หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว   วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562   
แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหวแจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหวเตรียมตัวเตรียมใจ ลดภัยพิบัติ


กรมอุตุนิยมวิทยา

ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

เครือข่ายเพื่อนเตือนภัยแห่งประเทศไทย


วัน-เวลา *ประเทศไทย ขนาด Latitude
degrees
Longitude
degrees
ลึก
Km.
บริเวณศูนย์กลาง
2019-11-13 00:17:37
2019-11-12 17:17:37 UTC
2.1 20.299°N 100.273°E 1 อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
2019-11-12 22:24:18
2019-11-12 15:24:18 UTC
4.3 16.748°N 96.19°E 6 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 229 กม.
2019-11-12 17:45:22
2019-11-12 10:45:22 UTC
2.1 16.836°N 98.536°E 1 อ.แม่ระมาด จ.ตาก
2019-11-12 06:39:35
2019-11-11 23:39:35 UTC
2.3 19.726°N 97.671°E 2 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 57 กม.
2019-11-10 23:55:21
2019-11-10 16:55:21 UTC
2.7 21.267°N 97.839°E 5 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 199 กม.
2019-11-10 03:04:08
2019-11-09 20:04:08 UTC
1.7 18.967°N 99.018°E 5 อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
2019-11-09 15:41:24
2019-11-09 08:41:24 UTC
2.6 19.865°N 98.234°E 9 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 38 กม.
2019-11-08 00:58:38
2019-11-07 17:58:38 UTC
2.2 19.861°N 98.423°E 2 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ ประมาณ 40 กม.
2019-11-07 23:59:21
2019-11-07 16:59:21 UTC
2.1 19.892°N 98.296°E 1 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 42 กม.
2019-11-07 23:33:49
2019-11-07 16:33:49 UTC
2.3 13.72°N 98.745°E 3 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี ประมาณ 62 กม.
2019-11-05 23:54:22
2019-11-05 16:54:22 UTC
1.7 19.732°N 99.554°E 2 อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
2019-11-05 01:06:01
2019-11-04 18:06:01 UTC
1.3 20.127°N 99.518°E 1 อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
2019-11-03 17:46:03
2019-11-03 10:46:03 UTC
2.1 16.783°N 98.295°E 2 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.แม่สอด จ.ตาก ประมาณ 31 กม.
2019-11-03 09:12:16
2019-11-03 02:12:16 UTC
3.2 21.642°N 100.241°E 10 ยูนนาน ประเทศจีน
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 139 กม.
2019-11-03 07:16:29
2019-11-03 00:16:29 UTC
3.7 23.13°N 103.566°E 10 ยูนนาน ประเทศจีน
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ ต.ริมโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย ประมาณ 452 กม.
2019-11-02 19:48:35
2019-11-02 12:48:35 UTC
3.4 16.592°N 95.523°E 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 298 กม.
2019-11-01 21:37:12
2019-11-01 14:37:12 UTC
1.6 19.732°N 99.547°E 2 อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
2019-11-01 19:26:37
2019-11-01 12:26:37 UTC
3.2 20.123°N 99.514°E 3 อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
2019-11-01 02:37:36
2019-10-31 19:37:36 UTC
4.1 23.532°N 102.723°E 5 มณฑลยูนนาน, ประเทศจีน
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ ต.ริมโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย ประมาณ 428 กม.
2019-10-30 00:03:16
2019-10-29 17:03:16 UTC
2.2 17.087°N 98.5°E 2 อ.แม่ระมาด จ.ตาก

