หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว   วันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2562   
กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา
ได้รับมอบหมายเพิ่มภารกิจในการกระจายข่าวสารด้านแผ่นดินไหว ผ่านทาง Mobile Application ของภาครัฐ
สำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ iOS และระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ภายใต้ชื่อ “G-NEWS”


ทั้งนี้ท่านยังสามารถติดตามข้อมูลต่างๆ ด้านอุตุนิยมวิทยา จากกรมอุตุนิยมวิทยาได้อีกหนึ่งช่องทางด้วย