หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว   วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560   

แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว

    ติดต่อ
       Earthquake Hotline
       1182 กด 3
       02-366-9410
       02-399-0969
       02-399-4547
       Fax.
       02-399-0968
       02-399-0974
       Email
      
เตรียมตัวเตรียมใจ ลดภัยพิบัติ
Thai Weather
Thai Weather Thai Weather


กรมอุตุนิยมวิทยา

ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

เครือข่ายเพื่อนเตือนภัยแห่งประเทศไทย


วัน-เวลา *ประเทศไทย ขนาด Lat. Long. ลึก(Km.) บริเวณศูนย์กลาง
2017-11-17 23:16:30
2017-11-17 16:16:30 UTC
4.2 15.06 107.09 10 ตอนใต้ของประเทศลาว
ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ประมาณ 240 กม.
2017-11-17 17:29:04
2017-11-17 10:29:04 UTC
2.7 19.70 99.71 3 อ.พาน จ.เชียงราย
2017-11-16 20:04:30
2017-11-16 13:04:30 UTC
2.6 20.56 99.00 8 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ประมาณ 75 กม.
2017-11-16 19:52:04
2017-11-16 12:52:04 UTC
2.9 19.39 99.49 6 อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
2017-11-16 04:05:34
2017-11-15 21:05:34 UTC
4.0 15.51 97.26 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.พบพระ จ.ตาก ประมาณ 181 กม.
2017-11-15 08:39:18
2017-11-15 01:39:18 UTC
3.8 18.22 95.06 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 303 กม.
2017-11-15 05:36:18
2017-11-14 22:36:18 UTC
3.8 21.28 99.55 5 พรมแดนประเทศพม่า-จีน
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 100 กม.
2017-11-14 04:31:42
2017-11-13 21:31:42 UTC
1.7 20.11 99.79 3 อ.แม่จัน จ.เชียงราย
2017-11-12 08:16:58
2017-11-12 01:16:58 UTC
4.2 16.63 95.07 123 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 338 กม.
2017-11-10 22:40:42
2017-11-10 15:40:42 UTC
2.5 20.55 98.05 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 116 กม.
2017-11-10 01:46:43
2017-11-09 18:46:43 UTC
2.6 20.54 98.93 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ประมาณ 75 กม.
2017-11-09 10:26:34
2017-11-09 03:26:34 UTC
2.4 20.39 98.91 2 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ประมาณ 61 กม.
2017-11-09 06:54:18
2017-11-08 23:54:18 UTC
3.3 20.42 98.99 3 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 60 กม.
2017-11-09 06:29:17
2017-11-08 23:29:17 UTC
4.4 20.44 98.95 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ประมาณ 64 กม.
2017-11-09 02:07:56
2017-11-08 19:07:56 UTC
1.8 19.37 99.58 1 อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
2017-11-05 06:36:50
2017-11-04 23:36:50 UTC
2.1 19.91 97.94 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 54 กม.
2017-11-05 03:29:37
2017-11-04 20:29:37 UTC
4.1 21.59 95.88 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 336 กม.
2017-11-03 13:52:11
2017-11-03 06:52:11 UTC
3.7 22.66 96.29 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 404 กม.
2017-10-30 19:10:24
2017-10-30 12:10:24 UTC
2.2 20.00 98.06 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 57 กม.
2017-10-29 14:30:11
2017-10-29 07:30:11 UTC
2.4 19.19 99.08 4 อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