แผ่นดินไหวในประเทศและใกล้เคียงทั้งหมด

วัน-เวลา *ประเทศไทย ขนาด Latitude
degrees
Longitude
degrees
ลึก
Km.
บริเวณศูนย์กลาง
2019-11-12 23:02:42
2019-11-12 16:02:42 UTC
4.8 20.19°S 59.93°E 10 Mauritius/Reunion Region
2019-11-12 22:51:08
2019-11-12 15:51:08 UTC
4.8 15.16°S 167.54°E 122 Vanuatu Islands
2019-11-12 22:11:32
2019-11-12 15:11:32 UTC
4.7 1.45°N 126.52°E 56 Northern Molucca Sea
2019-11-12 19:55:31
2019-11-12 12:55:31 UTC
5.0 36.31°N 141.49°E 10 Near East Coast of Honshu, Japan
2019-11-12 18:42:50
2019-11-12 11:42:50 UTC
4.9 0.81°N 97.4°E 23 Northern Sumatra, Indonesia
2019-11-12 17:10:40
2019-11-12 10:10:40 UTC
5.2 3.48°S 128.35°E 10 Seram, Indonesia
2019-11-12 15:25:21
2019-11-12 08:25:21 UTC
4.7 27.15°N 57.93°E 10 Southern Iran
2019-11-12 15:16:46
2019-11-12 08:16:46 UTC
4.8 9.81°N 57.48°E 10 Carlsberg Ridge
2019-11-12 09:00:27
2019-11-12 02:00:27 UTC
4.5 30.04°N 80.07°E 19 Western-Xizang India Border Reg.
2019-11-12 06:40:59
2019-11-11 23:40:59 UTC
5.2 1.43°N 127.08°E 124 Halmahera, Indonesia
แผ่นดินไหวทั่วโลกทั้งหมด

ข้อปฏิบัติ ป้องกันภัยแผ่นดินไหว สึนามิ

ภัยแผ่นดินไหวในประเทศไทย และการเตรียมพร้อมรับมือ

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแผ่นดินไหว


          ภัยแผ่นดินไหวยังคงเป็นภัยธรรมชาติที่ยังไม่สามารถพยากรณ์ได้ การป้องกันและบรรเทาภัยแผ่นดินไหวที่มีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีและความรู้ในปัจจุบัน จำเป็นต้องการข้อมูลความสั่นสะเทือนของพื้นดินที่ถูกต้องจากระบบตรวจวัดที่มีมาตรฐาน สำหรับงานด้านแผ่นดินไหวและวิศวกรรมแผ่นดินไหว ปัจจุบันหน่วยงานที่มีระบบเครื่อข่ายตรวจความสั่นสะเทือนในระดับชาติและเป็นมาตรฐานสากล ได้แก่ กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา ทำหน้าที่ในการตรวจและวิเคราะห์แผ่นดินไหวทั้งภายในและต่างประเทศ โดยมีเครือข่ายสถานีตรวจแผ่นดินไหวแบบอัตโนมัติ สถานีตรวจวัดอัตราเร่งของพื้นดิน สถานีวัดการเคลื่อนตัวของเปลือกโลก และสถานีวัดระดับน้ำทะเล ติดตั้งอยู่ทั่วประเทศไทย เพื่อตรวจวัด เฝ้าระวัง และให้บริการข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องภัยแผ่นดินไหวในประเทศอย่างต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง ตลอดจนแจ้งเตือนภัยให้กับพื้นที่เสียงภัยกรณีเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ในทะเล
          การเตรียมการล่วงหน้าเพื่องานป้องกันภัยแผ่นดินไหว เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งจำเป็นต้องเตรียมพร้อมก่อนล่วงหน้าเหตุการณ์ ขณะเกิดเหตุการณ์ และหลังเหตุการณ์ จำเป็นต้องมีการวางแผน ทั้งทางด้านนโยบาย ด้านปฏิบัติการ ด้านวิชาการ วิเคราะห์วิจัย และด้านมวลชนเพื่อให้ประชาชนมีความรู้ในการปฏิบัติตนอย่างไรเมื่อเกิดภัย เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งที่จะบรรลุถึง วัตถุประสงค์ และภารกิจ ข้างต้น แม้ว่าจากสถิติในอดีตประเทศไทยจัดว่าอยู่ในบริเวณที่มีความเสี่ยงภัยแผ่นดินไหวน้อยกว่าบริเวณอื่นๆ ของโลก แต่มิได้หมายความว่า ประเทศไทยปลอดภัยจากภัยแผ่นดินไหว

Earthquake TMD APP Thai Weather

Thai Weather
Thai Weather