หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว   วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561   
ภาควิชาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น จังหวัดเชียงใหม่
ได้จัดทำ แอพพลิเคชั่นแจ้งเตือนเหตุการณ์แผ่นดินไหวในประเทศไทย สำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
ใช้ชื่อว่า “ปลาอานนท์แอพพลิเคชั่น” หรือ “Earthquake Thailand”
ซึ่งเชื่อมโยงข้อมูลจากสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยาโดยตรง