หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว   วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2562   
แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว    ติดต่อ
       Earthquake Hotline
       1182 กด 3
       02-366-9410
       02-399-0969
       02-399-4547
       Fax.
       02-399-0967
       02-399-0968
       Email
      


เตรียมตัวเตรียมใจ ลดภัยพิบัติ
Thai Weather
Thai Weather Thai Weather


กรมอุตุนิยมวิทยา

ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

เครือข่ายเพื่อนเตือนภัยแห่งประเทศไทย
วัน-เวลา *ประเทศไทย ขนาด Latitude
degrees
Longitude
degrees
ลึก
Km.
บริเวณศูนย์กลาง
2019-01-17 04:39:38
2019-01-16 21:39:38 UTC
4.9 24.74°N 96.7°E 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 579 กม.
2019-01-17 02:05:44
2019-01-16 19:05:44 UTC
2.1 21.04°N 101.71°E 10 ประเทศลาว
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ ต.ริมโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย ประมาณ 160 กม.
2019-01-16 19:09:03
2019-01-16 12:09:03 UTC
2.0 21.16°N 101.37°E 10 ประเทศลาว
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ ต.ริมโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย ประมาณ 137 กม.
2019-01-16 07:34:39
2019-01-16 00:34:39 UTC
1.6 19.66°N 99.33°E 2 อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
2019-01-16 01:26:57
2019-01-15 18:26:57 UTC
4.0 21.11°N 101.58°E 6 ประเทศลาว
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ ต.ริมโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย ประมาณ 152 กม.
2019-01-15 22:53:57
2019-01-15 15:53:57 UTC
2.1 19.66°N 99.34°E 3 อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
2019-01-15 18:38:09
2019-01-15 11:38:09 UTC
3.0 21.15°N 101.64°E 10 ประเทศลาว
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ ต.ริมโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย ประมาณ 159 กม.
2019-01-15 17:09:40
2019-01-15 10:09:40 UTC
2.2 17.87°N 99.91°E 2 อ.วังชิ้น จ.แพร่
2019-01-15 11:37:54
2019-01-15 04:37:54 UTC
2.6 21.98°N 99.37°E 14 พรมแดนประเทศพม่า-จีน
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 179 กม.
2019-01-14 22:22:50
2019-01-14 15:22:50 UTC
2.1 17.89°N 99.93°E 2 อ.เด่นชัย จ.แพร่
2019-01-14 17:54:42
2019-01-14 10:54:42 UTC
4.7 21.85°N 101.91°E 5 ประเทศลาว
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ ต.ริมโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย ประมาณ 230 กม.
2019-01-14 03:45:31
2019-01-13 20:45:31 UTC
2.9 21.37°N 98.46°E 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ประมาณ 179 กม.
2019-01-13 15:38:01
2019-01-13 08:38:01 UTC
2.8 21.07°N 101.74°E 10 ประเทศลาว
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ ต.ริมโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย ประมาณ 164 กม.
2019-01-10 23:05:49
2019-01-10 16:05:49 UTC
3.8 18.14°N 95.35°E 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 273 กม.
2019-01-10 19:00:57
2019-01-10 12:00:57 UTC
4.9 21.08°N 101.69°E 10 ประเทศลาว
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ ต.ริมโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย ประมาณ 160 กม.
2019-01-10 16:08:15
2019-01-10 09:08:15 UTC
4.0 21.05°N 101.75°E 10 ประเทศลาว
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ ต.ริมโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย ประมาณ 164 กม.
2019-01-10 14:09:06
2019-01-10 07:09:06 UTC
3.3 14.9°N 99.15°E 5 อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี
2019-01-10 04:23:07
2019-01-09 21:23:07 UTC
3.8 14.79°N 93.68°E 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.พบพระ จ.ตาก ประมาณ 565 กม.
2019-01-10 01:48:46
2019-01-09 18:48:46 UTC
3.0 21.1°N 101.55°E 5 ประเทศลาว
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ ต.ริมโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย ประมาณ 149 กม.
2019-01-09 22:21:39
2019-01-09 15:21:39 UTC
3.9 21.23°N 101.58°E 9 ประเทศลาว
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ ต.ริมโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย ประมาณ 159 กม.

แผ่นดินไหวในประเทศและใกล้เคียงทั้งหมด

วัน-เวลา *ประเทศไทย ขนาด Latitude
degrees
Longitude
degrees
ลึก
Km.
บริเวณศูนย์กลาง
2019-01-17 09:54:52
2019-01-17 02:54:52 UTC
5.1 14.35°S 167.28°E 228 Vanuatu Islands
2019-01-17 09:53:06
2019-01-17 02:53:06 UTC
5.4 7.3°N 94.31°E 96 Nicobar Islands, India Region
2019-01-17 09:23:36
2019-01-17 02:23:36 UTC
4.9 42.02°N 142.62°E 62 Hokkaido, Japan Region
2019-01-17 04:39:36
2019-01-16 21:39:36 UTC
5.0 24.85°N 96.37°E 10 Myanmar
2019-01-16 17:53:15
2019-01-16 10:53:15 UTC
5.3 3.56°N 128.77°E 10 North of Halmahera, Indonesia
2019-01-16 17:49:27
2019-01-16 10:49:27 UTC
5.2 3.5°N 128.78°E 10 North of Halmahera, Indonesia
2019-01-16 15:32:57
2019-01-16 08:32:57 UTC
5.1 43.89°S 16.06°W 10 Southern Mid Atlantic Ridge
2019-01-16 15:17:01
2019-01-16 08:17:01 UTC
4.8 15.22°S 173.61°W 42 Tonga Islands
2019-01-16 11:12:34
2019-01-16 04:12:34 UTC
5.5 21.49°S 169.07°E 10 Southeast of Loyalty Islands
2019-01-16 08:51:03
2019-01-16 01:51:03 UTC
5.0 21.96°S 169.24°E 10 Southeast of Loyalty Islands
แผ่นดินไหวทั่วโลกทั้งหมด

ข้อปฏิบัติ ป้องกันภัยแผ่นดินไหว สึนามิ

ภัยแผ่นดินไหวในประเทศไทย และการเตรียมพร้อมรับมือ

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแผ่นดินไหว


          ภัยแผ่นดินไหวยังคงเป็นภัยธรรมชาติที่ยังไม่สามารถพยากรณ์ได้ การป้องกันและบรรเทาภัยแผ่นดินไหวที่มีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีและความรู้ในปัจจุบัน จำเป็นต้องการข้อมูลความสั่นสะเทือนของพื้นดินที่ถูกต้องจากระบบตรวจวัดที่มีมาตรฐาน สำหรับงานด้านแผ่นดินไหวและวิศวกรรมแผ่นดินไหว ปัจจุบันหน่วยงานที่มีระบบเครื่อข่ายตรวจความสั่นสะเทือนในระดับชาติและเป็นมาตรฐานสากล ได้แก่ กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา ทำหน้าที่ในการตรวจและวิเคราะห์แผ่นดินไหวทั้งภายในและต่างประเทศ โดยมีเครือข่ายสถานีตรวจแผ่นดินไหวแบบอัตโนมัติ สถานีตรวจวัดอัตราเร่งของพื้นดิน สถานีวัดการเคลื่อนตัวของเปลือกโลก และสถานีวัดระดับน้ำทะเล ติดตั้งอยู่ทั่วประเทศไทย เพื่อตรวจวัด เฝ้าระวัง และให้บริการข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องภัยแผ่นดินไหวในประเทศอย่างต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง ตลอดจนแจ้งเตือนภัยให้กับพื้นที่เสียงภัยกรณีเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ในทะเล
          การเตรียมการล่วงหน้าเพื่องานป้องกันภัยแผ่นดินไหว เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งจำเป็นต้องเตรียมพร้อมก่อนล่วงหน้าเหตุการณ์ ขณะเกิดเหตุการณ์ และหลังเหตุการณ์ จำเป็นต้องมีการวางแผน ทั้งทางด้านนโยบาย ด้านปฏิบัติการ ด้านวิชาการ วิเคราะห์วิจัย และด้านมวลชนเพื่อให้ประชาชนมีความรู้ในการปฏิบัติตนอย่างไรเมื่อเกิดภัย เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งที่จะบรรลุถึง วัตถุประสงค์ และภารกิจ ข้างต้น แม้ว่าจากสถิติในอดีตประเทศไทยจัดว่าอยู่ในบริเวณที่มีความเสี่ยงภัยแผ่นดินไหวน้อยกว่าบริเวณอื่นๆ ของโลก แต่มิได้หมายความว่า ประเทศไทยปลอดภัยจากภัยแผ่นดินไหว