หน้าหลัก ติดต่อสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว   Thusday, 19 September 2019
    Contact
       Earthquake Hotline
       662-366-9410
       662-399-0969
       662-399-4547
       Fax.
       662-399-0968
       662-399-0974
       Email
      

Local Earthquake

* localtime (Thailand) = UTC +7

Origin Time (UTC) Mag Latitude Longitude Region
2019-09-16 00:52:03 4.8 4.76 94.95 Off West Coast of Northern Sumatra
2019-09-14 19:50:24 3.0 21.38 98.08 Myanmar
2019-09-13 16:56:16 3.3 18.60 95.99 Myanmar
2019-09-10 20:18:45 4.2 16.17 95.00 Near South Coast of Myanmar
2019-09-08 10:26:53 4.0 22.60 95.43 Myanmar
2019-09-06 10:09:50 4.8 21.18 94.81 Myanmar
2019-09-06 08:13:09 2.7 17.62 98.20 Amphoe Omkoi, ChiangMai
2019-09-04 22:05:28 3.2 21.82 102.40 Laos
2019-09-04 20:18:31 3.8 23.38 98.17 Myanmar
2019-09-04 11:45:56 3.1 16.78 96.28 Myanmar
2019-09-03 04:00:38 1.8 18.93 99.08 Amphoe SanSai, ChiangMai
2019-09-01 01:11:55 3.7 22.60 95.63 Myanmar
2019-09-01 00:14:02 3.5 23.28 102.40 Yunnan, China
2019-08-31 16:29:18 3.5 22.56 95.65 Myanmar
2019-08-31 15:50:47 3.5 21.78 100.75 Myanmar-China Border Region
2019-08-31 15:09:21 5.5 22.77 95.53 Myanmar
2019-08-31 02:52:33 2.3 20.54 100.05 Myanmar
2019-08-30 22:24:53 4.6 23.54 101.90 Yunnan, China
2019-08-30 20:08:05 1.6 18.68 100.64 Amphoe WiangSa, Nan
2019-08-29 13:10:22 3.2 20.25 97.96 Myanmar
2019-08-29 11:25:25 4.6 9.06 93.64 Nicobar Islands, India Region
2019-08-29 03:24:32 1.8 18.57 98.89 Amphoe SanPaTong, ChiangMai
2019-08-28 13:40:02 4.9 13.07 93.04 Andaman Island, India Region
2019-08-27 17:19:54 1.9 20.11 98.47 Myanmar
2019-08-27 07:51:42 3.7 20.02 97.96 Myanmar
2019-08-25 14:31:47 1.7 19.51 99.16 Amphoe Phrao, ChiangMai
2019-08-24 22:28:06 1.5 18.19 98.83 Amphoe BanHong, Lamphun
2019-08-23 17:28:19 2.1 17.58 98.18 Amphoe Omkoi, ChiangMai
2019-08-23 14:59:24 2.9 17.56 98.23 Amphoe Omkoi, ChiangMai
2019-08-22 02:44:19 2.1 18.43 99.14 Amphoe MaeTha, Lamphun
2019-08-21 09:19:19 4.7 8.93 94.05 Nicobar Islands, India Region
2019-08-20 21:31:49 2.4 19.69 99.59 Amphoe MaeSuai, ChiangRai
2019-08-20 18:38:32 2.6 21.20 101.74 Yunnan, China
2019-08-20 14:01:10 1.9 19.69 99.45 Amphoe MaeSuai, ChiangRai
2019-08-19 16:41:32 2.8 20.62 97.84 Myanmar
2019-08-19 12:45:58 3.1 17.99 96.20 Myanmar
2019-08-19 06:38:05 3.6 17.85 96.18 Myanmar
2019-08-18 06:28:33 4.6 23.96 93.81 Myanmar-India Border Region
2019-08-18 03:38:14 4.6 18.38 94.65 Myanmar
2019-08-18 03:24:21 5.3 18.37 94.54 Myanmar


Next | Last
 
event 1 to 40 of 5710