทั้งทางด้านนโยบาย ด้านปฏิบัติการ ด้านวิชาการ วิเคราะห์วิจัย และด้านมวลชนเพื่อให้ประชาชนมีความรู้ในการปฏิบัติตนอย่างไรเมื่อเกิดภัย เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งที่จะบรรลุถึง วัตถุประสงค์ และภารกิจ ข้างต้น แม้ว่าจากสถิติในอดีตประเทศไทยจัดว่าอยู่ในบริเวณที่มีความเสี่ยงภัยแผ่นดินไหวน้อยกว่าบริเวณอื่นๆ ของโลก แต่มิได้หมายความว่า ประเทศไทยปลอดภัยจากภัยแผ่นดินไหว