หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว   วันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2562   

สถิติข้อมูลแผ่นดินไหวที่มีผลกระทบต่อประเทศไทย

วันที่ - เวลา M/I ศูนย์กลาง
9 ธ.ค. 2538
เวลา 20.26 00.0 น. น.
5.1 Ml อ.ร้องกวาง จ.แพร่ ( 18.20E 99.80E )
รู้สึกได้ที่ อ.เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง พะเยา แพร่ อุตรดิตถ์ และน่าน เสียหายเล็กน้อย ที่ จ.แพร่
15 พ.ย. 2538
เวลา 01.30 00.0 น. น.
3.0 Ml อ.เมือง จ.พะเยา ( )
รู้สึกได้บริเวณ อ.เมือง จ.พะเยา ทางทิศตะวันออก เฉียงเหนือของ สถานีตรวจแผ่นดินไหวเชียงใหม่ประมาณ 110 กม.
8 พ.ย. 2538
เวลา 14.15 00.0 น. น.
6.9 Mb ทะเลอันดามัน ( 1.870N 95.08E )
ศูนย์กลางอยู่บริเวณทะเลอันดามันด้านชายฝั่ง ตะวันตกของเกาะสุมาตรา รู้สึกได้บนอาคารสูง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
5 พ.ย. 2538
เวลา 06.57 00.0 น. น.
4.0 Ml อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ( 19.80N 98.80E )
รู้สึกได้ที่ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
17 ต.ค. 2538
เวลา 03.56 00.0 น. น.
4.3 Ml อ.ปาย แม่ฮ่องสอน ( 19.80N 98.80E )
รู้สึกได้ที่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
7 ส.ค. 2538
เวลา 10.27 00.0 น. น.
5.0 Ml ประเทศพม่า ( 22.00N 99.30E )
รู้สึกได้ที่ อ.เมือง จ.เชียงราย
12 ก.ค. 2538
เวลา 04.47 00.0 น. น.
7.2 Mb ประเทศพม่า ( 22.00N 99.20E )
รู้สึกได้ที่ บริเวณภาคเหนือตอนบน และอาคารสูงในกรุงเทพมหานคร มีความเสียหายเล็กน้อยต่ออาคารและสิ่งก่อสร้าง
10 ก.ค. 2538
เวลา 03.32 00.0 น. น.
6.6 Ml ประเทศพม่า ( 22.10N 99.00E )
รู้สึกได้ที่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ และ อ.เมือง จ.เชียงราย
30 มิ.ย. 2538
เวลา 06.04 00.0 น. น.
5.5 Ml ประเทศพม่า ( 22.10N 98.80E )
รู้สึกได้ที่ อ.เมือง จ.เชียงราย
17 พ.ค. 2538
เวลา 04.58 00.0 น. น.
6.0 Ml ประเทศพม่า ( 18.00N 96.30E )
รู้สึกได้ที่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ และ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
25 ก.พ. 2538
เวลา 8.50, 9.03 น. น.
2.5, 3.0 Ml อ.หางดง ( 19.70N 98.60E )
รู้สึกได้ที่ อ.เมือง อ.หางดง และ อ.สันป่าตอง
24 ก.พ. 2538
เวลา 15.11 00.0 น. น.
5.0 Ml ประเทศพม่า ( 21.80N 99.50E )
รู้สึกได้ที่ อ.เมือง จ.เชียงราย
24 ก.พ. 2538
เวลา 00.11 00.0 น. น.
3.0 Ml สันทราย-สันกำแพง ( 18.90N 99.00E )
รู้สึกได้ที่ อ.เมือง อ.สันกำแพง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
25 ม.ค. 2538
เวลา 11.56 00.0 น. น.
5.0 Ml พรมแดนพม่า-ลาว ( 21.00N 100.60E )
รู้สึกได้ที่ อ.เมือง จ.เชียงราย
16 ม.ค. 2538
เวลา 12.43 00.0 น. น.
3.1 Ml อ.เชียงของ ( 20.20N 100.50E )
รู้สึกได้ที่ อ.เชียงของ จ.เชียงราย
11 ก.ย. 2537
เวลา 03.34, 08.31 น. น.
3.0, 5.1 Ml อ.พาน จ.เชียงราย ( 19.46N 99.60E )
รู้สึกได้ที่ จ.เชียงราย มีความเสียหายต่อสิ่งก่อสร้างใกล้ศูนย์กลาง เช่น โรงพยาบาลพาน วัดและโรงเรียน เป็นต้น
20 ส.ค. 2537
เวลา 04 03 00.0 น. น.
6.0 Ml ประเทศพม่า ( 16.80N 97.00E )
รู้สึกได้ที่บริเวณภาคเหนือ
29 พ.ค. 2537
เวลา 21 12 00.0 น. น.
6.2 Ml ประเทศพม่า ( 20.90N 94.20E )
รู้สึกได้ที่อาคารสูง อ.เมือง จ.เชียงใหม่
10 พ.ค. 2537
เวลา 01 06 00.0 น. น.
3.5 Ml จ.เชียงใหม่ ( 19.10N 99.60E )
รู้สึกได้ที่ อ.เมือง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
8 พ.ค. 2537
เวลา 02.56 00.0 น. น.
4.5 Ml จ.เชียงใหม่ ( 18.30N 99.20E )
รู้สึกได้ที่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ จ.ลำปาง จ.ลำพูน
เหตุการณ์ที่ 181 to 200 of 320
* M/I คือ ขนาด(Magnitude) / ความรุนแรง(Intensity)