แผ่นดินไหวในประเทศและใกล้เคียงทั้งหมด

วัน-เวลา *ประเทศไทย ขนาด Lat. Long. ลึก(Km.) บริเวณศูนย์กลาง
2017-11-18 02:57:45
2017-11-17 19:57:45 UTC
4.5 4.10 126.13 120 Talaud Islands, Indonesia
2017-11-18 02:30:31
2017-11-17 19:30:31 UTC
4.6 23.83 122.42 10 Taiwan Region
2017-11-17 23:45:47
2017-11-17 16:45:47 UTC
4.9 -19.78 -69.09 95 Northern Chile
2017-11-17 22:18:43
2017-11-17 15:18:43 UTC
4.6 -21.71 168.60 10 Loyalty Islands
2017-11-17 20:40:41
2017-11-17 13:40:41 UTC
5.3 -2.31 -79.73 76 Near Coast of Ecuador
2017-11-17 20:27:38
2017-11-17 13:27:38 UTC
4.6 40.47 47.36 10 Eastern Caucasus
2017-11-17 12:26:01
2017-11-17 05:26:01 UTC
5.2 -30.40 -177.94 63 Kermadec Islands, New Zealand
2017-11-17 12:14:36
2017-11-17 05:14:36 UTC
4.8 -2.48 128.92 29 Ceram Sea
2017-11-17 11:02:22
2017-11-17 04:02:22 UTC
4.7 -7.60 107.24 113 Java, Indonesia
2017-11-17 10:33:11
2017-11-17 03:33:11 UTC
4.8 -20.98 169.09 10 Vanuatu Islands
แผ่นดินไหวทั่วโลกทั้งหมด

แผ่นดินไหวฟิลิปปินส์ วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2519 ขนาด 8.0

ข้อปฏิบัติ ป้องกันภัยแผ่นดินไหว สึนามิ

ภัยแผ่นดินไหวในประเทศไทย และการเตรียมพร้อมรับมือ

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแผ่นดินไหว


          ภัยแผ่นดินไหวยังคงเป็นภัยธรรมชาติที่ยังไม่สามารถพยากรณ์ได้ การป้องกันและบรรเทาภัยแผ่นดินไหวที่มีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีและความรู้ในปัจจุบัน จำเป็นต้องการข้อมูลความสั่นสะเทือนของพื้นดินที่ถูกต้องจากระบบตรวจวัดที่มีมาตรฐาน สำหรับงานด้านแผ่นดินไหวและวิศวกรรมแผ่นดินไหว ปัจจุบันหน่วยงานที่มีระบบเครื่อข่ายตรวจความสั่นสะเทือนในระดับชาติและเป็นมาตรฐานสากล ได้แก่ สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา ทำหน้าที่ในการตรวจและวิเคราะห์แผ่นดินไหวทั้งภายในและต่างประเทศ โดยมีเครือข่ายสถานีตรวจแผ่นดินไหวแบบอัตโนมัติ สถานีตรวจวัดอัตราเร่งของพื้นดิน สถานีวัดการเคลื่อนตัวของเปลือกโลก และสถานีวัดระดับน้ำทะเล ติดตั้งอยู่ทั่วประเทศไทย เพื่อตรวจวัด เฝ้าระวัง และให้บริการข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องภัยแผ่นดินไหวในประเทศอย่างต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง ตลอดจนแจ้งเตือนภัยให้กับพื้นที่เสียงภัยกรณีเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ในทะเล
          การเตรียมการล่วงหน้าเพื่องานป้องกันภัยแผ่นดินไหว เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งจำเป็นต้องเตรียมพร้อมก่อนล่วงหน้าเหตุการณ์ ขณะเกิดเหตุการณ์ และหลังเหตุการณ์ จำเป็นต้องมีการวางแผน ทั้งทางด้านนโยบาย ด้านปฏิบัติการ ด้านวิชาการ วิเคราะห์วิจัย และด้านมวลชนเพื่อให้ประชาชนมีความรู้ในการปฏิบัติตนอย่างไรเมื่อเกิดภัย เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งที่จะบรรลุถึง วัตถุประสงค์ และภารกิจ ข้างต้น แม้ว่าจากสถิติในอดีตประเทศไทยจัดว่าอยู่ในบริเวณที่มีความเสี่ยงภัยแผ่นดินไหวน้อยกว่าบริเวณอื่นๆ ของโลก แต่มิได้หมายความว่า ประเทศไทยปลอดภัยจากภัยแผ่นดินไหว